ด้านบนของหน้า

Greater Tokyo Pass จะทำเป็นบัตรโดยสารบัตร IC"PASMO PASSPORT"

 

  คณะกรรมการ Greater Tokyo Pass ที่เกิดขึ้นโดยการรวมตัวระหว่างบริษัทรถไฟและบริษัทรถประจำทางในแถบพื้นที่คันโตรวม 47 บริษัท ได้ออกบัตรโดยสาร "Greater Tokyo Pass"สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเยือนญี่ปุ่น ซึ่งสามารถใช้กับเส้นทางรถไฟ รถราง และรถประจำทางทั่วไปในเขตพื้นที่ที่สามารถใช้ได้แบบไม่อั้นเป็นเวลา 3 วัน โดยจะออกเป็นบัตร IC "PASMO PASSPORT" ซึ่งขายให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเยือนญี่ปุ่นในระยะเวลาสั้นๆ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2020 (วันพธ) เป็นตันไป

 

  การที่บัตรโดยสารตัวจริงใส่ระบบเป็นรูปแบบบัตร IC ทำให้คุณสามารถขึ้นรถไฟและรถประจำทางที่สามารถใช้บัตรโดยสาร "Greater Tokyo Pass" ได้อย่างราบรื่น และแม้ว่าจะไม่ใช่บริษัทในกลุ่มของ Greater Tokyo Pass ก็ตาม คุณสามารถชำระเงินโดยอัตโนมัติเมื่อใช้กับรถไฟและรถประจำทางที่สามารถใช้บัตร IC ได้ ไม่เพียงแต่สำหรับใช้ในการโดยสาร ยังสามารถใช้ในการซื้อของตามร้านค้าได้ด้วยเงินอิเล็กทรอนิกส์อีกด้วย คุณจะใช้จ่ายได้อย่างสะดวกด้วยบัตร 1 ใบนี้ในระหว่างที่คุณอยู่ในญี่ปุ่น

 

  โดยเฉพาะอย่างยิ่งคาดว่าในฤดูร้อนลูกค้าชาวต่างชาติจำนวนมากจะมาเยือนญี่ปุ่น ซึ่งระบบบัตร IC ของ "Greater Tokyo Pass" มีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงความสะดวก ให้ลูกค้า และลดความแออัด เช่นสามารถผ่านเครื่องตรวจตั๋วอัตโนมัติได้โดยไม่ต้องต่อแถวผ่านช่องเจ้าหน้าที่สถานีที่มีคนแน่น

 

  คณะกรรมการ Greater Tokyo Pass จะพยายามบริการเพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสามารถท่องเที่ยวในแถบคันโตได้อย่างเพลิดเพลินมากยิ่งๆขึ้นไปอีก

  รายละเอียดของโครงสร้างบริการอยู่ในหน้าถัดไป

 

ปิด

ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ © Tokyo Metro Co., Ltd สงวนลิขสิทธิ์