บันไดเลื่อน

มีการติดตั้งบันไดเลื่อนเพื่อให้เข้าถึงภายในสถานีได้อย่างราบรื่น