ด้านบนของหน้า
ลิงก์ที่จะนำคุณไปยังที่อื่นในหน้าเดียวกัน
เมนูที่พบบ่อยในเว็บไซต์
ข้อความ

Language :

ปิด

ข้อความเริ่มจากที่นี่

ตั๋วส่วนลด

ตั๋วส่วนลดอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับตั๋วแบบ 1 วันจากบริษัทขนส่งสาธารณะต่างๆในกรุงโตเกียว ซึ่งรวมถึงตั๋วโตเกียวเมโทรแบบพิเศษประเภท 1 วัน

บัตรพาสเมโทร & กุรุตโตะ 2017

เป็นตั๋วชุดที่ประกอบไปด้วยตั๋วโตเกียวเมโทรแบบขึ้นได้อย่างไม่จำกัดภายใน 24 ชั่วโมงตั้งแต่เวลาที่ใช้ครั้งแรก จำนวน 2 ใบ และบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ (กุรุตโตะ 2017) ซึ่งเป็นหนังสือรวมคูปองส่วนลดที่มีทั้งตั๋วเข้าชมและคูปองส่วนลดสำหรับหอศิลป์, พิพิธภัณฑ์, สวนสัตว์, พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ และสวนพฤกษศาสตร์ต่างๆถึง 80 แห่ง ในเมืองโตเกียว

ราคา

2,700 เยน (ไม่มีราคาสำหรับเด็ก)

สถานที่จำหน่าย
  • สำนักงานบัตรโดยสารประเภทพาสโตเกียวเมโทร (ยกเว้นสถานี Nakano, Nishi-funabashi และ Shibuya (สาย Fukutoshin))
  • พิพิธภัณฑ์รถไฟใต้ดิน (ลงที่สถานี Kasai)
ช่วงเวลาที่ซื้อได้ 1 เมษายน 2560 – 31 มีนาคม 2561
ช่วงเวลาที่สามารถใช้ได้หรือเวลาที่สามารถใช้ได้

[ตั๋วโตเกียวเมโทรประเภท 24 ชั่วโมง]

ใช้ได้หนึ่งวันระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561

[บัตรกุรุตโตะ 2017]

จะหมดอายุใน 2 เดือนนับจากวันที่เริ่มใช้ครั้งแรก (อย่างไรก็ตามหากใช้บัตรครั้งแรกวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป บัตรจะหมดอายุในวันที่ 31 มีนาคม 2561)

เส้นทางที่ใช้ได้

[โตเกียวเมโทร]

รถไฟโตเกียวเมโทรทุกสาย

[บัตรกุรุตโตะ 2017]

หอศิลป์, พิพิธภัณฑ์, สวนสัตว์, พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ และสวนพฤกษศาสตร์ต่างๆถึง 80 แห่ง ที่ระบุไว้ในบัตร

ส่วนลดในเครือ/บริการสิทธิประโยชน์

แสดงตั๋วของคุณเพื่อรับความคุ้มค่า!

สิทธิประโยชน์ เช่นส่วนลด จากจุดสนใจต่างๆ ในโตเกียว!

ดูรายละเอียดของ CHIKA TOKU (ภาษาอังกฤษ)