Top of the page.
Link to current location in your website
Main menu
Main context
Sub-menu
ลิงก์ที่จะนำคุณไปยังที่อื่นในหน้าเดียวกัน
เมนูที่พบบ่อยในเว็บไซต์
ข้อความ

Language :

ปิด

นโยบายด้านโซเชียลมีเดีย

นโยบายด้านโซเชียลมีเดียนี้แสดงนโยบายของ Tokyo Metro Co., Ltd. (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "โตเกียวเมโทร") ในการใช้ประโยชน์จากโซเชียลมีเดีย นโยบายนี้จะแนะนำโซเชียลมีเดียที่บริหารจัดการอย่างเป็นทางการโดยโตเกียวเมโทร และระบุคำเตือนและนโยบายการจัดการที่ใช้งาน เนื้อหาสาระที่ระบุในที่นี้จะมีผลบังคับใช้กับผู้ใช้ทุกคนที่มีบัญชีอย่างเป็นทางการของโตเกียวเมโทรและบริการที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ลูกค้า")

นโยบายด้านโซเชียลมีเดีย

1. ทัศนคติ

 • เราจะรับผิดชอบต่อการส่งผ่านและจัดการกับข้อมูล และระมัดระวังไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด
 • เราจะพยายามส่งผ่านข้อมูลที่ถูกต้อง
 • เราจะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล และจะไม่ส่งผ่านข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • เราเข้าใจว่าการลบข้อมูลออกไปโดยสิ้นเชิงเป็นสิ่งที่ไม่มีทางทำได้หากข้อมูลนั้นถูกเผยแพร่ออกไปแล้ว
 • เราจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ

2. การปฏิเสธความรับผิดชอบ

 • โปรดทราบว่าโตเกียวเมโทรอาจเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือหยุดการดำเนินการของข้อมูลในบัญชีของเราโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • โตเกียวเมโทรจะไม่ยอมรับคำขอใดๆ สำหรับการเชื่อมโยงจากเว็บไซต์ของเราไปยังเว็บไซต์อื่นๆ (เว็บไซต์ทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของเรานั้นได้รับเลือกโดยโตเกียวเมโทร)
 • โตเกียวเมโทรจะไม่รับประกันความถูกต้อง ความสัตย์สุจริต ความชอบด้วยกฎหมาย หรือคุณสมบัติใดๆ ของข้อมูลที่มอบให้โดยบุคคลอื่นนอกเหนือจากโตเกียวเมโทร คู่สัญญาของโตเกียวเมโทร และผู้ใช้รายอื่นในบริการที่เกี่ยวข้อง
 • โตเกียวเมโทรจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากความสามารถและความบกพร่องทางความสามารถในการใช้ข้อมูล และความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการระงับหรือการหยุดการบริหารจัดการบริการที่เกี่ยวข้อง หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม
 • โตเกียวเมโทรจะเอาใจใส่ในทุกแง่มุมเมื่อทำการเผยแพร่ข้อมูลผ่านบริการที่เกี่ยวข้อง แต่เราจะไม่รับประกันในความสามารถในการใช้ ความถูกต้อง หรือความปลอดภัยของการใช้ข้อมูลดังกล่าว (การเกิดขึ้นของข้อผิดพลาด ฯลฯ การแก้ไขในกรณีที่เกิดปัญหา สิทธิ์ในการเข้าถึงของปัจจัยที่เป็นภัยต่างๆ เช่น ไวรัสคอมพิวเตอร์ ฯลฯ)

3. สำหรับลูกค้า

 • เนื่องจากลักษณะโดยธรรมชาติของโซเชียลมีเดีย ข้อมูลที่ส่งผ่านออกไปจึงไม่ได้บ่งชี้ถึงคำประกาศอย่างเป็นทางการของเราเสมอไป โปรดทราบว่าข้อมูลที่ส่งผ่านออกไปอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง
 • ในการใช้โซเชียลมีเดียของโตเกียวเมโทรหรือบริการที่เกี่ยวข้องใดๆ ของโตเกียวเมโทร โปรดดูเงื่อนไขการใช้ของบริการที่เกี่ยวข้องนั้นๆ
 • การใช้บริการดังกล่าวจะถือเป็นการตกลงตามนโยบายที่เกี่ยวข้องของบริการนั้นๆ
 • โตเกียวเมโทรอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายของบริษัทโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีนี้ นโยบายล่าสุดจะมีผลบังคับใช้กับการใช้โซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องดังกล่าว
 • นโยบายที่มีการเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้เมื่อถูกเผยแพร่บนหน้านี้ นอกจากจะมีการระบุเป็นอย่างอื่นโดยโตเกียวเมโทร

บัญชีโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการ

จนถึงขณะนี้ บัญชีอย่างเป็นทางการของโซเชียลมีเดียที่บริหารจัดการโดยโตเกียวเมโทร (เวอร์ชันภาษาญี่ปุ่น) มีดังต่อไปนี้:

Twitter

Tokyo Metro Official

คำอธิบาย
 • โดยหลักแล้ว จะมีการโพสต์ทวีตในวันธรรมดา
 • โดยหลักแล้ว เราจะไม่ตอบกลับทวีตใดๆ ที่ส่งมายังบัญชีนี้
การส่งมอบเนื้อหา
 • อัปเดตข้อมูลของเนื้อหาที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของโตเกียวเมโทร
 • ประกาศเกี่ยวกับโครงการต่างๆ ฯลฯ
 • อื่นๆ

ข้อมูลการจราจรอย่างเป็นทางการของรถไฟโตเกียวเมโทร

คำอธิบาย

 • บัญชีเหล่านี้จะประกาศข้อมูลหากเกิดความล่าช้าหรือการคาดว่าจะเกิดความล่าช้าของการเดินรถไฟตั้งแต่ 15 นาทีขึ้นไปในรถไฟโตเกียวเมโทรแต่ละสาย
 • โดยหลักแล้ว เราจะไม่ตอบกลับทวีตใดๆ ที่ส่งมายังบัญชีนี้

Facebook

TBS TV "Met-Log" - Outing by Tokyo Metro

คำอธิบาย
 • เราอาจตอบกลับความคิดเห็นของคุณ
 • โปรดทราบว่าเราจะไม่ตอบกลับความคิดเห็นของคุณเสมอไป
การส่งมอบเนื้อหา
 • ออกอากาศตั้งแต่ 11:40 น. ทุกวันอาทิตย์ นี่คือหน้า Facebook อย่างเป็นทางการของ "Met-Log" ซึ่งเป็นรายการเผยแพร่ข้อมูล เพื่อแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวตามสายรถไฟโตเกียวเมโทร
 • บัญชี Facebook นี้ไม่เพียงแต่แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้แนะนำไปในรายการ แต่ยังรวมถึงข้อมูลของสถานที่โดยรอบ ซึ่งจะเผยแพร่ทาง Facebook เท่านั้น อย่าพลาด!

ผู้จัดการฝ่ายบริการของโตเกียวเมโทร "Ekino Michika"

คำอธิบาย
 • เราอาจตอบกลับความคิดเห็นของคุณ
 • โปรดทราบว่าเราจะไม่ตอบกลับความคิดเห็นของคุณเสมอไป
การส่งมอบเนื้อหา
 • หน้า Facebook นี้ให้ข้อมูลกิจกรรม ชีวิตประจำวัน ฯลฯ ในพื้นที่ที่รถไฟแต่ละสายวิ่งผ่านของผู้จัดการฝ่ายบริการ Ekino Michika จากมุมมองของ Ekino Michika เอง
 • Konmichika (Hello)♪ ยินดีที่ได้พบคุณ! ฉันคือผู้จัดการฝ่ายบริการ Ekino Michika โดยปกติ ฉันจะนำทางให้กับลูกค้า งานนี้ลึกซึ้งมาก... ฉันจะเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อให้สามารถช่วยเหลือลูกค้าได้มากขึ้น ขอบคุณค่ะ J(∂ω∂)J

Youtube

ช่องอย่างเป็นทางการของโตเกียวเมโทร

คำอธิบาย
 • ช่องนี้จะแนะนำวิดีโอโฆษณาหน่วยงานของโตเกียวเมโทรที่เผยแพร่อยู่ในขณะนี้

สอบถามข้อมูล

"ศูนย์บริการลูกค้า" เปิดรับความคิดเห็น คำขอ คำถาม ฯลฯ ของคุณเกี่ยวกับโตเกียวเมโทร

0120-104106
9:00 ถึง 20:00น. ทุกวัน

 • *หมายเหตุ 1: โปรดยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ในขณะใช้งานเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด
 • *หมายเหตุ 2: โปรดทราบว่าเราจะบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ของคุณเพื่อสะท้อนเนื้อหาอย่างถูกต้อง