เข้าถึงรถไฟใต้ดินจากสนามบิน

แนะนำตัวเลือกการเดินทางเพื่อเข้าสู่ตัวเมืองและรถไฟใต้ดินโตเกียวเมโทรจากสนามบินนาริตะและสนามบินฮาเนดะ

การเดินทางจากสนามบินนาริตะ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตั๋ว

เส้นทางและตั๋วจากสนามบินไปตัวเมืองโตเกียว(สำหรับลูกค้าที่ใช้สนามบินนาริตะ)

*โปรดทราบ:เวลาการเดินทางและเปลี่ยนเส้นทางที่ประมาณไว้ในหน้าเว็บนี้เป็นเพียงข้อมูลสำหรับการอ้างอิง เวลาเดินทางจริงอาจจะแตกต่างออกไป สำหรับรายละเอียดและข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน กรุณาติดต่อผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง

การเดินทางจากสนามบินฮาเนดะ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตั๋ว

เส้นทางและตั๋วจากสนามบินไปตัวเมืองโตเกียว(สำหรับลูกค้าที่ใช้สนามบินฮาเนดะ)

*โปรดทราบ:เวลาการเดินทางและเปลี่ยนเส้นทางที่ประมาณไว้ในหน้าเว็บนี้เป็นเพียงข้อมูลสำหรับการอ้างอิง เวลาเดินทางจริงอาจจะแตกต่างออกไป สำหรับรายละเอียดและข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน กรุณาติดต่อผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง
Back to Top