ด้านบนของหน้า
ลิงก์ที่จะนำคุณไปยังที่อื่นในหน้าเดียวกัน
เมนูที่พบบ่อยในเว็บไซต์
ข้อความ

ข้อมูลบริการ

ส่วนนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับความล่าช้าของบริการรถไฟที่เกิดขึ้นจริงหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นเวลา 15 นาทีขึ้นไป

MENU

ข้อความเริ่มจากที่นี่

ตั๋วส่วนลด

เส้นทางและตั๋วจากสนามบินไปตัวเมืองโตเกียว

ข้อมูลเกี่ยวกับราคาตั๋วชุดสำหรับการเดินทางระหว่างสนามบินและตัวเมืองโตเกียว และตั๋ว Tokyo Subway Ticket ต่างๆ

สำหรับลูกค้าที่ใช้สนามบินฮาเนดะ

บัตรโดยสารรถไฟใต้ดินแบบหนึ่งวันจากสนามบินฮาเนดะ

ชุดตั๋วนี้ประกอบด้วยตั๋วโดยสารไปกลับจากสถานี Haneda Airport Terminal 1·2 หรือสถานี Haneda Airport Terminal 3 ไปยังสถานี Sengakuji บนสาย Keikyu และตั๋วรวมหนึ่งวันสำหรับโตเกียวเมโทรและรถไฟใต้ดิน Toei

บัตรโดยสารรถไฟใต้ดินแบบหนึ่งวันจากสนามบินฮาเนดะ

ราคา

ผู้ใหญ่: 1,500 เยน, เด็ก: 650 เยน

สถานที่จำหน่าย
 • สถานี Haneda Airport Terminal 1·2, สถานี Haneda Airport Terminal 3 บนสาย Keikyu
 • ไม่มีขายที่โตเกียวเมโทรหรือรถไฟใต้ดิน Toei
เส้นทางที่ใช้ได้

[ส่วนเส้นทางเที่ยวเดียว]

จากสถานี Haneda Airport Terminal 1·2 และสถานี Haneda Airport Terminal 3 ไปยังสถานี Sengakuji บนสาย Keikyu (ไม่อนุญาตให้แวะพัก)

[ส่วนเส้นทางเปิด]

โตเกียวเมโทรและรถไฟใต้ดิน Toei ทุกสาย

ช่วงเวลาที่สามารถใช้ได้หรือเวลาที่สามารถใช้ได้

ใช้ได้ภายในวันที่ซื้อ

ยินดีต้อนรับ! ตั๋วรถไฟใต้ดินโตเกียว (ไปกลับ)

ตั๋วหลายส่วนที่รวมตั๋วแบบไปกลับจากสถานี Haneda Airport Terminal 1·2 หรือสถานี Haneda Airport Terminal 3 บนสาย Keikyu Airport ไปยังสถานี Sengakuji เข้ากับตั๋วรถไฟใต้ดินโตเกียวแบบ 24, 48 หรือ 72 ชั่วโมง
จำหน่ายให้เฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนญี่ปุ่นเท่านั้น

ราคา

ยินดีต้อนรับ! ตั๋วรถไฟใต้ดินโตเกียว 24 ชั่วโมง (ไปกลับ) ผู้ใหญ่: 1,400 เยน เด็ก: 600 เยน
ยินดีต้อนรับ! ตั๋วรถไฟใต้ดินโตเกียว 48 ชั่วโมง (ไปกลับ) ผู้ใหญ่: 1,800 เยน เด็ก: 800 เยน
ยินดีต้อนรับ! ตั๋วรถไฟใต้ดินโตเกียว 72 ชั่วโมง (ไปกลับ) ผู้ใหญ่: 2,100 เยน เด็ก: 950 เยน

สถานที่จำหน่าย

ศูนย์บริการข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว Keikyu (Haneda Airport Terminal 3)

Keikyu

เส้นทางที่ใช้ได้

ส่วนเส้นทางไปกลับ:
สถานี Haneda Airport Terminal 1·2 หรือสถานี Haneda Airport Terminal 3 ไปสถานี Sengakuji

ส่วนเส้นทางเปิด:
โตเกียวเมโทรและรถไฟใต้ดิน Toei ทุกสาย

ช่วงเวลาที่สามารถใช้ได้หรือเวลาที่สามารถใช้ได้

ยินดีต้อนรับ! ตั๋วรถไฟใต้ดินโตเกียว 24 ชั่วโมง (ไปกลับ) ใช้ได้ภายใน 24 ชั่วโมงนับจากเวลาที่ซื้อ
ยินดีต้อนรับ! ตั๋วรถไฟใต้ดินโตเกียว 48 ชั่วโมง (ไปกลับ) ใช้ได้ภายใน 48 ชั่วโมงนับจากเวลาที่ซื้อ
ยินดีต้อนรับ! ตั๋วรถไฟใต้ดินโตเกียว 72 ชั่วโมง (ไปกลับ) ใช้ได้ภายใน 72 ชั่วโมงนับจากเวลาที่ซื้อ

Limousine Bus & Subway Pass (สนามบินฮาเนดะ)

ตั๋วชุดที่ประกอบไปด้วย Tokyo Subway 24-hour, 48-hourหรือ72-hour Ticket และตั๋วรถบัสลีมูซีนแบบเที่ยวเดียวระหว่างสนามบินฮาเนดะและตัวเมืองโตเกียว

Limousine Bus & Subway Pass (สนามบินฮาเนดะ)

ราคา

[Tokyo Subway 24-hour Ticket + ตั๋วรถบัสลีมูซีนสนามบินแบบเที่ยวเดียว (สนามบินฮาเนดะ)]

ผู้ใหญ่: 1,800 เยน เด็ก: 900 เยน

[Tokyo Subway 48-hour Ticket + ตั๋วรถบัสลีมูซีนสนามบินแบบเที่ยวเดียว (สนามบินฮาเนดะ) 2 ใบ]

ผู้ใหญ่: 3,200 เยน เด็ก: 1,600 เยน

[Tokyo Subway 72-hour Ticket + ตั๋วรถบัสลีมูซีนสนามบินแบบเที่ยวเดียว (สนามบินฮาเนดะ) 2 ใบ]

ผู้ใหญ่: 3,500 เยน เด็ก: 1,750 เยน

 • ประเภทของตั๋วที่ออกขึ้นอยู่กับสถานที่ซื้อ
สถานที่จำหน่าย

เคาน์เตอร์บริการข้อมูลในโถงขาเข้าสนามบินฮาเนดะ, เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วรถบัสลีมูซีน (เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วที่ทางเข้าฝั่งตะวันตกของสถานี Shinjuku, Tokyo City Air Terminal ชั้น 3, Shinjuku Expressway Bus Terminal), สำนักงานบัตรโดยสารประเภทพาสของโตเกียวเมโทร

เส้นทางที่ใช้ได้

[ตั๋วรถบัสลีมูซีนสนามบิน]

เดินทางแบบเที่ยวเดียวหนึ่งหรือสองครั้งระหว่างสนามบินฮาเนดะและตัวเมืองโตเกียว

[Tokyo Subway Ticket]

รถไฟโตเกียวเมโทรและรถไฟ Toei ทุกสาย

ช่วงเวลาที่สามารถใช้ได้หรือเวลาที่สามารถใช้ได้

[ตั๋วรถบัสลีมูซีนสนามบิน]

ใช้เดินทางได้หนึ่งเที่ยวภายในหกเดือนนับแต่วันที่ซื้อ

[Tokyo Subway Ticket]

Tokyo Subway 24-hour Ticket: ใช้ได้ 24 ชั่วโมงตั้งแต่เวลาที่ใช้ครั้งแรกภายในวันที่ระบุไว้ที่ด้านหลังของตั๋ว

Tokyo Subway 48-hour Ticket: ใช้ได้ 48 ชั่วโมงตั้งแต่เวลาที่ใช้ครั้งแรกภายในวันที่ระบุไว้ที่ด้านหลังของตั๋ว

Tokyo Subway 72-hour Ticket: ใช้ได้ 72 ชั่วโมงตั้งแต่เวลาที่ใช้ครั้งแรกภายในวันที่ระบุไว้ที่ด้านหลังของตั๋ว

สำหรับลูกค้าที่ใช้สนามบินนาริตะ

Keisei Skyliner & Tokyo Subway Ticket

ตั๋วชุดที่ประกอบไปด้วย Tokyo Subway 24-hour, 48-hourหรือ72-hour Ticket และตั๋วรถไฟ Keisei Skyliner แบบจำกัดความเร็ว (เที่ยวเดียวหรือไป-กลับ)

Keisei Skyliner & Tokyo Subway Ticket

ราคา

[ตั๋วรถไฟใต้ดินโตเกียว 24 ชั่วโมง + Skyliner เที่ยวเดียว (ตั๋วรถไฟด่วน + ตั๋วธรรมดา)]

ผู้ใหญ่: 2,890เยน เด็ก: 1,450 เยน

[ตั๋วรถไฟใต้ดินโตเกียว 48 ชั่วโมง + Skyliner เที่ยวเดียว (ตั๋วรถไฟด่วน + ตั๋วธรรมดา)]

ผู้ใหญ่: 3,290 เยน เด็ก: 1,650 เยน

[ตั๋วรถไฟใต้ดินโตเกียว 72 ชั่วโมง + Skyliner เที่ยวเดียว (ตั๋วรถไฟด่วน + ตั๋วธรรมดา)]

ผู้ใหญ่: 3,590 เยน เด็ก: 1,800 เยน

[ตั๋วรถไฟใต้ดินโตเกียว 24 ชั่วโมง + Skyliner ไปกลับ (ตั๋วรถไฟด่วน + ตั๋วธรรมดา)]

ผู้ใหญ่: 4,880 เยน เด็ก: 2,440 เยน

[ตั๋วรถไฟใต้ดินโตเกียว 48 ชั่วโมง + Skyliner ไปกลับ (ตั๋วรถไฟด่วน + ตั๋วธรรมดา)]

ผู้ใหญ่: 5,280 เยน เด็ก: 2,640 เยน

[ตั๋วรถไฟใต้ดินโตเกียว 72 ชั่วโมง + Skyliner ไปกลับ (ตั๋วรถไฟด่วน + ตั๋วธรรมดา)]

ผู้ใหญ่: 5,580 เยน เด็ก: 2,790 เยน

  สถานที่จำหน่าย
  • เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วที่สถานี Narita Airport Terminal 1 และสถานี Narita Airport Terminal 2·3, เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วรถไฟฟ้า Keisei ที่โถงขาเข้าของสนามบินนาริตะ
   • สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (ยืนยันด้วยหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่คล้ายกัน)
  • ตัวแทนท่องเที่ยวต่างประเทศบางแห่ง
  • ในเที่ยวบินภายในประเทศของ Peach Aviation, Spring Airlines และ Jetstar Japan ที่เดินทางมายังสนามบินนาริตะ
  เส้นทางที่ใช้ได้

  ตั๋วเที่ยวเดียวหรือไปกลับจากสถานี Narita Airport Terminal 1 หรือสถานี Narita Airport Terminal 2·3 ไปยังสถานี Keisei Ueno บนสาย Keisei
  ตั๋วรถไฟใต้ดินโตเกียว โตเกียวเมโทรและรถไฟใต้ดิน Toei ทุกสาย

  ช่วงเวลาที่สามารถใช้ได้หรือเวลาที่สามารถใช้ได้

  ตั๋วรถไฟใต้ดินโตเกียว 24 ชั่วโมง ใช้ได้ 24 ชั่วโมงนับจากใช้งานครั้งแรก และภายในระยะเวลาที่ใช้ได้ที่ระบุไว้ด้านหลังตั๋ว

  ตั๋วรถไฟใต้ดินโตเกียว 48 ชั่วโมง ใช้ได้ 48 ชั่วโมงนับจากใช้งานครั้งแรก และภายในระยะเวลาที่ใช้ได้ที่ระบุไว้ด้านหลังตั๋ว

  ตั๋วรถไฟใต้ดินโตเกียว 72 ชั่วโมง ใช้ได้ 72 ชั่วโมงนับจากใช้งานครั้งแรก และภายในระยะเวลาที่ใช้ได้ที่ระบุไว้ด้านหลังตั๋ว

  Limousine Bus & Subway Pass (สนามบินนาริตะ)

  ตั๋วชุดที่ประกอบไปด้วย Tokyo Subway 24-hour, 48-hourหรือ72-hour Ticket และตั๋วรถบัสลีมูซีนสนามบินแบบเที่ยวเดียวระหว่างสนามบินนาริตะและตัวเมืองโตเกียว

  Limousine Bus & Subway Pass (สนามบินนาริตะ)

  ราคา

  [Tokyo Subway 24-hour Ticket + ตั๋วรถบัสลีมูซีน สนามบินแบบเที่ยวเดียว (สนามบินนาริตะ)]

  ผู้ใหญ่: 4,000 เยน เด็ก: 2,000 เยน

  [Tokyo Subway 48-hour Ticket + ตั๋วรถบัสลีมูซีน สนามบินแบบเที่ยวเดียว (สนามบินนาริตะ) 2 ใบ]

  ผู้ใหญ่: 7,200 เยน เด็ก: 3,600 เยน

  [Tokyo Subway 72-hour Ticket + ตั๋วรถบัสลีมูซีน สนามบินแบบเที่ยวเดียว (สนามบินนาริตะ) 2 ใบ]

  ผู้ใหญ่: 7,500 เยน เด็ก: 3,750 เยน

  • ประเภทตั๋วที่ออกขึ้นอยู่กับสถานที่ซื้อ
  สถานที่จำหน่าย

  เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วรถบัสลีมูซีนที่โถงขาเข้าสนามบินนาริตะ, เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วรถบัสลีมูซีน (เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วที่ทางเข้าฝั่งตะวันตกของสถานี Shinjuku, Tokyo City Air Terminal ชั้น 3, Shinjuku Expressway Bus Terminal), สำนักงานบัตรโดยสารประเภทพาสของโตเกียวเมโทร

  เส้นทางที่ใช้ได้

  ตั๋วรถบัสลีมูซีน ตั๋วเที่ยวเดียว 1 หรือ 2 ใบสำหรับเส้นทางสนามบินนาริตะ
  ตั๋วรถไฟใต้ดินโตเกียว โตเกียวเมโทรและรถไฟใต้ดิน Toei ทุกสาย

  ช่วงเวลาที่สามารถใช้ได้หรือเวลาที่สามารถใช้ได้

  ตั๋วรถบัสลีมูซีน เดินทาง 1 เที่ยวภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ซื้อ

  ตั๋วรถไฟใต้ดินโตเกียว 24 ชั่วโมง ใช้ได้ 24 ชั่วโมงนับจากใช้งานครั้งแรก และภายในระยะเวลาที่ใช้ได้ที่ระบุไว้ด้านหลังตั๋ว

  ตั๋วรถไฟใต้ดินโตเกียว 48 ชั่วโมง ใช้ได้ 48 ชั่วโมงนับจากใช้งานครั้งแรก และภายในระยะเวลาที่ใช้ได้ที่ระบุไว้ด้านหลังตั๋ว

  ตั๋วรถไฟใต้ดินโตเกียว 72 ชั่วโมง ใช้ได้ 72 ชั่วโมงนับจากใช้งานครั้งแรก และภายในระยะเวลาที่ใช้ได้ที่ระบุไว้ด้านหลังตั๋ว

  ส่วนลดในเครือ/บริการสิทธิประโยชน์

  แสดงตั๋วของคุณเพื่อรับความคุ้มค่า!

  สิทธิประโยชน์ เช่นส่วนลด จากจุดสนใจต่างๆ ในโตเกียว!

  ดูรายละเอียดของ CHIKA TOKU (ภาษาอังกฤษ)