ด้านบนของหน้า
ลิงก์ที่จะนำคุณไปยังที่อื่นในหน้าเดียวกัน
เมนูที่พบบ่อยในเว็บไซต์
ข้อความ

ข้อมูลบริการ

ส่วนนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับความล่าช้าของบริการรถไฟที่เกิดขึ้นจริงหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นเวลา 15 นาทีขึ้นไป

MENU

ข้อความเริ่มจากที่นี่

ใบรับรองการล่าช้า

ใบรับรองการล่าช้าสำหรับรถไฟใต้ดินแต่ละสายถูกแสดง (ในภาษาญี่ปุ่น) สำหรับรถไฟทั้งหมดของโตเกียวเมโทร
เวลาล่าช้าที่ปรับให้ใกล้กับตัวเลข 5 นาทีที่สุดด้านบนถูกแสดงสำหรับแต่ละโซนเวลา "ขบวนแรกถึง 7:00", "7:00 ถึง 8:00", "8:00 ถึง 9:00", "9:00 ถึง 10:00", "10:00 ถึง 17:00", และ "17:00 ถึงขบวนสุดท้าย" เมื่อการล่าช้าเกิดนกว่า 5 นาทีหรือมากกว่า
รีเฟรชหน้าเมื่อคุณดูข้อมูลโดยใช้ปุ่ม "อัปเดตข้อมูล" บนหน้าจอ

วันนี้

35 วันก่อนหน้า(15 สิงหาคม 2021〜18 กันยายน 2021)

 • 17 กันยายน(วันศุกร์)

 • 16 กันยายน(วันพฤหัสบดี)

 • 15 กันยายน(วันพุธ)

 • 14 กันยายน(วันอังคาร)

 • 13 กันยายน(วันจันทร์)

 • 12 กันยายน(วันอาทิตย์)

 • 11 กันยายน(วันเสาร์)

 • 10 กันยายน(วันศุกร์)

 • 09 กันยายน(วันพฤหัสบดี)

 • 08 กันยายน(วันพุธ)

 • 07 กันยายน(วันอังคาร)

 • 05 กันยายน(วันอาทิตย์)

 • 04 กันยายน(วันเสาร์)

 • 03 กันยายน(วันศุกร์)

 • 02 กันยายน(วันพฤหัสบดี)

 • 31 สิงหาคม(วันอังคาร)

 • 30 สิงหาคม(วันจันทร์)

 • 28 สิงหาคม(วันเสาร์)

 • 27 สิงหาคม(วันศุกร์)

 • 26 สิงหาคม(วันพฤหัสบดี)

 • 25 สิงหาคม(วันพุธ)

 • 23 สิงหาคม(วันจันทร์)

 • 22 สิงหาคม(วันอาทิตย์)

 • 21 สิงหาคม(วันเสาร์)

 • 20 สิงหาคม(วันศุกร์)

 • 19 สิงหาคม(วันพฤหัสบดี)

 • 18 สิงหาคม(วันพุธ)

 • 17 สิงหาคม(วันอังคาร)

 • 16 สิงหาคม(วันจันทร์)

 • 15 สิงหาคม(วันอาทิตย์)

 • หมายเหตุ: ห้ามทำซ้ำหรืออัดสำเนาใบรับรองการล่าช้านี้ หรือพิมพ์เวอร์ชันที่แก้ไขแล้วซึ่งปรากฏอยู่บนหน้าหลักโดยไม่ได้รับการอนุญาตอย่างเด็ดขาด

ใบรับรองการล่าช้าของแต่ละสาย