สิ่งที่ควรคำนึงถึงเมื่อโดยสารรถไฟใต้ดิน

ที่นั่งพิเศษ

ป้ายสติ๊กเกอร์ที่นั่งพิเศษ

ป้ายสติ๊กเกอร์ที่นั่งพิเศษ

ที่นั่งพิเศษมีติดตั้งอยู่ในตู้โดยสารทุกตู้ของโตเกียวเมโทร กรุณาเอื้อเฟื้อที่นั่งแก่ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ ผู้มากับเด็กเล็ก และคนพิการ

โทรศัพท์มือถือ

โทรศัพท์มือถือ

กรุณาตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณให้อยู่ในโหมดปิดเสียงและงดใช้ขณะอยู่บนรถไฟ

กรุณาปิดเครื่องเมื่ออยู่ใกล้ที่นั่งพิเศษในเวลาที่รถแน่น

ตู้โดยสารสำหรับ "ผู้หญิงเท่านั้น"

ป้าย

ป้าย "ผู้หญิงเท่านั้น"

โตเกียวเมโทรมีบริการตู้โดยสารสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเพื่อที่ผู้หญิง, นักเรียนระดับประถม และเด็กเล็กสามารถเดินทางโดยรถไฟด้วยความรู้สึกปลอดภัย พื้นที่ที่กำหนดสำหรับขึ้นรถไฟบนชานชาลาจะเขียนกำกับอย่างชัดเจนว่าสำหรับ "ผู้หญิงเท่านั้น" ในการบอกจุดตู้โดยสารสำหรับผู้หญิงเท่านั้นในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน

*ข้อควรทราบ 1:ชั่วโมงเร่งด่วนตอนเช้าเริ่มตั้งแต่รถไฟสายแรกของวันไปจนถึง 9.30 น. เวลาแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับแต่ละสายและการดำเนินงาน

*ข้อควรทราบ 2:นอกเหนือจากผู้หญิงแล้ว ตู้โดยสารสำหรับ "ผู้หญิงเท่านั้น" ยังมีไว้สำหรับ นักเรียนชั้นประถม, เด็ก, ผู้พิการทางร่างกาย (หรือทางสมอง) และผู้ดูแล

ข้อควรคำนึงสำหรับหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร (ป้ายสัญลักษณ์ตั้งครรภ์)

ข้อควรคำนึงสำหรับหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร

เป็นการจำเป็นมากในการใส่ใจสุขภาพและความเป็นอยู่ของแม่ที่ตั้งครรภ์และลูกน้อย แม้แต่ในช่วงแรกตั้งครรภ์ที่การพัฒนาของทารกในครรภ์ยังไม่เห็นเด่นชัด เราแจกพวงกุญแจสัญลักษณ์ตั้งครรภ์แก่หญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตรทุกคน ซึ่งสามารถขอรับได้ที่สำนักงานโตเกียวเมโทรทุกสถานี หากคุณเห็นคุณแม่ติดสัญลักษณ์นี้ในสถานีหรือบนรถไฟ เราขอความกรุณาให้คุณโปรดเสียสละที่นั่ง

การใช้รถเข็นอย่างปลอดภัย

การใช้รถเข็นอย่างปลอดภัย

เราขอความกรุณาท่านผู้โดยสารให้ใช้รถเข็นโดยไม่กีดขวางทางเดินของผู้โดยสารท่านอื่น นอกจากนี้เรายังขอความกรุณาให้ผู้โดยสารโปรดเข้าใจและเห็นใจผู้ที่ใช้รถเข็นด้วย

การถ่ายภาพภายในสถานี

กรุณาอย่าเข้าไปในเขตหวงห้ามหรือรางรถไฟ ที่อาจทำให้เกิดอันตรายเนื่องจากสายไฟฟ้าแรงสูง, ขบวนรถ หรือสาเหตุอื่นๆ

กรุณาอย่าเข้าไปในเขตหวงห้ามหรือรางรถไฟ ที่อาจทำให้เกิดอันตรายเนื่องจากสายไฟฟ้าแรงสูง, ขบวนรถ หรือสาเหตุอื่นๆ

กรุณาอย่ายื่นส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายออกนอกรั้วกั้นหรือล้ำเส้นขาวบนชานชาลาเพื่อทำการถ่ายภาพ ที่อาจทำให้เกิดอันตรายจากการตกลงรางหรือรถไฟที่ขับเคลื่อนอยู่

กรุณาอย่ายื่นส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายออกนอกรั้วกั้นหรือล้ำเส้นขาวบนชานชาลาเพื่อทำการถ่ายภาพ ที่อาจทำให้เกิดอันตรายจากการตกลงรางหรือรถไฟที่ขับเคลื่อนอยู่

กรุณาอย่าใช้แฟลชหรืออุปกรณ์แสงต่างๆในการถ่ายภาพ เนื่องจากอาจทำให้เกิดอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนรถไฟอย่างปลอดภัย

กรุณาอย่าใช้แฟลชหรืออุปกรณ์แสงต่างๆในการถ่ายภาพ เนื่องจากอาจทำให้เกิดอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนรถไฟอย่างปลอดภัย

กรุณาอย่าใช้ขาตั้งกล้องหรือไม้เซลฟี่ในการถ่ายภาพ เนื่องจากอาจทำให้เกิดการกีดขวางหรือรบกวนผู้โดยสารท่านอื่นได้

กรุณาอย่าใช้ขาตั้งกล้องหรือไม้เซลฟี่ในการถ่ายภาพ เนื่องจากอาจทำให้เกิดการกีดขวางหรือรบกวนผู้โดยสารท่านอื่นได้

คำขอร้อง

เราขอความกรุณาท่านผู้โดยสารในการให้ความร่วมมือในการไม่กีดขวางพื้นที่ที่มีคนเดินทางไป-มา เช่น บริเวณบันได, ลิฟท์, ประตูตรวจตั๋ว และอื่นๆ เนื่องจากบริเวณภายในสถานีมีพื้นที่จำกัด
กรุณาคำนึงถึงท่านผู้โดยสารท่านอื่นรวมถึงการแบ่งปันสถานที่ในการถ่ายภาพ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างท่านผู้โดยสารด้วยกัน และกรุณาปฏิบัติตามหากมีคำแนะนำใดๆจากเจ้าหน้าที่ประจำรถไฟ
พื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างท่านผู้โดยสารด้วยกัน
และกรุณาปฏิบัติตามหากมีคำแนะนำใดๆจากเจ้าหน้าที่ประจำรถไฟ

ในกรณีไฟไหม้

หากคุณเจอเหตุการณ์ไฟไหม้บนรถไฟ โปรดอพยพไปยังตู้โดยสารที่ปลอดภัยและแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำรถโดยใช้ปุ่มฉุกเฉิน ภายในตู้โดยสารแต่ละตู้มีถังดับเพลิงติดตั้งอยู่และหากมีความปลอดภัยพอ ทางเราจะขอบพระคุณท่านมากในการช่วยใช้ถังดับเพลิงเพื่อดับไฟ โดยหลักการแล้ว รถไฟจะยังคงวิ่งไปยังสถานีถัดไป แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ไฟไหม้นั้นๆ หากรถไฟหยุดในอุโมงค์ กรุณาปฎิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ประจำรถไฟและกรุณาอย่าลงจากรถไฟโดยการกระโดดลงบนรางซึ่งอาจนำไปสู่การบาดเจ็บได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระแสไฟฟ้าบนรางรถไฟของรถไฟสาย Ginza และ Marunouchi ซึ่งมีกระแสไฟฟ้าขนาด 600 โวลต์ซึ่งเป็นอันตรายอย่างมาก หากรถไฟหยุดเป็นเวลานาน กรุณารอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ประจำรถไฟเพื่อจะบอกทางให้คุณเดินไปยังสถานีที่ใกล้ที่สุด และกรุณาปฏิบัติตามสัญญาณไฟฉุกเฉินและคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ประจำรถไฟเพื่ออพยพจากทางออกเมื่อคุณมาถึงสถานีแล้วปุ่มฉุกเฉินติดตั้งอยู่ในตู้โดยสารทุกตู้

ปุ่มฉุกเฉินติดตั้งอยู่ในตู้โดยสารทุกตู้

ถังดับเพลิงติดตั้งอยู่ภายในตู้โดยสารทุกตู้

ถังดับเพลิงติดตั้งอยู่ภายในตู้โดยสารทุกตู้

กิจกรรมต้องห้าม

กรุณางดเว้นการวิ่งขึ้นรถไฟ

กรุณางดเว้นการวิ่งขึ้นรถไฟ

การวิ่งตามรถไฟเป็นสิ่งที่อันตรายมาก กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทางเพื่อขึ้นรถไฟอย่างปลอดภัย

สิ่งของต้องห้าม

สิ่งของต้องห้าม

เราขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่ไม่นำวัตถุหรือสิ่งของที่เป็นอันตราย ซึ่งรวมถึงของติดไฟง่ายและดินปืนซึ่งอาจจะทำให้ผู้โดยสารท่านอื่นหวาดกลัว สำหรับตัวอย่างสิ่งของต้องห้ามกรุณาดูจากเอกสารด้านล่างนี้

ประกาศแจ้งเตือนเรื่องสิ่งของอันตรายต้องห้าม (PDF: 571KB)

หากคุณพบเห็นพฤติกรรมหรือวัตถุต้องสงสัย กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่สถานี, พนักงานประจำรถไฟ หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ในสถานีรถไฟ

ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ในสถานีรถไฟ

ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ไม่ว่าในพื้นที่ใดๆของสถานี เราขอขอบคุณท่านสำหรับความร่วมมือ

Back to Top