Top of the page.
Link to current location in your website
Main menu
Main context
Sub-menu

ทำไมต้องใช้บริการโตเกียวเมโทร

โตเกียวเมโทรเป็นวิธีการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวในโตเกียวที่สะดวกที่สุด

โตเกียวเมโทร ทั้งสะดวกและสบาย

เข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวหลักได้ง่ายๆ

คุณสามารถเดินทางสู่สถานที่ยอดนิยมในโตเกียวด้วยบริการของโตเกียวเมโทร เช่น วัดเซนโซจิ (Asakusa), ทางข้ามห้าแยกชิบุย่า (Shibuya), คาบุกิโช (Shinjuku), ตลาดซึกิจิ (Tsukiji), คาบุกิซะ (Higashi-ginza) และโตเกียวทาวเวอร์ (Kamiyacho)

มีรอบวิ่งอย่างต่อเนื่อง

มีรอบวิ่งอย่างต่อเนื่อง

โตเกียวเมโทรมีรอบวิ่งอย่างต่อเนื่องมาก ทำให้คุณไม่ต้องใช้เวลารอนาน รถไฟสายหลักๆจะมาทุกๆ 2-3 นาทีในชั่วโมงเร่งด่วนทั้งเช้าและเย็น

เข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมได้โดยตรงจากใต้ดินกับทางเข้าออกหลายจุด

イラストで表現

รถไฟของเราเชื่อมต่อทางใต้ดินกับสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมโดยตรง เช่น โตเกียวสกายทรีและตึกรปปงงิ ฮิลส์ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถไปเที่ยวได้อย่างสบายๆแม้ในวันฝนตก


Back to Top