คำอธิบายสัญลักษณ์

 • ทางออก
 • *เปิดให้ใช้งานทางออกสำหรับช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้น
 • 1.ด้านในทางเข้าออก
  2.ทางเข้าออก
  3.ด้านนอกทางเข้าออก
 • บันไดด้านในทางเข้าออก
 • บันไดด้านนอกทางเข้าออก
 • บันไดเลื่อน
 • ลิฟต์
 • ทางสำหรับวีลแชร์
 • บันไดเลื่อนสำหรับผู้ใช้วีลแชร์
 • ลิฟต์บันได
 • ห้องน้ำสำหรับผู้ใช้วีลแชร์
 • สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับทารกและเด็กเล็ก
 • ห้องน้ำสำหรับผู้มีช่องขับถ่ายเทียมทางหน้าท้อง
 • เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบอัตโนมัติ (AED)
 • ทางสำหรับผู้พิการ
 • ทางสำหรับผู้ต้องการความช่วยเหลือจากพนักงาน
 • ห้องน้ำ
 • ห้องรอ
 • ตู้โทรศัพท์สาธารณะ
 • ล็อกเกอร์
 • ตู้ ATM
 • ร้านค้า
 • แหล่งช้อปปิ้งภายในสถานี Metropia
 • Echika(พื้นที่สิ่งก่อสร้างเชิงพาณิชย์)
 • Esola(พื้นที่อาคารพาณิชย์)
 • สำนักงานขายตั๋ว
  ตู้ขายตั๋วอเนกประสงค์
 • สำนักงานบัตรโดยสารประเภทพาสและรายละเอียดของบัตร/เครื่องปรับค่าโดยสาร
 • เครื่องจำหน่ายตั๋วที่รองรับรหัส QR สำหรับนักเดินทาง
 • สำนักงานสถานี/แผนกของหาย
 • ศูนย์ข้อมูล
 • แผนที่นูน