ห้องน้ำอเนกประสงค์

มีห้องน้ำอำนวยความสะดวกพื้นที่กว้างพร้อมราวจับ ที่นั่งสำหรับทารก และอุปกรณ์ล้างทวารเทียมด้วยน้ำสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษและผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมเด็กทารกหรือเด็กเล็ก เพื่อให้ได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น