ด้านบนของหน้า
ลิงก์ที่จะนำคุณไปยังที่อื่นในหน้าเดียวกัน
เมนูที่พบบ่อยในเว็บไซต์
ข้อความ

ข้อมูลบริการ

ส่วนนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับความล่าช้าของบริการรถไฟที่เกิดขึ้นจริงหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นเวลา 15 นาทีขึ้นไป

MENU

ข้อความเริ่มจากที่นี่

ใบรับรองการล่าช้า

ใบรับรองการล่าช้าสำหรับรถไฟใต้ดินแต่ละสายถูกแสดง (ในภาษาญี่ปุ่น) สำหรับรถไฟทั้งหมดของโตเกียวเมโทร
เวลาล่าช้าที่ปรับให้ใกล้กับตัวเลข 5 นาทีที่สุดด้านบนถูกแสดงสำหรับแต่ละโซนเวลา "ขบวนแรกถึง 7:00", "7:00 ถึง 8:00", "8:00 ถึง 9:00", "9:00 ถึง 10:00", "10:00 ถึง 17:00", และ "17:00 ถึงขบวนสุดท้าย" เมื่อการล่าช้าเกิดนกว่า 5 นาทีหรือมากกว่า
รีเฟรชหน้าเมื่อคุณดูข้อมูลโดยใช้ปุ่ม "อัปเดตข้อมูล" บนหน้าจอ

วันนี้

 • 01 มีนาคม(วันจันทร์)

35 วันก่อนหน้า(26 มกราคม 2021〜01 มีนาคม 2021)

 • 27 กุมภาพันธ์(วันเสาร์)

 • 25 กุมภาพันธ์(วันพฤหัสบดี)

 • 23 กุมภาพันธ์(วันอังคาร)

 • 22 กุมภาพันธ์(วันจันทร์)

 • 21 กุมภาพันธ์(วันอาทิตย์)

 • 20 กุมภาพันธ์(วันเสาร์)

 • 19 กุมภาพันธ์(วันศุกร์)

 • 18 กุมภาพันธ์(วันพฤหัสบดี)

 • 17 กุมภาพันธ์(วันพุธ)

 • 16 กุมภาพันธ์(วันอังคาร)

 • 14 กุมภาพันธ์(วันอาทิตย์)

 • 12 กุมภาพันธ์(วันศุกร์)

 • 11 กุมภาพันธ์(วันพฤหัสบดี)

 • 10 กุมภาพันธ์(วันพุธ)

 • 09 กุมภาพันธ์(วันอังคาร)

 • 08 กุมภาพันธ์(วันจันทร์)

 • 07 กุมภาพันธ์(วันอาทิตย์)

 • 06 กุมภาพันธ์(วันเสาร์)

 • 05 กุมภาพันธ์(วันศุกร์)

 • 04 กุมภาพันธ์(วันพฤหัสบดี)

 • 03 กุมภาพันธ์(วันพุธ)

 • 02 กุมภาพันธ์(วันอังคาร)

 • 01 กุมภาพันธ์(วันจันทร์)

 • 31 มกราคม(วันอาทิตย์)

 • 30 มกราคม(วันเสาร์)

 • 29 มกราคม(วันศุกร์)

 • 28 มกราคม(วันพฤหัสบดี)

 • 27 มกราคม(วันพุธ)

 • 26 มกราคม(วันอังคาร)

 • หมายเหตุ: ห้ามทำซ้ำหรืออัดสำเนาใบรับรองการล่าช้านี้ หรือพิมพ์เวอร์ชันที่แก้ไขแล้วซึ่งปรากฏอยู่บนหน้าหลักโดยไม่ได้รับการอนุญาตอย่างเด็ดขาด

ใบรับรองการล่าช้าของแต่ละสาย