ด้านบนของหน้า

¡Renovamos nuestro sitio web entrante (la página web para iajeros llegados a Japón desde el extranjero)!

 

บริษัท โตเกียวเมโทร จำกัด (ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: เขตไทโต กรุงโตเกียว ประธานบริษัท: อาคิโยชิ ยามามุระ) ขอแจ้งว่าเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2018 ทางบริษัทได้ปรับปรุงเว็บไซต์สำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศญี่ปุ่นและใช้บริการของโตเกียวเมโทร (https://www.tokyometro.jp/th/index.html) เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับข้อมูลที่ชัดเจนและได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

เว็บไซต์สำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศญี่ปุ่นและใช้บริการของโตเกียวเมโทร จัดทำขึ้นทั้งหมด 6 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาเกาหลี ภาษาจีน (ตัวเต็มและตัวย่อ) ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส และภาษาสเปน โดยจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของโตเกียวเมโทร เช่น ข้อมูลตั๋วพิเศษของบริษัทฯ วิธีการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวตามเส้นทางรถไฟ เป็นต้น

การปรับปรุงเว็บไซต์ในครั้งนี้ นอกจากจะปรับดีไซน์ของหน้าเว็บไซต์ให้มีความทันสมัยมากขึ้นแล้ว ยังเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้รถไฟที่ชาวต่างชาติที่จะเดินทางมาทำงานหรือท่องเที่ยวในญี่ปุ่น "อยากรู้" ให้คลายความสงสัยอีกด้วย เช่น มีการเพิ่มลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือบริษัทอื่นๆ ที่มีข้อมูลที่มีความต้องการสูง นอกจากจะปรับปรุงวิธีการเข้าถึงข้อมูลที่ชาวต่างชาติอยากรับรู้ให้ง่ายมากยิ่งขึ้นแล้ว ยังมีการปรับวิธีการแสดงหน้าเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต (*) ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งานสามารถหาข้อมูลที่ต้องการได้ทั้งตอนก่อนที่จะเดินทางมาประเทศญี่ปุ่นและระหว่างพำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่น

(*) การปรับรูปแบบและดีไซน์เพื่อแสดงรายละเอียดในหน้าเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับขนาดหน้าจอของอุปกรณ์สื่อสารไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตอื่นๆ

โตเกียวเมโทรพร้อมจะยกระดับการให้บริการข้อมูลเพื่อให้ชาวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศญี่ปุ่นและใช้บริการของโตเกียวเมโทรได้รับความสนุกสนานและความสะดวกสบายในระหว่างที่พำนักอยู่ในกรุงโตเกียวมากยิ่งขึ้นต่อไป

 

ปิด

ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ © Tokyo Metro Co., Ltd สงวนลิขสิทธิ์