ด้านบนของหน้า
ลิงก์ที่จะนำคุณไปยังที่อื่นในหน้าเดียวกัน
เมนูที่พบบ่อยในเว็บไซต์
ข้อความ

ข้อมูลบริการ

ส่วนนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับความล่าช้าของบริการรถไฟที่เกิดขึ้นจริงหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นเวลา 15 นาทีขึ้นไป

MENU

ข้อความเริ่มจากที่นี่

ตั๋วส่วนลด

ตั๋วประเภท 1 วัน

ตั๋วเหล่านี้เป็นตั๋วราคาคุ้มค่าที่สามารถใช้ได้กับรถไฟโตเกียวเมโทรและรถไฟสายอื่นๆ ในโตเกียว
นอกจากนี้ ยังมีจำหน่ายตั๋ว 24 ชั่วโมงที่สามารถใช้ได้อย่างอิสระตลอด 24 ชั่วโมงนับจากการใช้งานครั้งแรก และตั๋วประเภท 1 วันที่สามารถใช้ได้อย่างอิสระตั้งแต่รถไฟขบวนแรกจนถึงขบวนสุดท้ายในวันที่ระบุ

ใช้สำหรับ...

 • การท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ ในเมือง

 • ช้อปปิ้งและสำรวจแหล่งของอร่อย

 • สะสมตราประทับที่สถานีรอบๆ เมือง

 • ไปทำธุระให้ที่ทำงาน

 • เดินทางข้ามเมืองเพื่อหางาน

ตั๋วประเภท 1 วันทั้งหมดตามความแตกต่างของช่วงการใช้งาน

ตั๋วประเภท 1 วันสำหรับรถไฟโตเกียวเมโทรทั้ง 9 สาย

ตั๋วโตเกียวเมโทรประเภท 24 ชั่วโมง

ตั๋วนี้ให้คุณสามารถนั่งรถไฟได้อย่างอิสระเป็นเวลา 24 ชั่วโมงรวมถึงวันถัดไป* หลังจากเวลาที่ใช้ครั้งแรก

ตั๋วโตเกียวเมโทรประเภท 24 ชั่วโมงสำหรับนักเรียน

นี่คือตั๋วสำหรับนักเรียนที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการเดินทางระยะสั้นเพื่อการศึกษา เช่น ทัศนศึกษา
ซื้อตั๋วนี้ได้จากตัวแทนท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง

บัตร PASMO ประเภทหนึ่งวันของโตเกียวเมโทร

นี่คือตั๋ว PASMO ที่ให้คุณนั่งรถไฟได้อย่างอิสระตั้งแต่ขบวนแรกจนถึงขบวนสุดท้ายในช่วง 1 วัน
สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของ PASMO ของคุณเองได้

 • สามารถใช้ได้จนถึงเวลาที่ใช้ตั๋วครั้งแรกในวันก่อนหน้า

สามารถขึ้นรถไฟทุกสายของโตเกียวเมโทรได้อย่างไม่จำกัดในระยะเวลา 24 ชั่วโมงตั้งแต่เวลาที่ใช้ครั้งแรก และสามารถซื้อได้ทั้งในวันเดินทางหรือล่วงหน้า

ราคา

ผู้ใหญ่: 600 เยน, เด็ก: 300 เยน

สถานที่จำหน่าย

[ตั๋วล่วงหน้า]
สำนักงานขายตั๋วไปกลับแบบประจำ Tokyo Metro (ยกเว้นสถานี Nakano, Nishi-funabashi และ Shibuya [สาย Fukutoshin])

[ตั๋วประเภทหนึ่งวัน]
ตู้ขายตั๋วที่สถานี Tokyo Metro

ช่วงเวลาที่สามารถใช้ได้หรือเวลาที่สามารถใช้ได้

[ตั๋วล่วงหน้า]
ใช้งานได้ 24 ชั่วโมงตั้งแต่เวลาที่ใช้ครั้งแรกภายใน 6 เดือนตั้งแต่วันที่จำหน่ายตั๋ว

[ตั๋วประเภทหนึ่งวัน]
ใช้งานได้ 24 ชั่วโมงตั้งแต่เวลาที่ใช้ครั้งแรกของวันที่จำหน่ายตั๋ว (ในกรณีที่ไม่มีการใช้งานภายในวันที่ซื้อ จะถือว่าตั๋วนั้นเป็นโมฆะ)

เส้นทางที่ใช้ได้

รถไฟโตเกียวเมโทรทุกสาย

การขอเงินคืน

สามารถขอเงินคืนได้ก่อนการใช้ตั๋วและวันที่หมดอายุ โดยต้องเสียค่าดำเนินการ 220 เยน

ข้อมูลเกี่ยวกับตั๋วสำหรับนักเรียนเพื่อการทัศนศึกษาของโรงเรียนและอื่นๆ

ราคา

300 เยน

ช่วงเวลาที่สามารถใช้ได้หรือเวลาที่สามารถใช้ได้

ใช้ได้ 24 ชั่วโมงหลังจากเริ่มการใช้งาน

เส้นทางที่ใช้ได้

รถไฟโตเกียวเมโทรทุกสาย

สถานที่จำหน่าย

JTB, Kinki Nippon Tourist, Nippon Travel Agency, Tobu Top Tours, Nishitetsu Travel, JR Hokkaido, JR Kyushu, JR Tokai Tours, Hankyu Travel, Meitetsu World Travel สำนักงานสาขาทั่วประเทศที่จัดการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา

เงื่อนไขการซื้อ

สามารถซื้อได้เฉพาะนักเรียนระดับมัธยมต้น, มัธยมปลาย, นักเรียนระดับอาชีวศึกษา, เจ้าหน้าที่โรงเรียน, และผู้ประกอบการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ

วิธีการซื้อ

ยื่นใบสมัครเพื่อซื้อตั๋วที่สาขาที่ดูแลเรื่องการเดินทางของโรงเรียนตามรายการที่กล่าวมาข้างต้น

 • กรุณาขอรับแบบฟอร์มที่กำหนดจากเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องการเดินทางของโรงเรียนที่ตัวแทนการท่องเที่ยว กรอกข้อมูลและส่งแบบฟอร์มคืนภายใน 7 วันทำการก่อนที่จะเดินทาง

สามารถใช้ได้หนึ่งวันตามที่ลูกค้าระบุ ตั้งแต่ขบวนแรกจนถึงขบวนสุดท้ายของวันสำหรับรถไฟโตเกียวเมโทรทุกสาย

ราคา

ผู้ใหญ่: 600 เยน เด็ก: 300 เยน

* เงินสดเท่านั้น

สถานที่จำหน่าย

ตู้ขายตั๋วสีชมพูที่สถานีโตเกียวเมโทร (ยกเว้นสถานี Kita-senju (Hibiya Line), Naka-meguro, Nakano, Nishi-funabashi, Yoyogi-uehara, Wakoshi และ Shibuya (Hanzomon Line และ Fukutoshin Line) และสถานี Meguro) หรือที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วโดยสารประเภทไปกลับแบบประจำ (Commuter Pass) ของโตเกียวเมโทร (ยกเว้นสถานี Nakano, Nishi-funabashi และ Shibuya (Fukutoshin Line))

ช่วงเวลาที่สามารถใช้ได้หรือเวลาที่สามารถใช้ได้

สามารถใช้ได้หนึ่งวันตามที่ลูกค้าระบุภายในหนึ่งเดือนจากวันที่ชื้อ ตั้งแต่รถไฟขบวนแรกจนถึงขบวนสุดท้ายของวัน

เส้นทางที่ใช้ได้

โตเกียวเมโทรทุกสาย

การขอเงินคืน

สามารถขอเงินคืนได้ก่อนการใช้ตั๋วและวันที่หมดอายุ โดยต้องเสียค่าดำเนินการ 220 เยน

เงื่อนไขการซื้อ

บัตร PASMO แบบมีชื่อ (ผู้ใหญ่และเด็ก ไม่สามารถใช้กับบัตร PASMO ไปกลับแบบประจำ)

* ไม่สามารถใช้กับบัตร IC ต่อไปนี้

(1) บัตร PASMO แบบมีชื่อบางใบ
- ไม่สามารถใช้กับบัตร PASMO ไปกลับแบบประจำ (หากคุณมี PASMO สำหรับเด็กอยู่แล้ว คุณจะไม่สามารถซื้อบัตร PASMO สำหรับเด็กอีกใบ)
- ไม่สามารถใช้กับบัตรเครดิตที่มีคุณสมบัติ PASMO
(2) บัตร IC อื่นนอกจาก PASMO
ไม่สามารถใช้กับบัตร IC อื่น แม้ว่าบัตรเหล่านั้นจะใช้โดยสารรถไฟโตเกียวเมโทรได้ สามารถใช้ได้กับบัตร PASMO เท่านั้น

ตั๋วต่างๆ สำหรับการเดินทางฟรีบนรถไฟโตเกียวเมโทรและรถไฟใต้ดิน Toei

สามารถขึ้นรถไฟของโตเกียวเมโทรและรถไฟ Toei ได้ทุกสายอย่างไม่จำกัดในระยะเวลา 1 วัน

ราคา ผู้ใหญ่: 900 เยน, เด็ก: 450 เยน
สถานที่จำหน่าย

[ตั๋วล่วงหน้า]
Tokyo Metro: สำนักงานขายตั๋วไปกลับแบบประจำ Tokyo Metro (ยกเว้นสถานี Nakano, Nishi-funabashi และ Shibuya [สาย Fukutoshin])
รถไฟใต้ดิน Toei: สำนักงานสถานีรถไฟใต้ดิน Toei (ยกเว้นสถานี Oshiage, Meguro, Shirokanedai, Shirokane-takanawa และ Shinsen-Shinjuku)

[ตั๋วประเภทหนึ่งวัน]
ตู้ขายตั๋วที่สถานี Tokyo Metro และสถานีรถไฟใต้ดิน Toei

อายุการใช้งาน
[ตั๋วล่วงหน้า]
ใช้งานได้ 1 วันภายใน 6 เดือนตั้งแต่วันที่จำหน่ายตั๋ว

[ตั๋วประเภทหนึ่งวัน]
ใช้ได้ภายในวันที่ซื้อ
เส้นทางที่ใช้ได้ รถไฟโตเกียวเมโทรและรถไฟ Toei ทุกสาย
การขอคืนเงิน สามารถขอเงินคืนได้ก่อนการใช้ตั๋วและวันที่หมดอายุ ในกรณีนี้จะมีการเก็บค่าดำเนินการทั้งของโตเกียวเมโทรและรถไฟ Toei※หากคุณซื้อตั๋วประเภทหนึ่งวันแบบทั่วไปสำหรับรถไฟโตเกียวเมโทรและรถไฟใต้ดิน Toei (ซื้อแบบล่วงหน้า) ที่สำนักงานขายตั๋วไปกลับแบบประจำก่อน 31 มีนาคม 2017

การคืนเงิน ให้การคืนเงินเต็มจำนวน. ทั้งนี้จะคิดค่าธรรมเนียม 220 เยน
เมื่อเปลี่ยนตั๋วด้วยการซื้อตั๋วในราคาใหม่ จะคืนเงินให้เต็มจำนวนและไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆ จนถึง 30 กันยายน 2017
 • ・นโยบายการคืนเงินนี้ยังใช้กับตั๋วที่ออกโดยสำนักงานขนส่งมวลชนของรัฐบาลมหานครโตเกียว
 • ・สามารถขอคืนเงินค่าตั๋วได้ หากขอคืนเงินก่อนที่ตั๋วจะถูกใช้งานและหมดอายุ

สามารถใช้ได้หนึ่งวันตามที่ลูกค้าระบุ ตั้งแต่ขบวนแรกจนถึงขบวนสุดท้ายของวันสำหรับรถไฟโตเกียวเมโทรและรถไฟใต้ดิน Toei ทุกสาย

ราคา

ผู้ใหญ่: 900 เยน เด็ก: 450 เยน

สถานที่จำหน่าย

ตู้ขายตั๋วสีชมพูที่สถานีโตเกียวเมโทร (ยกเว้นสถานี Kita-senju (Hibiya Line), Naka-meguro, Nakano, Nishi-funabashi, Yoyogi-uehara, Wakoshi และ Shibuya (Hanzomon Line และ Fukutoshin Line) และสถานี Meguro) หรือที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วโดยสารประเภทไปกลับแบบประจำ (Commuter Pass) ของโตเกียวเมโทร (ยกเว้นสถานี Nakano, Nishi-funabashi และ Shibuya (Fukutoshin Line))

ช่วงเวลาที่สามารถใช้ได้หรือเวลาที่สามารถใช้ได้

สามารถใช้ได้หนึ่งวันตามที่ลูกค้าระบุภายในหนึ่งเดือนจากวันที่ชื้อ ตั้งแต่รถไฟขบวนแรกจนถึงขบวนสุดท้ายของวัน

เส้นทางที่ใช้ได้

โตเกียวเมโทรและรถไฟใต้ดิน Toei ทุกสาย

การขอเงินคืน

สามารถขอเงินคืนได้ก่อนการใช้ตั๋วและวันที่หมดอายุ โดยต้องเสียค่าดำเนินการ 220 เยน
* โตเกียวเมโทรจะไม่คืนเงินหากซื้อตั๋วที่รถไฟใต้ดิน Toei

เงื่อนไขการซื้อ

PASMO (ผู้ใหญ่และเด็ก ไม่สามารถใช้กับบัตร PASMO ไปกลับแบบประจำ)

* ไม่สามารถใช้กับบัตร IC ต่อไปนี้

(1) บัตร PASMO
- ไม่สามารถใช้กับบัตร PASMO ไปกลับแบบประจำ (หากคุณมี PASMO สำหรับเด็กอยู่แล้ว คุณจะไม่สามารถซื้อบัตร PASMO สำหรับเด็กอีกใบ)
- ไม่สามารถใช้กับบัตรเครดิตที่มีคุณสมบัติ PASMO
(2) บัตร IC อื่นนอกจาก PASMO
ไม่สามารถใช้ได้กับบัตร IC อื่น แม้ว่าบัตรเหล่านั้นจะใช้โดยสารรถไฟโตเกียวเมโทรและรถไฟใต้ดิน Toei ได้ สามารถใช้ได้กับบัตร PASMO เท่านั้น

ตั๋วเดินทางฟรีบนรถไฟโตเกียวเมโทร รถไฟใต้ดิน Toei และรถไฟ JR ภายใน 23 เขต

ตั๋วที่ให้คุณเดินทางกับรถไฟโตเกียวเมโทร, รถไฟ Toei, รถราง Toei (Toden), รถบัส Toei (ยกเว้นรถบัสที่มีการจองที่นั่ง), รถไฟ Nippori-Toneri Liner ทุกสาย รวมไปถึงรถไฟ JR ภายในมหานครโตเกียวในระยะเวลา 1 วัน ตามวันที่ระบุไว้บนตั๋วได้อย่างไม่จำกัดเที่ยว

ราคา

ผู้ใหญ่: 1,600 เยน, เด็ก: 800 เยน

สถานที่จำหน่าย

ตู้ขายตั๋วที่สถานี Tokyo Metro (ยกเว้นสถานี Kita-senju [สาย Hibiya], Naka-meguro, Nakano, Yoyogi-uehara, Wakoshi และ Shibuya [สาย Hanzomon and สาย Fukutoshin] และสถานี Meguro) สถานีรถไฟใต้ดิน Toei (ยกเว้นสถานี Oshiage [SKYTREE], Shirokane-takanawa, Shirokanedai, Meguro และ Shinjuku) ตู้ขายตั๋วที่สถานี Nippori-toneri Liner ตู้ขายตั๋วแบบจองล่วงหน้า JR East บางตู้ (Midori no Madoguchi) และศูนย์บริการด้านการท่องเที่ยว JR EAST
* หมายเหตุ: สำหรับ JR East อยู่ภายในบริเวณมหานครโตเกียวเท่านั้น

ช่วงเวลาที่สามารถใช้ได้หรือเวลาที่สามารถใช้ได้

ใช้งานได้ 1 วันกำหนดโดยลูกค้าซึ่งเป็นวันไหนก็ได้ภายใน 1 เดือนนับจากวันที่ซื้อ

เส้นทางที่ใช้ได้

โตเกียวเมโทร, รถไฟ Toei, รถราง Toei (Toden), รถบัส Toei ทุกสาย (ยกเว้นรถบัสพิเศษรอบดึกและรถที่มีที่นั่งจำกัด), รถไฟ Nippori-Toneri Liner ทุกเส้นทาง และรถไฟ JR ทุกสายภายในเขตมหานครโตเกียว

การขอเงินคืน

สามารถขอเงินคืนได้ก่อนการใช้ตั๋วและวันที่หมดอายุ ในกรณีนี้จะมีการเก็บค่าดำเนินการทั้งของโตเกียวเมโทร, รถไฟ JR และรถไฟ Toei

เพิ่มความคุ้มค่าของตั๋วประเภท 1 วันด้วยบริการจากคู่ค้า “Chikatoku”

คุณสามารถใช้บริการ Chikatoku เพื่อรับส่วนลดและสิทธิประโยชน์โดยการแสดงตั๋วประเภท 1 วันของโตเกียวเมโทร ณ สถานที่ที่เข้าร่วมภายในเมือง โปรดดูหน้า Chikatoku สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมChikatoku คืออะไร เราจะกล่าวถึงข้อมูลพื้นฐานและอื่นๆ

ดูรายละเอียดของ CHIKA TOKU (ภาษาอังกฤษ)

การใช้ตั๋วประเภท 1 วัน

คุณสามารถซื้อได้จากตู้ขายตั๋วและสำนักงานบัตรโดยสารประเภทพาสที่สถานีโตเกียวเมโทร
เมื่อซื้อตั๋วที่ตู้ขายตั๋วที่สถานีให้เลือกตัวเลือก “ตั๋วประเภท 1 วัน” จากเมนูทางด้านซ้าย และเลือกประเภทของตั๋วที่คุณต้องการ

 • โปรดซื้อตั๋วจากสำนักงานบัตรโดยสารประเภทพาสหากคุณทำการซื้อตั๋วล่วงหน้า
 • โปรดซื้อตั๋ว 24 ชั่วโมงสำหรับนักเรียนจากตัวแทนการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง

สามารถขอคืนเงินค่าตั๋วได้ หากขอคืนเงินก่อนที่ตั๋วจะถูกใช้งานและก่อนหมดอายุ *โปรดแสดงตั๋วที่สำนักงานบัตรโดยสารประเภทพาสของโตเกียวเมโทร
ในกรณีนี้จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการดำเนินการเฉพาะ

 • ตั๋วประเภท 1 วันแบบทั่วไปสำหรับรถไฟโตเกียวเมโทรและรถไฟใต้ดิน Toei และตั๋วประเภท 1 วันแบบทั่วไปสำหรับรถไฟโตเกียวเมโทรและรถไฟใต้ดิน Toei (PASMO) ไม่สามารถคืนเงินได้โดยโตเกียวเมโทรหากมีการซื้อจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่โตเกียวเมโทร ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

คุณต้องซื้อตั๋วใหม่สำหรับเส้นทางที่คุณต้องการเดินทางก่อน
หลังจากนั้นจะมีการคืนเงินสำหรับตั๋วเก่าของคุณตามวิธีการที่อธิบายไว้ใน “การขอคืนเงิน” ข้างต้น

หากคุณเข้าไปยังสถานีขณะที่ตั๋วยังใช้ได้ คุณจะยังสามารถออกจากสถานีได้แม้ว่าจะผ่านไปแล้ว 24 ชั่วโมง หากคุณต้องออกจากประตูกั้นตั๋วเพื่อเปลี่ยนรถไฟ แม้ว่าคุณจะออกจากสถานีหลังจากหมดช่วงเวลาที่ใช้ได้แล้ว คุณจะยังสามารถเปลี่ยนรถไฟได้หากยังอยู่ภายใน 30 นาทีหลังจากที่ผ่านประตูกั้น

ไม่สามารถออกตั๋วให้ใหม่ได้ไม่ว่าจะสูญหายไปก่อนการใช้งานหรือระหว่างการใช้งานก็ตาม โปรดซื้อตั๋วใหม่