เคล็ดลับ

หน้านี้จะแสดงวิธีค้นหาชานชาลา ทางออก และทางสำหรับผู้พิการ

การค้นหาชานชาลาบนสายของคุณ

มองหาสัญลักษณ์และชื่อของสายของคุณ

มองหาชานชาลาที่มีสีตรงกับสายของคุณ

การค้นหาทางออก

มองหาทางออกที่มีป้ายสีเหลือง

ตรวจสอบอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกใกล้ทางออกแต่ละทาง

ขยายมุมมอง Google Maps ของพื้นที่โดยรอบและค้นหาทางออกที่ใกล้กับจุดหมายของคุณมากที่สุด

การค้นหาทางสำหรับผู้พิการ

มองหาเส้นสีแดงที่บ่งชี้ทางสำหรับผู้พิการ