Top of the page.
Link to current location in your website
Main menu
Main context
Sub-menu

แผนที่รถไฟใต้ดิน

Tokyo Metro subway map

คุณสามารถดาวน์โหลดแผนที่รถไฟใต้ดินโตเกียวเมโทรได้ที่นี่

เกี่ยวกับหมายเลขสถานี

หมายเลขสถานีประกอบไปด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ 1 ตัว แสดงถึงสายของรถไฟนั้น และตัวเลข 1 ตัว สำหรับหมายเลขของสถานี หมายเลขสถานีจะล้อมรอบด้วยวงกลมสีซึ่งแสดงถึงสีของสายรถไฟนั้นๆเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาสถานี

วิธีการดูหมายเลขสถานี

Station Numbers

  • ตัวอักษรภาษาอังกฤษแสดงชื่อของสายรถไฟ
  • หมายเลขสถานีจะแสดงตามสายของรถไฟในแผนที่เส้นทางรถไฟใต้ดิน
  • หมายเลขสถานีจะล้อมรอบด้วยวงกลมสีซึ่งแสดงถึงสีของสายรถไฟนั้น
Ginza Line สาย Ginza
Marunouchi Line สาย Marunouchi
Hibiya Line สาย Hibiya
Tozai Line สาย Tozai
Chiyoda Line สาย Chiyoda
Yurakucho Line สาย Yurakucho
Hanzomon Line สาย Hanzomon
Namboku Line สาย Namboku
Fukutoshin Line สาย Fukutoshin

ทำไมถึงใช้หมายเลขสถานี

  • เพื่อให้สามารถหาหมายเลขสถานีของรถไฟใต้ดินสายที่คุณต้องการได้ง่ายยิ่งขึ้น
  • เพื่อให้ทราบจำนวนสถานีที่เหลือจากสถานีปัจจุบันจนถึงสถานีปลายทางที่คุณต้องการหรือสถานีที่ต้องเปลี่ยนเส้นทางได้ง่ายยิ่งขึ้น
  • เพื่อให้ทราบว่ารถไฟสายที่คุณโดยสารอยู่จะไปยังเส้นทางที่คุณต้องการได้ง่ายยิ่งขึ้น

หมายเลขสถานีอยู่ตรงไหน

station name displays

โดยปกติแล้ว หมายเลขสถานีจะแสดงอยู่พร้อมกับชื่อสายรถไฟใต้ดินและชื่อสถานี

Download Adobe® Reader® (New window)

ในการอ่านไฟล์ PDF คุณจำเป็นที่จะต้องติดตั้งโปรแกรม Adobe® Reader® ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

  • Tokyo Metro Transfer Planner & Fare Calculation
  • Customer Information

Back to Top