ด้านบนของหน้า
ลิงก์ที่จะนำคุณไปยังที่อื่นในหน้าเดียวกัน
เมนูที่พบบ่อยในเว็บไซต์
ข้อความ

ข้อมูลบริการ

ส่วนนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับความล่าช้าของบริการรถไฟที่เกิดขึ้นจริงหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นเวลา 15 นาทีขึ้นไป

MENU

ข้อความเริ่มจากที่นี่

บริการจองบัตรโดยสารประเภทพาสผ่านเว็บไซต์

บริการจองบัตรโดยสารประเภทพาสผ่านเว็บไซต์เป็นบริการเพื่อการซื้อบัตรโดยสารประเภทพาสที่ตู้ขายตั๋วที่มีสีชมพูโดยไม่ใช้เวลามากเกินไป โดยการจองบัตรโดยสารประเภทพาสก่อนล่วงหน้าโดยใช้อุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ส่วนตัว อุปกรณ์แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟนจากเว็บไซต์เพื่อการจองโดยเฉพาะ ที่เว็บไซต์ดังกล่าว คุณจะสามารถค้นหาค่าโดยสารของบัตรโดยสารประเภทพาส เปรียบเทียบ และยืนยันสายรถไฟได้

ข้อควรระวัง: บริการนี้รองรับเฉพาะภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น หน้าของลิงก์นี้จะแสดงเป็นภาษาญี่ปุ่น ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้