ด้านบนของหน้า
ลิงก์ที่จะนำคุณไปยังที่อื่นในหน้าเดียวกัน
เมนูที่พบบ่อยในเว็บไซต์
ข้อความ

Language :

ปิด

ข้อความเริ่มจากที่นี่

สถานี Iidabashi

 • Tozai Line

 • Yurakucho Line

 • Namboku Line

-

เกี่ยวกับ Iidabashi

ดูแผนที่บริเวณทางออก

จำนวนผู้โดยสาร
(ค่าเฉลี่ยรายวัน 2016)
Tozai Line Yurakucho Line Namboku Line
190,749(ได้ลำดับที่ 12/130 สถานี)※
 • ไม่รวมผู้โดยสารที่ใช้สถานีที่เชื่อมต่อโดยตรง และใช้สถานีร่วมกับสายของผู้ให้บริการรายอื่น
ที่อยู่
 • Yurakucho Line/Namboku Line

  1-13, Kagurazaka, Shinjuku-ku, Tokyo

  03-3267-2638(Station Office)

 • Tozai Line

  4-10-3, Iidabashi, Chiyoda-ku, Tokyo

  03-3262-7086(Station Office)

บริษัทผู้ให้บริการรถไฟสำหรับการเปลี่ยนเส้นทาง

Toei Subways

East Japan Railway

บริษัทผู้ให้บริการรถบัสสำหรับการเปลี่ยนเส้นทาง

Toei Bus

ไปยังการซื้อบัตรโดยสารประเภทพาสไปกลับแบบประจำ

 • ตู้ขายตั๋วอเนกประสงค์

  ติดตั้งที่ทุกสำนักงานขายตั๋ว
  เวลาทำการ: เวลาทำการ ตั้งแต่ทางเข้าออกเปิดจนถึง 23:00 น.

  ตู้ขายตั๋วอเนกประสงค์