ด้านบนของหน้า
ลิงก์ที่จะนำคุณไปยังที่อื่นในหน้าเดียวกัน
เมนูที่พบบ่อยในเว็บไซต์
ข้อความ
ข้อความเริ่มจากที่นี่

ตั๋วส่วนลด

ตั๋วอื่นๆ

ตั๋วที่มีจำหน่ายประกอบด้วยตั๋ว Greater Tokyo Pass ซึ่งสามารถซื้อเป็นเซ็ตพร้อมกับตั๋ว Tokyo Museum Grutto Pass ได้ Greater Tokyo Pass คือตั๋วชนิดพิเศษที่ให้คุณสามารถเดินทางด้วยรถไฟและรถรางทุกสายที่เป็นสมาชิกของ Greater Tokyo Pass Council รวมถึง Tokyo Metro ทุกสาย และรถบัสสายมาตรฐาน โดยไม่มีข้อจำกัด 3 วัน Tokyo Museum Grutto Pass มอบสิทธิ์ส่วนลดหรือฟรีค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวกว่า 90 แห่งในเขตพื้นที่โตเกียว รวมถึงสามารถใช้เดินทางด้วย Tokyo Metro ทุกสายแบบไม่จำกัด

Greater Tokyo Pass

ตั๋วชนิดพิเศษที่ให้คุณสามารถเดินทางด้วยรถไฟและรถรางทุกสายที่เป็นสมาชิกของ Greater Tokyo Pass Council รวมถึง Tokyo Metro ทุกสาย และรถบัสสายมาตรฐาน โดยไม่มีข้อจำกัด 3 วัน

ราคา

ผู้ใหญ่: 7,200 เยน เด็ก: 3,600 เยน

รายละเอียด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตั๋ว โปรดดูที่ URL ด้านล่าง

บัตรพาสเมโทร & กุรุตโตะ 2019

เป็นตั๋วชุดที่ประกอบไปด้วยตั๋วโตเกียวเมโทรแบบขึ้นได้อย่างไม่จำกัดภายใน 24 ชั่วโมงตั้งแต่เวลาที่ใช้ครั้งแรก จำนวน 2 ใบ และบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ (กุรุตโตะ 2019) ซึ่งเป็นหนังสือรวมคูปองส่วนลดที่มีทั้งตั๋วเข้าชมและคูปองส่วนลดสำหรับหอศิลป์, พิพิธภัณฑ์, สวนสัตว์, พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ และสวนพฤกษศาสตร์ต่างๆถึง 95 แห่ง ในเมืองโตเกียว

ราคา

2,870 เยน (ไม่มีราคาสำหรับเด็ก)

สถานที่จำหน่าย
  • สำนักงานบัตรโดยสารประเภทพาสโตเกียวเมโทร (ยกเว้นสถานี Nakano, Nishi-funabashi และ Shibuya (สาย Fukutoshin))
  • พิพิธภัณฑ์รถไฟใต้ดิน (ลงที่สถานี Kasai)
ช่วงเวลาที่ซื้อได้ 1 เมษายน 2562 – 31 มกราคม 2563
ช่วงเวลาที่สามารถใช้ได้หรือเวลาที่สามารถใช้ได้

[ตั๋วโตเกียวเมโทรประเภท 24 ชั่วโมง]

ใช้ได้หนึ่งวันระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563

[บัตรกุรุตโตะ 2019]

จะหมดอายุใน 2 เดือนนับจากวันที่เริ่มใช้ครั้งแรก (อย่างไรก็ตามหากใช้บัตรครั้งแรกวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป บัตรจะหมดอายุในวันที่ 31 มีนาคม 2563)

เส้นทางที่ใช้ได้

[โตเกียวเมโทร]

รถไฟโตเกียวเมโทรทุกสาย

[บัตรกุรุตโตะ 2019]

หอศิลป์, พิพิธภัณฑ์, สวนสัตว์, พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ และสวนพฤกษศาสตร์ต่างๆถึง 95 แห่ง ที่ระบุไว้ในบัตร

ตั๋วรถไฟใต้ดินโตเกียวและบัตรกุรุตโตะ

*จำหน่ายให้เฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนญี่ปุ่นเท่านั้น

ตั๋วเดินทางนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดหนังสือตั๋ว "บัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์กุรุตโตะ" ที่พกพาสะดวก ตั๋วสามารถใช้ได้ 48 ชั่วโมงนับจากเริ่มใช้งาน และช่วยให้ผู้ถือบัตรสามารถเดินทางอย่างไม่จำกัดด้วยรถไฟโตเกียวเมโทรและรถไฟใต้ดิน Toei ทุกสาย รวมทั้งมอบบัตรเข้าชมหรือตั๋วส่วนลดสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวกว่า 95 แห่ง เช่น หอศิลป์ พิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์ สวนน้ำ และสวนต่างๆ

ราคา

3,070 เยน (ไม่มีราคาตั๋วเด็ก)

สถานที่จำหน่าย
  • สำนักงานบัตรโดยสารประเภทพาสโตเกียวเมโทร (ยกเว้นสถานี Nakano, Nishi-funabashi และ Shibuya (สาย Fukutoshin))
  • พิพิธภัณฑ์รถไฟใต้ดิน (ลงที่สถานี Kasai)
ช่วงเวลาที่ซื้อได้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2563
ช่วงเวลาที่สามารถใช้ได้หรือเวลาที่สามารถใช้ได้

ตั๋วรถไฟใต้ดินโตเกียว 48 ชั่วโมง:

ใช้ได้ 48 ชั่วโมงนับจากการเริ่มใช้งาน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563

บัตรกุรุตโตะ 2019:

ใช้ได้ 2 เดือนนับจากวันที่เริ่มใช้ครั้งแรก (แต่หากวันแรกที่ใช้คือวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 หรือหลังจากนั้น วันสุดท้ายที่สามารถใช้งานคือวันที่ 31 มีนาคม 2563)

เส้นทางที่ใช้ได้

ตั๋วรถไฟใต้ดินโตเกียว 48 ชั่วโมง:

รถไฟโตเกียวเมโทรทุกสายและรถไฟใต้ดิน Toei ทุกสาย

บัตรกุรุตโตะ 2019:

หอศิลป์ พิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์ สวนน้ำ และสวนต่างๆ ถึง 95 แห่งที่ระบุไว้

ส่วนลดในเครือ/บริการสิทธิประโยชน์

แสดงตั๋วของคุณเพื่อรับความคุ้มค่า!

สิทธิประโยชน์ เช่นส่วนลด จากจุดสนใจต่างๆ ในโตเกียว!

ดูรายละเอียดของ CHIKA TOKU (ภาษาอังกฤษ)