ด้านบนของหน้า
ลิงก์ที่จะนำคุณไปยังที่อื่นในหน้าเดียวกัน
เมนูที่พบบ่อยในเว็บไซต์
ข้อความ

ข้อมูลบริการ

ส่วนนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับความล่าช้าของบริการรถไฟที่เกิดขึ้นจริงหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นเวลา 15 นาทีขึ้นไป

MENU

ข้อความเริ่มจากที่นี่

ใบรับรองการล่าช้า

ใบรับรองการล่าช้าสำหรับรถไฟใต้ดินแต่ละสายถูกแสดง (ในภาษาญี่ปุ่น) สำหรับรถไฟทั้งหมดของโตเกียวเมโทร
เวลาล่าช้าที่ปรับให้ใกล้กับตัวเลข 5 นาทีที่สุดด้านบนถูกแสดงสำหรับแต่ละโซนเวลา "ขบวนแรกถึง 7:00", "7:00 ถึง 8:00", "8:00 ถึง 9:00", "9:00 ถึง 10:00", "10:00 ถึง 17:00", และ "17:00 ถึงขบวนสุดท้าย" เมื่อการล่าช้าเกิดนกว่า 5 นาทีหรือมากกว่า
รีเฟรชหน้าเมื่อคุณดูข้อมูลโดยใช้ปุ่ม "อัปเดตข้อมูล" บนหน้าจอ

วันนี้

 • 18 พฤษภาคม(วันเสาร์)

35 วันก่อนหน้า(14 เมษายน 2024〜18 พฤษภาคม 2024)

 • 15 พฤษภาคม(วันพุธ)

 • 11 พฤษภาคม(วันเสาร์)

 • 09 พฤษภาคม(วันพฤหัสบดี)

 • 08 พฤษภาคม(วันพุธ)

 • 06 พฤษภาคม(วันจันทร์)

 • 05 พฤษภาคม(วันอาทิตย์)

 • 04 พฤษภาคม(วันเสาร์)

 • 02 พฤษภาคม(วันพฤหัสบดี)

 • 01 พฤษภาคม(วันพุธ)

 • 30 เมษายน(วันอังคาร)

 • 29 เมษายน(วันจันทร์)

 • 28 เมษายน(วันอาทิตย์)

 • 23 เมษายน(วันอังคาร)

 • 21 เมษายน(วันอาทิตย์)

 • 16 เมษายน(วันอังคาร)

 • 14 เมษายน(วันอาทิตย์)

 • หมายเหตุ: ห้ามทำซ้ำหรืออัดสำเนาใบรับรองการล่าช้านี้ หรือพิมพ์เวอร์ชันที่แก้ไขแล้วซึ่งปรากฏอยู่บนหน้าหลักโดยไม่ได้รับการอนุญาตอย่างเด็ดขาด

ใบรับรองการล่าช้าของแต่ละสาย