ด้านบนของหน้า
ลิงก์ที่จะนำคุณไปยังที่อื่นในหน้าเดียวกัน
เมนูที่พบบ่อยในเว็บไซต์
ข้อความ

ข้อมูลบริการ

ส่วนนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับความล่าช้าของบริการรถไฟที่เกิดขึ้นจริงหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นเวลา 15 นาทีขึ้นไป

MENU

ข้อความเริ่มจากที่นี่

ใบรับรองการล่าช้า

ใบรับรองการล่าช้าสำหรับรถไฟใต้ดินแต่ละสายถูกแสดง (ในภาษาญี่ปุ่น) สำหรับรถไฟทั้งหมดของโตเกียวเมโทร
เวลาล่าช้าที่ปรับให้ใกล้กับตัวเลข 5 นาทีที่สุดด้านบนถูกแสดงสำหรับแต่ละโซนเวลา "ขบวนแรกถึง 7:00", "7:00 ถึง 8:00", "8:00 ถึง 9:00", "9:00 ถึง 10:00", "10:00 ถึง 17:00", และ "17:00 ถึงขบวนสุดท้าย" เมื่อการล่าช้าเกิดนกว่า 5 นาทีหรือมากกว่า
รีเฟรชหน้าเมื่อคุณดูข้อมูลโดยใช้ปุ่ม "อัปเดตข้อมูล" บนหน้าจอ

วันนี้

 • 11 กรกฎาคม(วันเสาร์)

35 วันก่อนหน้า(07 มิถุนายน 2020〜11 กรกฎาคม 2020)

 • 09 กรกฎาคม(วันพฤหัสบดี)

 • 08 กรกฎาคม(วันพุธ)

 • 07 กรกฎาคม(วันอังคาร)

 • 05 กรกฎาคม(วันอาทิตย์)

 • 04 กรกฎาคม(วันเสาร์)

 • 03 กรกฎาคม(วันศุกร์)

 • 02 กรกฎาคม(วันพฤหัสบดี)

 • 30 มิถุนายน(วันอังคาร)

 • 29 มิถุนายน(วันจันทร์)

 • 28 มิถุนายน(วันอาทิตย์)

 • 27 มิถุนายน(วันเสาร์)

 • 26 มิถุนายน(วันศุกร์)

 • 24 มิถุนายน(วันพุธ)

 • 22 มิถุนายน(วันจันทร์)

 • 21 มิถุนายน(วันอาทิตย์)

 • 20 มิถุนายน(วันเสาร์)

 • 19 มิถุนายน(วันศุกร์)

 • 18 มิถุนายน(วันพฤหัสบดี)

 • 17 มิถุนายน(วันพุธ)

 • 16 มิถุนายน(วันอังคาร)

 • 14 มิถุนายน(วันอาทิตย์)

 • 13 มิถุนายน(วันเสาร์)

 • 11 มิถุนายน(วันพฤหัสบดี)

 • 10 มิถุนายน(วันพุธ)

 • 09 มิถุนายน(วันอังคาร)

 • 08 มิถุนายน(วันจันทร์)

 • หมายเหตุ: ห้ามทำซ้ำหรืออัดสำเนาใบรับรองการล่าช้านี้ หรือพิมพ์เวอร์ชันที่แก้ไขแล้วซึ่งปรากฏอยู่บนหน้าหลักโดยไม่ได้รับการอนุญาตอย่างเด็ดขาด

ใบรับรองการล่าช้าของแต่ละสาย