ด้านบนของหน้า
ลิงก์ที่จะนำคุณไปยังที่อื่นในหน้าเดียวกัน
เมนูที่พบบ่อยในเว็บไซต์
ข้อความ
ข้อความเริ่มจากที่นี่

สำนักงานบัตรโดยสารประเภทพาสและรายละเอียดของบัตร

เราจะนำทางคุณไปยังสำนักงานบัตรโดยสารประเภทพาสและรายละเอียดของบัตรของโตเกียวเมโทร นอกเหนือจากบัตรโดยสารประเภทพาสแล้วยังมีตั๋วคูปองหลากหลายชนิดและตั๋วประเภทหนึ่งวัน (ตั๋วล่วงหน้า) ยืนยันสถานที่ หมายเลขโทรศัพท์ และเวลาเปิดให้บริการของสำนักงานบัตรโดยสารประเภทพาสและรายละเอียดของบัตรแต่ละแห่งได้ในรายการด้านล่าง

 • *1คุณสามารถซื้อบัตรโดยสารประเภทพาสสำหรับนักเรียน/บัตรโดยสารประเภทพาสสำหรับผู้เดินทางไปกลับแบบประจำที่เดินทางออกจากและมาถึงสถานีนี้ได้ที่สถานี Nakano และสถานี Nishi-funabashi เท่านั้น อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่ามีจำหน่ายเพียงบัตรแม่เหล็กไปกลับแบบประจำเท่านั้น
  เวลาเปิดให้บริการของสถานี Nakano คือ 8:00 ถึง 20:00
  เวลาเปิดให้บริการของสถานี Nishi-funabashi คือ 6:00 ถึง 22:00
 • *2คุณสามารถซื้อบัตรโดยสารประเภทพาสได้ที่สาย Fukutoshin, สถานี Shibuya เท่านั้น
  สาย Fukutoshinสถานี Shibuya เวลาทำการ 10:00~20:00

การใช้บัตรเครดิต

ยินดีรับบัตรเครดิตในการซื้อบัตรโดยสารประเภทพาส
คุณต้องใช้ PIN ของคุณในการใช้บัตรเครดิต ยินดีรับการชำระเงินแบบครั้งเดียวเท่านั้น ใช้บัตรเครดิตได้กับตู้ขายตั๋วอเนกประสงค์และที่สำนักงานบัตรโดยสารประเภทพาสและรายละเอียดของบัตรของโตเกียวเมโทร

 • หมายเหตุ: รับเฉพาะเงินสดเท่านั้นสำหรับบัตรโดยสารประเภทพาสที่จำหน่ายที่สำนักงานบัตรโดยสารประเภทพาสและรายละเอียดของบัตรบางแห่งตามที่แสดงอยู่ด้านล่าง
 • สำนักงานบัตรโดยสารประเภทพาสและรายละเอียดของบัตรที่สถานี Ayase: บัตรโดยสารประเภทพาสของ JR Line ที่เดินทางออกจากสถานี Ayase (ระหว่าง Ayase กับ Kanamachi) และบัตรโดยสารประเภทพาสที่ต่อกับ JR Line ที่เดินทางออกจากสถานี Ayase กับสายรถไฟใต้ดินอื่นๆ (ระหว่าง Ayase กับ Matsudo ที่ต่อกับสาย Shin-keisei ฯลฯ)
 • สถานี Nakano/Nishi-funabashi: บัตรโดยสารประเภทพาสสำหรับนักเรียน/บัตรโดยสารประเภทพาสสำหรับผู้เดินทางไปกลับแบบประจำที่ออกเดินทางและมาถึงที่สถานีเหล่านี้

VISA, MasterCard, JCB, To Me CARD

รายการของสำนักงานบัตรโดยสารประเภทพาสและรายละเอียดของบัตรของโตเกียวเมโทร (เรียงตามลำดับพยางค์ภาษาญี่ปุ่น)

เวลาทำการ 7:40 ถึง 20:00 น.(24-7)
หมายเลขโทรศัพท์ 03-3583-6476
เวลาทำการ 7:40 ถึง 20:00 น.(24-7)
หมายเลขโทรศัพท์ 03-3620-4061
เวลาทำการ 7:40 ถึง 20:00 น.(24-7)
หมายเลขโทรศัพท์ 03-3262-0391
เวลาทำการ 7:40 ถึง 20:00 น.(24-7)
หมายเลขโทรศัพท์ 03-3981-8511 (สาย Marunouchi)
03-3986-3866 (สาย Yurakucho)
เวลาทำการ 7:40 ถึง 20:00 น.(24-7)
หมายเลขโทรศัพท์ 03-3831-5148
เวลาทำการ 7:40 ถึง 20:00 น.(24-7)
หมายเลขโทรศัพท์ 047-352-3723
เวลาทำการ 7:40 ถึง 20:00 น.(24-7)
หมายเลขโทรศัพท์ 03-3462-2640
เวลาทำการ 7:40 ถึง 20:00 น.(24-7)
หมายเลขโทรศัพท์ 03-5390-3072
เวลาทำการ 7:40 ถึง 20:00 น.(24-7)
หมายเลขโทรศัพท์ 03-3216-5445
เวลาทำการ 7:40 ถึง 20:00 น.(ยกเว้นวันสุดสัปดาห์/วันหยุดนักขัตฤกษ์/วันหยุดชดเชยนักขัตฤกษ์)
หมายเลขโทรศัพท์ 03-3504-1494
เวลาทำการ 7:40 ถึง 20:00 น.(24-7)
หมายเลขโทรศัพท์ 03-3668-2032
เวลาทำการ 7:40 ถึง 20:00 น.(24-7)
หมายเลขโทรศัพท์ 03-3881-1821
เวลาทำการ 7:40 ถึง 20:00 น.(24-7)
หมายเลขโทรศัพท์ 03-3562-1909
เวลาทำการ 7:40 ถึง 20:00 น.(24-7)
หมายเลขโทรศัพท์ 03-3829-1941
เวลาทำการ 7:40 ถึง 20:00 น.(24-7)
หมายเลขโทรศัพท์ 03-3974-7714
เวลาทำการ 7:40 ถึง 20:00 น.(24-7)
หมายเลขโทรศัพท์ 03-3464-4953
เวลาทำการ 7:40 ถึง 20:00 น.(24-7)
หมายเลขโทรศัพท์ 03-3253-4980
เวลาทำการ 7:40 ถึง 20:00 น.(24-7)
หมายเลขโทรศัพท์ 03-3342-1037
เวลาทำการ 7:40 ถึง 20:00 น.(24-7)
หมายเลขโทรศัพท์ 03-3574-0466
เวลาทำการ 7:40 ถึง 20:00 น.(24-7)
หมายเลขโทรศัพท์ 03-3209-2681
เวลาทำการ 7:40 ถึง 20:00 น.(24-7)
หมายเลขโทรศัพท์ 03-3212-8637
เวลาทำการ 7:40 ถึง 20:00 น.(24-7)
หมายเลขโทรศัพท์ 03-3534-1797
เวลาทำการ 7:40 ถึง 20:00 น.(24-7)
หมายเลขโทรศัพท์ 03-3372-2567
 • เราอาจไม่สามารถรับสายได้ในขณะที่เรากำลังให้บริการกับลูกค้า
  ระบบจะโอนสายไปยังสำนักงานสถานีหลังผ่านไป 20 วินาที
เวลาทำการ 7:40 ถึง 20:00 น.(24-7)
หมายเลขโทรศัพท์ 03-3271-2769
เวลาทำการ 7:40 ถึง 20:00 น.(24-7)
หมายเลขโทรศัพท์ 03-3407-8949