การประสานงานสิ่งของสูญหาย

ควรจะไปติดต่อที่ไหนเมื่อทำของหายที่โตเกียวเมโทร

คู่มือสำหรับการประสานงานสิ่งของสูญหายของโตเกียวเมโทร

วันที่ทำหาย

กรุณาติดต่อที่สำนักงานสถานีที่ใกล้ที่สุด

หลังจากวันที่ทำหาย

กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าหรือสถานีโตเกียวเมโทรได้ทุกสถานี

  • ของที่ทำหายเมื่อมีผู้นำมาส่งคืนจะถูกเก็บไว้ที่ศูนย์ประสานงานสิ่งของสูญหายที่สถานี Iidabashi เป็นเวลา 3-4 วัน
  • หากไม่มีผู้มาติดต่อรับจะถูกส่งไปที่ตำรวจนครบาลฝ่ายประสานงานสิ่งของสูญหายซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับสถานี Iidabashi
  • การมาติดต่อโดยตรงที่ศูนย์ประสานงานสิ่งของสูญหายที่สถานี Iidabashi จะช่วยให้คุณมีโอกาสได้ของคืนมากขึ้น

*ข้อควรทราบ 1:กรุณามาติดต่อโดยตรงที่ศูนย์ประสานงานสิ่งของสูญหายในกรณีที่ทำร่ม, ถุงมือ หรือผ้าพันคอหาย

*ข้อควรทราบ 2:คุณจะต้องแสดงบัตรประจำตัว (ใบอนุญาตขับขี่ของญี่ปุ่น, หนังสือเดินทาง, บัตรประกันสุขภาพ, บัตรนักศึกษา หรืออื่นๆ) เมื่อติดต่อขอรับของ และในกรณีที่ติดต่อขอรับของแทนผู้อื่นจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจมาด้วย

ศูนย์ประสานงานสิ่งของสูญหาย(ด้านนอกประตูตรวจตั๋ว)

เวลาทำการ 9.00 น. – 20.00 น. (เปิดบริการทุกวัน)
สถานที่ตั้ง ที่สถานี Iidabashi รถไฟสาย Namboku

การใช้แบบฟอร์มติดต่อสอบถามทรัพย์สินสูญหาย

ที่ศูนย์บริการลูกค้า สามารถให้บริการได้เฉพาะภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน,ภาษาเกาหลีเท่านั้น สามารถติดต่อสอบถามทรัพย์สินสูญหายผ่านทางอีเมล์ได้กรุณากรอกข้อมูลที่ต้องการติดต่อสอบถามในแบบฟอร์มฉบับภาษาอังกฤษ

กรอกแบบฟอร์มติดต่อสอบถามทรัพย์สินสูญหาย (ฉบับภาษาอังกฤษ)

ติดต่อสอบถาม

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง
Back to Top