ด้านบนของหน้า
ลิงก์ที่จะนำคุณไปยังที่อื่นในหน้าเดียวกัน
เมนูที่พบบ่อยในเว็บไซต์
ข้อความ

ข้อมูลบริการ

ส่วนนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับความล่าช้าของบริการรถไฟที่เกิดขึ้นจริงหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นเวลา 15 นาทีขึ้นไป

MENU

ข้อความเริ่มจากที่นี่

ตั๋ว

ตั๋วเปลี่ยนเส้นทาง

ตั๋วเปลี่ยนเส้นทางเสนอราคาค่าโดยสารลดพิเศษสำหรับผู้โดยสารธรรมดาที่เปลี่ยนเส้นทางเป็นรถไฟใต้ดิน Toei และรถไฟสายอื่นๆโดยใช้ตั๋วใบเดียวกัน

ตั๋วเปลี่ยนเส้นทางรถไฟใต้ดิน Toei

คุณจะได้รับส่วนลด 70 เยน จากราคาค่าโดยสารปกติจากสถานีโตเกียวเมโทรที่คุณออกเดินทางไปยังสถานีปลายทางของรถไฟสาย Toei

ตั๋วเปลี่ยนเส้นทางรถไฟใต้ดิน Toei

ค่าโดยสาร

ผู้ใหญ่: 290 เยน - 560 เยน, เด็ก: 150 เยน - 280 เยน

สถานที่จำหน่าย

ตู้จำหน่ายตั๋วของโตเกียวเมโทรทุกสถานี

อายุการใช้งาน

ใช้งานได้ภายในวันที่ซื้อ

เส้นทางที่ใช้ได้

เส้นทางที่ใช้ได้จะถูกกำหนดตามราคาบนตั๋วจากสถานีที่ซื้อตั๋ว

เมื่อเปลี่ยนเส้นทางไปรถไฟของบริษัทอื่น

นอกจากนี้เรายังจำหน่ายตั๋วเปลี่ยนเส้นทางสำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางไปกับรถไฟของบริษัทอื่น กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ที่สถานีหรือสำนักงานบัตรโดยสารประเภทพาส เกี่ยวกับตั๋วที่นำเสนอและจุดที่สามารถซื้อได้

เมื่อเปลี่ยนเส้นทางไปรถไฟของบริษัทอื่น