ด้านบนของหน้า
ลิงก์ที่จะนำคุณไปยังที่อื่นในหน้าเดียวกัน
เมนูที่พบบ่อยในเว็บไซต์
ข้อความ
ข้อความเริ่มจากที่นี่

ใบรับรองการล่าช้า

ใบรับรองการล่าช้าสำหรับรถไฟใต้ดินแต่ละสายถูกแสดง (ในภาษาญี่ปุ่น) สำหรับรถไฟทั้งหมดของโตเกียวเมโทร
เวลาล่าช้าที่ปรับให้ใกล้กับตัวเลข 5 นาทีที่สุดด้านบนถูกแสดงสำหรับแต่ละโซนเวลา "ขบวนแรกถึง 7:00", "7:00 ถึง 8:00", "8:00 ถึง 9:00", "9:00 ถึง 10:00", "10:00 ถึง 17:00", และ "17:00 ถึงขบวนสุดท้าย" เมื่อการล่าช้าเกิดนกว่า 5 นาทีหรือมากกว่า
รีเฟรชหน้าเมื่อคุณดูข้อมูลโดยใช้ปุ่ม "อัปเดตข้อมูล" บนหน้าจอ

วันนี้

35 วันก่อนหน้า(13 กรกฎาคม 2018〜16 สิงหาคม 2018)

 • 15 สิงหาคม(วันพุธ)

 • 14 สิงหาคม(วันอังคาร)

 • 13 สิงหาคม(วันจันทร์)

 • 12 สิงหาคม(วันอาทิตย์)

 • 11 สิงหาคม(วันเสาร์)

 • 10 สิงหาคม(วันศุกร์)

 • 09 สิงหาคม(วันพฤหัสบดี)

 • 07 สิงหาคม(วันอังคาร)

 • 05 สิงหาคม(วันอาทิตย์)

 • 04 สิงหาคม(วันเสาร์)

 • 03 สิงหาคม(วันศุกร์)

 • 31 กรกฎาคม(วันอังคาร)

 • 28 กรกฎาคม(วันเสาร์)

 • 26 กรกฎาคม(วันพฤหัสบดี)

 • 24 กรกฎาคม(วันอังคาร)

 • 22 กรกฎาคม(วันอาทิตย์)

 • 21 กรกฎาคม(วันเสาร์)

 • 17 กรกฎาคม(วันอังคาร)

 • 16 กรกฎาคม(วันจันทร์)

 • 15 กรกฎาคม(วันอาทิตย์)

 • 14 กรกฎาคม(วันเสาร์)

 • หมายเหตุ: ห้ามทำซ้ำหรืออัดสำเนาใบรับรองการล่าช้านี้ หรือพิมพ์เวอร์ชันที่แก้ไขแล้วซึ่งปรากฏอยู่บนหน้าหลักโดยไม่ได้รับการอนุญาตอย่างเด็ดขาด

ใบรับรองการล่าช้าของแต่ละสาย