ด้านบนของหน้า
ลิงก์ที่จะนำคุณไปยังที่อื่นในหน้าเดียวกัน
เมนูที่พบบ่อยในเว็บไซต์
ข้อความ

ข้อมูลบริการ

ส่วนนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับความล่าช้าของบริการรถไฟที่เกิดขึ้นจริงหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นเวลา 15 นาทีขึ้นไป

MENU

ข้อความเริ่มจากที่นี่

Wakoshi Timetable Top

สถานี Wakoshi

 • Yurakucho Line

 • Fukutoshin Line

-

Timetable

Legend

Revised On: March 18, 2023

5
6
7
8
9
10
11
 • 中 各
  03
 • 08
 • 湘 急各
  11
 • 中 急
  17
 • 20
 • 中 特
  26
 • 28
 • 中 各
  33
 • 38
 • 湘 急各
  41
 • 中 急
  47
 • 50
 • 中 特
  56
 • 58
12
 • 中 各
  03
 • 08
 • 湘 急各
  11
 • 中 急
  17
 • 20
 • 中 特
  26
 • 28
 • 中 各
  33
 • 38
 • 湘 急各
  41
 • 中 急
  47
 • 50
 • 中 特
  56
 • 58
13
 • 中 各
  03
 • 08
 • 湘 急各
  11
 • 中 急
  17
 • 20
 • 中 特
  26
 • 28
 • 中 各
  33
 • 38
 • 湘 急各
  41
 • 中 急
  47
 • 50
 • 中 特
  56
 • 58
14
 • 中 各
  03
 • 08
 • 湘 急各
  11
 • 中 急
  17
 • 20
 • 中 特
  26
 • 28
 • 中 各
  33
 • 38
 • 湘 急各
  41
 • 中 急
  47
 • 50
 • 中 特
  56
 • 58
15
 • 中 急
  03
 • 08
 • 湘 急各
  11
 • 中 急
  17
 • 20
 • 中 特
  26
 • 28
 • 中 各
  33
 • 38
 • 中 急
  43
 • 中 各
  47
 • 52
 • 中 急
  54
 • 中 特59
16
 • 03
 • 中 急
  05
 • 08
 • 湘 急各
  13
 • 中 急
  18
 • 22
 • 26
 • 中 通特29
 • 31
 • 中 各
  34
 • 中 急
  37
 • 40
 • 43
 • 湘 急特
  46
 • 51
 • 中 急
  54
 • 中 通特58
17
 • 湘 急各
  00
 • 03
 • 07
 • 12
 • 湘 急各
  17
 • 21
 • 武 各
  23
 • 中 通特28
 • 33
 • 37
 • 中 急
  39
 • 中 通特
  43
 • 45
 • 湘 急特
  48
 • 中 各
  52
 • 57
 • 中 通特
  59
18
19
20
21
 • 中 各
  01
 • 06
 • 湘 急各
  08
 • 11
 • 中 通特
  14
 • 18
 • 20
 • 中 各
  24
 • 中 通特29
 • 中 各
  31
 • 35
 • 中 通特
  38
 • 41
 • 45
 • 中 各
  48
 • 中 通特54
 • 57
 • 湘 急各
  59
22
 • 04
 • 08
 • 武 急
  12
 • 16
 • 中 各
  18
 • 海 急特
  24
 • 27
 • 中 通特30
 • 中 各
  34
 • 中 通特
  37
 • 40
 • 武 各
  42
 • 45
 • 50
 • 55
 • 菊 各
  58
23

Legend

Destination
 • Unmarked: For Shin-kiba
 • 池: For Ikebukuro
 • 渋: For Shibuya
 • 武: For Musashi-kosugi
 • 横: For Yokohama
 • 菊: For Kikuna
 • 中: For Motomachi-chukagai
 • 西印:For Nishiya
 • 湘印:For Shonandai
 • 海印:For Ebina
Train Type
 • 各: Local on Tokyu Line
 • 急: Express on Tokyu Line
 • 特: Ltd. Express on Tokyu Line
 • 通特: Com. Ltd. Express on Tokyu Line
 • 急各印:Express on Tokyu Line・Local on Sotetsu Line
 • 急特印:Express on Tokyu Line・Ltd. Express on Sotetsu Line
 • F: F Liner
 • Red: Express
 • Green: Commuter Express
Last Train
 • : Last Train
First Train
 • ●: Departs from this station
Number of Car Train
 • □: 8-Car Train