ด้านบนของหน้า
ลิงก์ที่จะนำคุณไปยังที่อื่นในหน้าเดียวกัน
เมนูที่พบบ่อยในเว็บไซต์
ข้อความ

ข้อมูลบริการ

ส่วนนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับความล่าช้าของบริการรถไฟที่เกิดขึ้นจริงหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นเวลา 15 นาทีขึ้นไป

MENU

ข้อความเริ่มจากที่นี่

ข่าวประชาสัมพันธ์

28 มีนาคม ปี 2024

Notice of Operating Plan for Days of Suspended Service on the TozaiLine (between Toyocho Station and Nishi-kasai Station for the two-day period from Saturday, May 11 to Sunday, May 12, 2024)

2 สิงหาคม ปี 2023

นอกจากบัตร PASMO แบบไม่ระบุชื่อแล้ว ขอระงับการจำหน่ายบัตร PASMO แบบระบุชื่อเป็นการชั่วคราวด้วย

29 มีนาคม ปี 2023

Tokyo Metro will introduce the REFMa (Railway Electrical Facilities Maintenance Management System) to promote DX in facility inspection work.

13 มกราคม ปี 2023

Renewed Greater Tokyo Pass will be released on January 20th

24 มีนาคม ปี 2020

Greater Tokyo Pass จะทำเป็นบัตรโดยสารบัตร IC"PASMO PASSPORT"

15 ตุลาคม ปี 2019

บัตรโดยสาร "Greater Tokyo Pass" สําหรับนักท่องเทียวชาวต่างชาติทีมาญีป่ ุน ประหยัดมากยิงขึน !ยืดระยะเวลาการใช้ได้ไม่อันเป็ น 5 วันเปิ ดให้บริการ "แคมเปญโมมิจิในฤดูใบไม้ร่วง"

9 สิงหาคม ปี 2019

PASMO PASSPORT เปิ ดตัว 1 กันยายนศกนี้

11 มีนาคม ปี 2019

ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2019 เป็ นต้นไป Greater Tokyo Passเปิ ดให้บริการ "SAKURA Campaign" !

20 กุมภาพันธ์ ปี 2019

เปิดให้บริการเว็บไซต์สำหรับแนะนำตั๋วพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยว "Tokyo Subway Ticket" โดยเฉพาะ!

11 เมษายน ปี 2018

¡Renovamos nuestro sitio web entrante (la página web para iajeros llegados a Japón desde el extranjero)!