ด้านบนของหน้า

ติดตั้งเครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติสำหรับนักท่องเที่ยวเพื่อให้ผู้โดยสารที่ยังไม่เคยชินกับเครื่องจำหน่ายตั๋วรถไฟสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น

 

บริษัท โตเกียวเมโทร จำกัด (ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: เขตไทโต กรุงโตเกียว ประธานบริษัท: อาคิโยชิ ยามามุระ) ขอแจ้งว่าเนื่องด้วยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศญี่ปุ่นมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีและมีผู้ใช้บริการรถไฟใต้ดินของบริษัทฯ จำนวนมากที่ยังไม่เคยชินกับเครื่องจำหน่ายตั๋วรถไฟอัตโนมัติ ทางบริษัทฯ จึงได้ติดตั้งเครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติสำหรับนักท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวทุกท่านได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการมากขึ้น โดยจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2018 ที่สถานี Ueno สาย Ginza เป็นสถานีแรก หลังจากที่ได้มีการปรับปรุงสถานีไปเมื่อเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ จะดำเนินการติดตั้งในสถานีอื่นๆ ที่มีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก เช่น สถานี Asakusa และสถานีอื่นๆ ในลำดับต่อไป

การให้บริการในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสำนักขนส่งมหานครโตเกียว (Bureau of Transportation Tokyo Metropolitan Government) ในการพัฒนาและทดลองระบบร่วมกันมาตั้งแต่ปี 2016 โดยได้เพิ่มฟังก์ชั่นใหม่ๆ เข้ามาในระบบได้แก่ "ฟังก์ชันการค้นหาชื่อสถานีโดยสะกดเป็นตัวพินอิน" และ "ปุ่มแสดงค่าโดยสารในหน้าจอหลัก"

นอกจากนี้ยังได้เลือกหน้าจอของเครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะติดตั้งที่สถานี Ueno สถานี Asakusa และสถานี Ginza ในขนาด 32 นิ้วซึ่งเป็นขนาดที่ใหญ่กว่าหน้าจอปกติเพื่อให้ผู้โดยสารที่มากันเป็นครอบครัวหรือมากันเป็นกลุ่มสามารถดูหน้าจอพร้อมกันได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

ต่อจากนี้ไป ทางบริษัทของเราก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะให้บริการนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทุกท่านที่ใช้บริการรถไฟ ใต้ดินให้ได้รับความสะดวกสบายและใช้บริการของบริษัทฯ ได้ง่ายยิ่งขึ้น ตลอดจนได้รับความประทับใจจากการท่องเที่ยวในกรุงโตเกียวกลับไป

 

ปิด

ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ © Tokyo Metro Co., Ltd สงวนลิขสิทธิ์