ด้านบนของหน้า

ติดตั้งตู้แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอัตโนมัติ! ครั้งแรกในโตเกียวเมโทร!

 

บริษัท โตเกียวเมโทร จากัด (สานักงานใหญ่: เขตไทโต กรุงโตเกียว ประธานบริษัท: โยชิมิตสึ โอะคุ) บริษัท Metro Commerce Metro Commerce Metro Commerce Metro Commerce Metro Commerce Metro Commerce Metro Commerce จากัด (สานักงานใหญ่: เขตไทโต กรุงโตเกียว ประธานบริษัท:ชิเกะรุ อิชิอิ) บริษัท GaitameGaitameGaitameGaitameGaitameGaitameGaitame.Com Com Com Com จากัด (สานักงานใหญ่: เขตมินาโตะ กรุงโตเกียว ประธานบริษัท: อัตสุชิ ทาเคอุจิ) ได้เริ่มเปิดให้บริการ "ตู้แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอัตโนมัติ" ที่สามารถแลกเปลี่ยนเงินสกุลต่างประเทศเป็นเงินเยนได้อย่างง่ายๆ โดยติดตั้งในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินของโตเกียวเมโทร สถานีเมจิจิงกูมาเอะ (ฮาราจุกุ) สายชิโยดะ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2017 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

นับเป็นความมุ่งมั่นในครั้งแรกของโตเกียวเมโทร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออานวยความสะดวกให้กับชาวต่างชาติที่เดินทางมาเยือนประเทศญี่ปุ่น สืบเนื่องจากจานวนชาวต่างชาติที่มาเยือนประเทศญี่ปุ่นมีจานวนเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการสกุลเงินเยนเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย

ท่านสามารถใช้บริการตู้แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศดังกล่าวได้อย่างง่ายๆ ตั้งแต่เวลา 5.00 น.-23.30 น. ไม่มีวันหยุด โดยรับแลกเปลี่ยนเงินสกุลต่างประเทศ (13 สกุลเงิน) เป็นเงินเยน

ต่อจากนี้ไป โตเกียวเมโทรก็ยังมุ่งมั่นที่จะให้บริการต่างๆ ที่ช่วยอานวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการชาวต่างชาติที่เดินทางมาเยือนญี่ปุ่นทุกท่าน

กรุณาดูรายละเอียดได้จากเอกสารแนบ

 

ปิด

ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ © Tokyo Metro Co., Ltd สงวนลิขสิทธิ์