หัวข้อ

2 สิงหาคม ปี 2023
นอกจากบัตร PASMO แบบไม่ระบุชื่อแล้ว ขอระงับการจำหน่ายบัตร PASMO แบบระบุชื่อเป็นการชั่วคราวด้วย
19 มิถุนายน ปี 2023
About PASMO PASSPORT.
13 มกราคม ปี 2023
Renewed Greater Tokyo Pass will be released on January 20th
24 มีนาคม ปี 2020
Greater Tokyo Pass จะทำเป็นบัตรโดยสารบัตร IC"PASMO PASSPORT"
20 กุมภาพันธ์ ปี 2019
เปิดให้บริการเว็บไซต์สำหรับแนะนำตั๋วพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยว "Tokyo Subway Ticket" โดยเฉพาะ!
28 มีนาคม ปี 2017
"Tokyo SUBWAY Navigation for Tourists Plus" displays that enable multilingual searches of routes leading to intended destinations to become available!
29 พฤศจิกายน ปี 2016
Free Wi-Fi service for foreign visitors to Japan who use Tokyo Metro to become available in train cars on the Ginza Line!
24 พฤศจิกายน ปี 2016
"Pepper" to be placed at Ueno Station on a trial basis!
Back to Top