ลิฟต์บันได

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสารที่ใช้วีลแชร์ในการเคลื่อนที่ขึ้น/ลงบันได