ด้านบนของหน้า

(โปรดอ่าน) การใช้การค้นหาค่าโดยสาร/การเปลี่ยนเส้นทาง

สายที่ใช้ได้

・ ค้นหาเส้นทางที่ใช้รถไฟโตเกียวเมโทรและรถไฟใต้ดินสาย Toei

ข้อควรระวัง

・ เกิดการระงับบริการหรือไม่ตรงตามตารางเวลาอันเนื่องจากช่วงเวลาระหว่างการเปลี่ยนเส้นทางที่แปรผัน, การเชื่อมต่อระหว่างรถไฟล่าสุด, ผลกระทบจากบริการพิเศษ, การก่อสร้าง และความไม่พร้อมในการรองรับอุบัติเหตุ, สภาพอากาศ และสภาพการจราจรทางถนน ฯลฯ ได้ เราขอขอบคุณในความเข้าใจและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณจะสามารถใช้สิ่งนี้เป็นแนวทางได้
・ การค้นหาขบวนสุดท้ายจะหาเส้นทางรถไฟที่ออกเดินทางเป็นขบวนสุดท้ายจากสถานีที่ป้อน คุณอาจไม่สามารถเปลี่ยนเส้นทางขึ้นอยู่กับสถานะการให้บริการ
・ Tokyo Metro Co., Ltd. จะไม่รับผิดชอบใดๆ สำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้บริการนี้ เราขอขอบคุณในความเข้าใจของคุณ
・ เมื่อทำการค้นหาค่าโดยสารของบัตรโดยสารประเภทพาส คุณไม่สามารถซื้อบัตรโดยสารประเภทพาสบางส่วนได้แม้จะแสดงอยู่ก็ตาม สำหรับรายละเอียด โปรดสอบถามพนักงานประจำสถานีหรือติดต่อที่สำนักงานบัตรโดยสารประเภทพาส

ค่าโดยสารบัตรโดยสารประเภทพาสสำหรับนักเรียน

・ เราได้แสดงค่าโดยสารบัตรโดยสารประเภทพาสสำหรับนักเรียนสำหรับทุกเส้นทาง บัตรโดยสารประเภทพาสจะสามารถใช้งานได้สำหรับ (1) ถึง (3) ด้านล่างนี้

(1) สำหรับเส้นทางที่มีระยะการเดินทางที่สั้น
(2) สำหรับเส้นทางที่มีค่าโดยสารไปกลับแบบประจำที่ต่ำ
(3) สำหรับเส้นทางที่มีเวลาการเดินทางที่สั้น (รวมเวลาเปลี่ยนเส้นทาง)

ออกจากทางเข้าออกเพื่อเปลี่ยนสายรถไฟ

ออกจากทางเข้าออกที่สถานีด้านล่างเพื่อเปลี่ยนสายรถไฟ ต้องชำระค่าโดยสารให้สถานีโดยไม่นับค่าโดยสารไปยังสถานีปลายทาง
โปรดทราบว่าคุณไม่สามารถเปลี่ยนสายรถไฟหากใช้เวลาในขณะอยู่ระหว่างประตูเปลี่ยนเส้นทางนานกว่า 30 นาที

(สถานีเปลี่ยนถ่าย)
Ueno, Otemachi, Ikebukuro, Iidabashi, Hibiya, Yurakucho, Mitsukoshimae, Awajicho, Shin-ochanomizu, Kudanshita, Ueno-hirokoji, Naka-okachimachi, Shibuya, Shinjuku-sanchome, Kuramae, Higashi-nihombashi, Bakuroyokoyama

ตั้งแต่เดือนเมษายน 2016

ปิด

ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ © Tokyo Metro Co., Ltd สงวนลิขสิทธิ์