Top of the page.
Link to current location in your website
Main menu
Main context
Sub-menu

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และผู้จัดการฝ่ายบริการ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (เปิดเวลา 9.15 น. – 17.15 น.)

พนักงานที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของโตเกียวเมโทรสามารถช่วยเหลือคุณในเรื่องวิธีการขึ้นรถไฟ, ข้อมูลในเรื่องของเส้นทาง และการท่องเที่ยวเป็นภาษาอังกฤษ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของโตเกียวเมโทรตั้งอยู่ที่สถานี Shinjuku, Ginza, Omote-sando, Ueno และ Shibuya

นอกจากนี้ เราได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ที่สามารถพูดภาษาจีนเป็นหลักเพื่อให้ข้อมูลต่อไปนี้
*ภาษาที่มีให้บริการอาจแตกต่างกันตามเจ้าหน้าที่ที่จัดเตรียม

ป้ายฝ่ายประชาสัมพันธ์

ป้ายฝ่ายประชาสัมพันธ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (สถานี Omote-sando)

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (สถานี Omote-sando)

ผู้จัดการฝ่ายบริการ (ให้บริการเวลา 10.00 น. – 17.00 น.)

ผู้จัดการฝ่ายบริการโตเกียวเมโทร

ผู้จัดการฝ่ายบริการโตเกียวเมโทร

ผู้จัดการฝ่ายบริการจะคอยช่วยเหลือคุณในการค้นหาราคาโดยสาร, ซื้อตั๋ว หรือหาเส้นทางรถไฟใต้ดินเพื่อไปยังจุดหมายปลายทางของคุณ และช่วยค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่ นอกจากนี้ทีมผู้จัดการฝ่ายบริการของเราจะช่วยตอบคำถามต่างๆของคุณอย่างเต็มความสามารถ และพวกเขาสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ, จีน และเกาหลีโดยการใช้แท็บเล็ตได้อีกด้วย

Tokyo, Ginza, Oshiage <SKYTREE>, Shimbashi, Ueno, Shinjuku, Nihombashi, Omote-sando, Kudanshita, Ikebukuro, Iidabashi, Asakusa, Akihabara, Roppongi, Shinjuku-sanchome, Meiji-jingumae <Harajuku>


Back to Top