ด้านบนของหน้า
ลิงก์ที่จะนำคุณไปยังที่อื่นในหน้าเดียวกัน
เมนูที่พบบ่อยในเว็บไซต์
ข้อความ

ข้อมูลบริการ

ส่วนนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับความล่าช้าของบริการรถไฟที่เกิดขึ้นจริงหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นเวลา 15 นาทีขึ้นไป

MENU

ข้อความเริ่มจากที่นี่

ตั๋วส่วนลด

ตั๋วประเภท 1 วัน

ตั๋วเหล่านี้เป็นตั๋วราคาคุ้มค่าที่สามารถใช้ได้กับรถไฟโตเกียวเมโทรและรถไฟสายอื่นๆ ในโตเกียว
นอกจากนี้ ยังมีจำหน่ายตั๋ว 24 ชั่วโมงที่สามารถใช้ได้อย่างอิสระตลอด 24 ชั่วโมงนับจากการใช้งานครั้งแรก และตั๋วประเภท 1 วันที่สามารถใช้ได้อย่างอิสระตั้งแต่รถไฟขบวนแรกจนถึงขบวนสุดท้ายในวันที่ระบุ

ใช้สำหรับ...

  • การท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ ในเมือง

  • ช้อปปิ้งและสำรวจแหล่งของอร่อย

  • สะสมตราประทับที่สถานีรอบๆ เมือง

  • ไปทำธุระให้ที่ทำงาน

  • เดินทางข้ามเมืองเพื่อหางาน

ตั๋วประเภท 1 วันทั้งหมดตามความแตกต่างของช่วงการใช้งาน

ตั๋วประเภท 1 วันสำหรับรถไฟโตเกียวเมโทรทั้ง 9 สาย

ตั๋วโตเกียวเมโทรประเภท 24 ชั่วโมง

ตั๋วนี้ให้คุณสามารถนั่งรถไฟได้อย่างอิสระเป็นเวลา 24 ชั่วโมงรวมถึงวันถัดไป* หลังจากเวลาที่ใช้ครั้งแรก

ตั๋วโตเกียวเมโทรประเภท 24 ชั่วโมงสำหรับนักเรียน

นี่คือตั๋วสำหรับนักเรียนที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการเดินทางระยะสั้นเพื่อการศึกษา เช่น ทัศนศึกษา
ซื้อตั๋วนี้ได้จากตัวแทนท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง

  • สามารถใช้ได้จนถึงเวลาที่ใช้ตั๋วครั้งแรกในวันก่อนหน้า

สามารถขึ้นรถไฟทุกสายของโตเกียวเมโทรได้อย่างไม่จำกัดในระยะเวลา 24 ชั่วโมงตั้งแต่เวลาที่ใช้ครั้งแรก และสามารถซื้อได้ทั้งในวันเดินทางหรือล่วงหน้า

ราคา

ผู้ใหญ่: 600 เยน, เด็ก: 300 เยน

สถานที่จำหน่าย

[ตั๋วล่วงหน้า]
สำนักงานบัตรโดยสารประเภทพาสของโตเกียวเมโทร


[ตั๋วประเภทหนึ่งวัน]
ตู้ขายตั๋วที่สถานีโตเกียวเมโทรทุกสถานี

ช่วงเวลาที่สามารถใช้ได้หรือเวลาที่สามารถใช้ได้

[ตั๋วล่วงหน้า]
ใช้งานได้ 24 ชั่วโมงตั้งแต่เวลาที่ใช้ครั้งแรกภายใน 6 เดือนตั้งแต่วันที่จำหน่ายตั๋ว

[ตั๋วประเภทหนึ่งวัน]
ใช้งานได้ 24 ชั่วโมงตั้งแต่เวลาที่ใช้ครั้งแรกของวันที่จำหน่ายตั๋ว (ในกรณีที่ไม่มีการใช้งานภายในวันที่ซื้อ จะถือว่าตั๋วนั้นเป็นโมฆะ)

เส้นทางที่ใช้ได้

รถไฟโตเกียวเมโทรทุกสาย

การขอเงินคืน

สามารถขอเงินคืนได้ก่อนการใช้ตั๋วและวันที่หมดอายุ โดยต้องเสียค่าดำเนินการ 220 เยน

*บัตรโดยสารที่ซื้อโดยใช้บัตรเครดิตสามารถขอคืนเงินได้ที่สำนักงานขายบัตรโดยสารประเภทพาสไปกลับแบบประจำของโตเกียวเมโทรเท่านั้น

นี่คือตั๋วบัตร IC ราคาคุ้มค่าที่ให้คุณนั่งรถไฟโตเกียวเมโทรทั้ง 9 สายได้อย่างอิสระเป็นเวลา 24 ชั่วโมงนับจากเวลาที่ซื้อ

ราคา

ผู้ใหญ่: 600 เยน, เด็ก: 300 เยน

สถานที่จำหน่าย

ตู้ขายตั๋วที่สถานีโตเกียวเมโทรทุกสถานี (ยกเว้นสถานี Kita-Senju [สาย Hibiya], สถานี Naka-Meguro, สถานี Nakano, สถานี Nishi-Funabashi, สถานี Yoyogi-Uehara, สถานี Wakoshi, สถานี Shibuya [สาย Hanzomon และสาย Fukutoshin] และสถานี Meguro)

สำนักงานบัตรโดยสารประเภทพาสของโตเกียวเมโทร

*รายการนี้สามารถเพิ่มลงใน PASMO PASSPORT ที่ได้มาก่อนการซื้อเท่านั้น

*การขอ PASMO PASSPORT ใหม่จะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการออก 500 เยน

ช่วงเวลาที่สามารถใช้ได้หรือเวลาที่สามารถใช้ได้

ใช้ได้ภายใน 24 ชั่วโมงนับจากเวลาที่ซื้อ

เส้นทางที่ใช้ได้

รถไฟโตเกียวเมโทรทั้งหมด

การขอเงินคืน

สามารถคืนเงินตั๋วได้โดยมีเงื่อนไขว่าต้องแสดงบัตรก่อนที่จะถูกใช้งานและอยู่ภายในระยะเวลาที่ใช้งานได้ ทั้งนี้จะมีการคิดค่าธรรมเนียมการดำเนินการ 220 เยน

เงื่อนไขการซื้อ

◆ PASMO (ผู้ใหญ่และเด็ก ไม่สามารถใช้กับบัตร PASMO ไปกลับแบบประจำ)

*ข้อยกเว้น:

(1) ไม่สามารถใช้กับ PASMO ประเภทต่อไปนี้:

• บัตร PASMO ที่ใช้เป็นเป็นพาสไปกลับแบบประจำหรือที่คล้ายกัน (ผู้โดยสารที่ถือ PASMO สำหรับเด็กอยู่ในปัจจุบันจะไม่สามารถซื้อ PASMO สำหรับเด็กอีกใบได้)

• ไม่สามารถใช้ได้กับรายการ เช่น บัตรเครดิตที่รวมกับ PASMO ในตัว

(2) ตั๋วบัตร IC นอกเหนือจาก PASMO: ไม่สามารถใช้ได้กับตั๋วบัตร IC นอกจาก PASMO เช่น Suica หรือ TOICA

◆ PASMO PASSPORT

ไม่สามารถใช้ได้กับกรณีที่ระยะเวลาที่ใช้ได้เกินจากระยะเวลาที่ใช้ได้ของบัตร (28 วัน)

ข้อมูลเกี่ยวกับตั๋วสำหรับนักเรียนเพื่อการทัศนศึกษาของโรงเรียนและอื่นๆ

ราคา

300 เยน

ช่วงเวลาที่สามารถใช้ได้หรือเวลาที่สามารถใช้ได้

ใช้ได้ 24 ชั่วโมงหลังจากเริ่มการใช้งาน

เส้นทางที่ใช้ได้

รถไฟโตเกียวเมโทรทุกสาย

สถานที่จำหน่าย

JTB, Kinki Nippon Tourist, Nippon Travel Agency, Tobu Top Tours, Nishitetsu Travel, JR Hokkaido, JR Kyushu, JR Tokai Tours, Hankyu Travel, Meitetsu World Travel สำนักงานสาขาทั่วประเทศที่จัดการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา

เงื่อนไขการซื้อ

สามารถซื้อได้เฉพาะนักเรียนระดับมัธยมต้น, มัธยมปลาย, นักเรียนระดับอาชีวศึกษา, เจ้าหน้าที่โรงเรียน, และผู้ประกอบการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ

วิธีการซื้อ

ยื่นใบสมัครเพื่อซื้อตั๋วที่สาขาที่ดูแลเรื่องการเดินทางของโรงเรียนตามรายการที่กล่าวมาข้างต้น

  • กรุณาขอรับแบบฟอร์มที่กำหนดจากเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องการเดินทางของโรงเรียนที่ตัวแทนการท่องเที่ยว กรอกข้อมูลและส่งแบบฟอร์มคืนภายใน 7 วันทำการก่อนที่จะเดินทาง

ตั๋วต่างๆ สำหรับการเดินทางฟรีบนรถไฟโตเกียวเมโทรและรถไฟใต้ดิน Toei

สามารถขึ้นรถไฟของโตเกียวเมโทรและรถไฟ Toei ได้ทุกสายอย่างไม่จำกัดในระยะเวลา 1 วัน

ราคา ผู้ใหญ่: 900 เยน, เด็ก: 450 เยน
สถานที่จำหน่าย

[ตั๋วล่วงหน้า]
โตเกียวเมโทร: สำนักงานบัตรโดยสารโตเกียวเมโทร
รถไฟฟ้าใต้ดิน Toei: สำนักงานที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน Toei ทุกสถานี (ยกเว้นสถานี Oshiage, สถานี Meguro, สถานี Shirokanedai, สถานี Shirokane-Takanawa และสถานี Shinjuku บนสาย Shinjuku)

[ตั๋วประเภทหนึ่งวัน]
ตู้ขายตั๋วที่สถานี Tokyo Metro และสถานีรถไฟใต้ดิน Toei

อายุการใช้งาน
[ตั๋วล่วงหน้า]
ใช้งานได้ 1 วันภายใน 6 เดือนตั้งแต่วันที่จำหน่ายตั๋ว

[ตั๋วประเภทหนึ่งวัน]
ใช้ได้ภายในวันที่ซื้อ
เส้นทางที่ใช้ได้ รถไฟโตเกียวเมโทรและรถไฟ Toei ทุกสาย
การขอคืนเงิน

สามารถคืนเงินตั๋วได้โดยมีเงื่อนไขว่าต้องแสดงบัตรก่อนที่จะถูกใช้งานและก่อนหมดอายุ ทั้งนี้จะมีการคิดค่าธรรมเนียมการดำเนินการ 220 เยน

[ โปรดทราบ ]

●ตั๋วที่ซื้อโดยใช้บัตรเครดิตที่สำนักงานบัตรโดยสารประเภทพาสไปกลับแบบประจำของโตเกียวเมโทรหรือตู้ขายตั๋วของโตเกียวเมโทรสามารถขอคืนเงินได้ที่สำนักงานขายบัตรโดยสารประเภทพาสของโตเกียวเมโทรเท่านั้น

•ตั๋วทั่วไปหนึ่งวันสำหรับโตเกียวเมโทรหรือ Toei Subway (รถไฟใต้ดิน Toei) ที่ซื้อโดยใช้บัตรเครดิตที่สำนักงานของสถานีรถไฟใต้ดินโทเอหรือเครื่องจำหน่ายตั๋วของรถไฟใต้ดินโทเอจะไม่ได้รับเงินคืนจากโตเกียวเมโทร โปรดติดต่อ Toei Subway

สามารถใช้ตั๋ว PASMO นี้ได้ 1 วันตามที่ลูกค้ากำหนด ตั้งแต่ขบวนแรกจนถึงขบวนสุดท้ายของวันสำหรับรถไฟโตเกียวเมโทรทั้ง 9 สาย และรถไฟใต้ดิน Toei ทั้ง 4 สาย

ราคา

ผู้ใหญ่: 900 เยน เด็ก: 450 เยน

สถานที่จำหน่าย

ตู้ขายตั๋วที่สถานีโตเกียวเมโทรทุกสถานี (ยกเว้นสถานี Kita-Senju [สาย Hibiya], สถานี Naka-Meguro, สถานี Nakano, สถานี Nishi-Funabashi, สถานี Yoyogi-Uehara, สถานี Wakoshi, สถานี Shibuya [สาย Hanzomon และสาย Fukutoshin] และสถานี Meguro)

สำนักงานบัตรโดยสารประเภทพาสของโตเกียวเมโทร

ช่วงเวลาที่สามารถใช้ได้หรือเวลาที่สามารถใช้ได้

สามารถใช้ได้หนึ่งวันตามที่ลูกค้าระบุภายในหนึ่งเดือนจากวันที่ชื้อ ตั้งแต่รถไฟขบวนแรกจนถึงขบวนสุดท้ายของวัน

เส้นทางที่ใช้ได้

โตเกียวเมโทรและรถไฟใต้ดิน Toei ทุกสาย

การขอเงินคืน

สามารถคืนเงินตั๋วได้ที่สำนักงานบัตรโดยสารโดยมีเงื่อนไขว่าต้องแสดงบัตรก่อนที่จะถูกใช้งานและอยู่ภายในระยะเวลาที่ใช้งานได้ ทั้งนี้จะมีการคิดค่าธรรมเนียมการดำเนินการ 220 เยน
* โตเกียวเมโทรจะไม่คืนเงินหากซื้อตั๋วที่รถไฟใต้ดิน Toei

เงื่อนไขการซื้อ

PASMO (ผู้ใหญ่และเด็ก ไม่สามารถใช้กับบัตร PASMO ไปกลับแบบประจำ)

*ข้อยกเว้น:

(1) ไม่สามารถใช้กับ PASMO ประเภทต่อไปนี้:
• บัตร PASMO ที่ใช้เป็นเป็นพาสไปกลับแบบประจำหรือที่คล้ายกัน (ผู้โดยสารที่ถือ PASMO สำหรับเด็กอยู่ในปัจจุบันจะไม่สามารถซื้อ PASMO สำหรับเด็กอีกใบได้)
• ไม่สามารถใช้ได้กับรายการ เช่น บัตรเครดิตที่รวมกับ PASMO ในตัว
(2) ตั๋วบัตร IC นอกเหนือจาก PASMO
ไม่สามารถใช้ได้กับตั๋วบัตร IC นอกจาก PASMO เช่น Suica หรือ TOICA

ตั๋วเดินทางฟรีบนรถไฟโตเกียวเมโทร รถไฟใต้ดิน Toei และรถไฟ JR ภายใน 23 เขต

นี่เป็นตั๋วที่สามารถใช้ได้ 1 วันโดยสามารถใช้ได้ภายใน 1 เดือนนับจากวันที่ซื้อตามที่ลูกค้ากำหนด และสามารถใช้เดินทางบนรถไฟโตเกียวเมโทรทั้ง 9 สาย ตั้งแต่ขบวนแรกจนถึงขบวนสุดท้ายของวัน, รถไฟใต้ดิน Toei ทั้ง 4 สาย, รถราง Tokyo Sakura (Toden), รถบัส Toei (รวมถึงพื้นที่ Tama), Nippori-Toneri Liner ทุกโซน และรถไฟ JR ทั้งหมดภายในเขตโตเกียว

ราคา

ผู้ใหญ่: 1,600 เยน, เด็ก: 800 เยน

สถานที่จำหน่าย

ตู้ขายตั๋วที่สถานีโตเกียวเมโทรทุกสถานี (ยกเว้นสถานี Kita-Senju [สาย Hibiya], สถานี Naka-Meguro, สถานี Nakano, สถานี Yoyogi-Uehara, สถานี Wakoshi, สถานี Shibuya [สาย Hanzomon และสาย Fukutoshin] และสถานี Meguro)

ช่วงเวลาที่สามารถใช้ได้หรือเวลาที่สามารถใช้ได้

ใช้งานได้ 1 วันกำหนดโดยลูกค้าซึ่งเป็นวันไหนก็ได้ภายใน 1 เดือนนับจากวันที่ซื้อ

เส้นทางที่ใช้ได้

รถไฟโตเกียวเมโทรทั้งหมด, รถไฟใต้ดิน Toei ทุกสาย, รถราง Tokyo Sakura (Toden), รถบัส Toei (รวมพื้นที่ Tama), Nippori-Toneri Liner ทุกโซนและรถไฟ JR ทุกสายภายในเขตโตเกียว

การขอเงินคืน

สามารถคืนเงินตั๋วได้จากจุดที่ซื้อ โดยมีเงื่อนไขว่าต้องแสดงบัตรก่อนที่จะถูกใช้งานและอยู่ภายในระยะเวลาที่ใช้งานได้ ทั้งนี้จะมีการคิดค่าธรรมเนียมการดำเนินการ 220 เยน

[ โปรดทราบ ]
บัตรโดยสารที่ซื้อโดยใช้บัตรเครดิตสามารถขอคืนเงินได้ที่สำนักงานขายบัตรโดยสารประเภทพาสไปกลับแบบประจำของโตเกียวเมโทรเท่านั้น • โตเกียวเมโทรจะไม่คืนเงินสำหรับตั๋ว 1 วันของโตเกียวที่ซื้อจากเครื่องขายตั๋วของบริษัทอื่น (สำนักงานขนส่งมหานครโตเกียวและ JR East) โปรดติดต่อสำนักงานจัดซื้อ

สามารถใช้ตั๋วบัตร IC นี้ได้ 1 วันโดยสามารถใช้ได้ภายใน 1 เดือนนับจากวันที่ซื้อตามที่ลูกค้ากำหนด และสามารถใช้เดินทางบนรถไฟโตเกียวเมโทรได้ทั้ง 9 สาย ตั้งแต่ขบวนแรกจนถึงขบวนสุดท้ายของวัน, รถไฟใต้ดิน Toei ทั้ง 4 สาย, รถราง Tokyo Sakura (Toden), รถบัส Toei (รวมถึงพื้นที่ Tama), Nippori-Toneri Liner ทุกโซน และรถไฟ JR ทั้งหมดภายในเขตโตเกียว

ราคา

ผู้ใหญ่: 1,600 เยน, เด็ก: 800 เยน

สถานที่จำหน่าย

ตู้ขายตั๋วที่สถานีโตเกียวเมโทรทุกสถานี (ยกเว้นสถานี Kita-Senju [สาย Hibiya], สถานี Naka-Meguro, สถานี Nakano, สถานี Nishi-Funabashi, สถานี Yoyogi-Uehara, สถานี Wakoshi, สถานี Shibuya [สาย Hanzomon และสาย Fukutoshin] และสถานี Meguro)

*รายการนี้สามารถเพิ่มลงใน PASMO PASSPORT ที่ได้มาก่อนการซื้อเท่านั้น

*การขอ PASMO PASSPORT ใหม่จะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการออก 500 เยน

ช่วงเวลาที่สามารถใช้ได้หรือเวลาที่สามารถใช้ได้

สามารถใช้ได้ภายใน 1 เดือนนับจากวันที่ซื้อ ในวันที่ที่ลูกค้าระบุ

เส้นทางที่ใช้ได้

รถไฟโตเกียวเมโทรทั้งหมด, รถไฟใต้ดิน Toei ทุกสาย, รถราง Tokyo Sakura (Toden), รถบัส Toei (รวมพื้นที่ Tama), Nippori-Toneri Liner ทุกโซนและรถไฟ JR ทุกสายภายในเขตโตเกียว

การขอเงินคืน

สามารถคืนเงินตั๋วได้ที่สำนักงานบัตรโดยสารโดยมีเงื่อนไขว่าต้องแสดงบัตรก่อนที่จะถูกใช้งานและอยู่ภายในระยะเวลาที่ใช้งานได้ ทั้งนี้จะมีการคิดค่าธรรมเนียมการดำเนินการ 220 เยน

เงื่อนไขการซื้อ

◆ PASMO (ผู้ใหญ่และเด็ก ไม่สามารถใช้กับบัตร PASMO ไปกลับแบบประจำ)

*ข้อยกเว้น:

(1) ไม่สามารถใช้กับ PASMO ประเภทต่อไปนี้:

• บัตร PASMO ที่ใช้เป็นเป็นพาสไปกลับแบบประจำหรือที่คล้ายกัน (ผู้โดยสารที่ถือ PASMO สำหรับเด็กอยู่ในปัจจุบันจะไม่สามารถซื้อ PASMO สำหรับเด็กอีกใบได้) • ไม่สามารถใช้ได้กับรายการ เช่น บัตรเครดิตที่รวมกับ PASMO ในตัว

(2) ตั๋วบัตร IC นอกเหนือจาก PASMO: ไม่สามารถใช้ได้กับตั๋วบัตร IC นอกจาก PASMO เช่น Suica หรือ TOICA

◆ PASMO PASSPORT

ไม่สามารถใช้ได้กับกรณีที่ระยะเวลาที่ใช้ได้เกินจากระยะเวลาที่ใช้ได้ของบัตร (28 วัน)

เพิ่มความคุ้มค่าของตั๋วประเภท 1 วันด้วยบริการจากคู่ค้า “Chikatoku”

คุณสามารถใช้บริการ Chikatoku เพื่อรับส่วนลดและสิทธิประโยชน์โดยการแสดงตั๋วประเภท 1 วันของโตเกียวเมโทร ณ สถานที่ที่เข้าร่วมภายในเมือง โปรดดูหน้า Chikatoku สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมChikatoku คืออะไร เราจะกล่าวถึงข้อมูลพื้นฐานและอื่นๆ

ดูรายละเอียดของ CHIKA TOKU (ภาษาอังกฤษ)

การใช้ตั๋วประเภท 1 วัน

คุณสามารถซื้อได้จากตู้ขายตั๋วและสำนักงานบัตรโดยสารประเภทพาสที่สถานีโตเกียวเมโทร
เมื่อซื้อตั๋วที่ตู้ขายตั๋วที่สถานีให้เลือกตัวเลือก “ตั๋วประเภท 1 วัน” จากเมนูทางด้านซ้าย และเลือกประเภทของตั๋วที่คุณต้องการ

  • โปรดซื้อตั๋วจากสำนักงานบัตรโดยสารประเภทพาสหากคุณทำการซื้อตั๋วล่วงหน้า
  • โปรดซื้อตั๋ว 24 ชั่วโมงสำหรับนักเรียนจากตัวแทนการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง

สามารถขอคืนเงินค่าตั๋วได้ หากขอคืนเงินก่อนที่ตั๋วจะถูกใช้งานและก่อนหมดอายุ *โปรดแสดงตั๋วที่สำนักงานบัตรโดยสารประเภทพาสของโตเกียวเมโทร
ในกรณีนี้จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการดำเนินการเฉพาะ

  • ตั๋วประเภท 1 วันแบบทั่วไปสำหรับรถไฟโตเกียวเมโทรและรถไฟใต้ดิน Toei และตั๋วประเภท 1 วันแบบทั่วไปสำหรับรถไฟโตเกียวเมโทรและรถไฟใต้ดิน Toei (PASMO) ไม่สามารถคืนเงินได้โดยโตเกียวเมโทรหากมีการซื้อจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่โตเกียวเมโทร ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

คุณต้องซื้อตั๋วใหม่สำหรับเส้นทางที่คุณต้องการเดินทางก่อน
หลังจากนั้นจะมีการคืนเงินสำหรับตั๋วเก่าของคุณตามวิธีการที่อธิบายไว้ใน “การขอคืนเงิน” ข้างต้น

หากคุณเข้าไปยังสถานีขณะที่ตั๋วยังใช้ได้ คุณจะยังสามารถออกจากสถานีได้แม้ว่าจะผ่านไปแล้ว 24 ชั่วโมง

ไม่สามารถออกตั๋วให้ใหม่ได้ไม่ว่าจะสูญหายไปก่อนการใช้งานหรือระหว่างการใช้งานก็ตาม โปรดซื้อตั๋วใหม่