ด้านบนของหน้า

นอกจากบัตร PASMO แบบไม่ระบุชื่อแล้ว ขอระงับการจำหน่ายบัตร PASMO แบบระบุชื่อเป็นการชั่วคราวด้วย

 

 

ปิด

ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ © Tokyo Metro Co., Ltd สงวนลิขสิทธิ์