เส้นทางและตั๋วจากสนามบินไปตัวเมืองโตเกียว

ข้อมูลเกี่ยวกับราคาตั๋วชุดสำหรับการเดินทางระหว่างสนามบินและตัวเมืองโตเกียว และตั๋ว Tokyo Subway Ticket ต่างๆ

สำหรับลูกค้าที่ใช้สนามบินนาริตะ

Keisei Skyliner & Tokyo Subway Ticket

Keisei Skyliner & Tokyo Subway Ticket

ตั๋วชุดที่ประกอบไปด้วย Tokyo Subway 24-hour, 48-hourหรือ72-hour Ticket และตั๋วรถไฟ Keisei Skyliner แบบจำกัดความเร็ว (เที่ยวเดียวหรือไป–กลับ)

เข้าถึงโตเกียวเมโทรจากสนามบิน(การเดินทางจากสนามบินนาริตะ)

Keisei Skyliner & Tokyo Subway Ticket

ราคา
[ตั๋วรถไฟใต้ดินโตเกียว 24 ชั่วโมง + Skyliner เที่ยวเดียว (ตั๋วรถไฟด่วน + ตั๋วธรรมดา)]
ผู้ใหญ่: 2,840 เยน เด็ก: 1,420 เยน
[ตั๋วรถไฟใต้ดินโตเกียว 48 ชั่วโมง + Skyliner เที่ยวเดียว (ตั๋วรถไฟด่วน + ตั๋วธรรมดา)]
ผู้ใหญ่: 3,240 เยน เด็ก: 1,620 เยน
[ตั๋วรถไฟใต้ดินโตเกียว 72 ชั่วโมง + Skyliner เที่ยวเดียว (ตั๋วรถไฟด่วน + ตั๋วธรรมดา)]
ผู้ใหญ่: 3,540 เยน เด็ก: 1,770 เยน
[ตั๋วรถไฟใต้ดินโตเกียว 24 ชั่วโมง + Skyliner ไปกลับ (ตั๋วรถไฟด่วน + ตั๋วธรรมดา)]
ผู้ใหญ่: 4,780 เยน เด็ก: 2,390 เยน
[ตั๋วรถไฟใต้ดินโตเกียว 48 ชั่วโมง + Skyliner ไปกลับ (ตั๋วรถไฟด่วน + ตั๋วธรรมดา)]
ผู้ใหญ่: 5,180 เยน เด็ก: 2,590 เยน
[ตั๋วรถไฟใต้ดินโตเกียว 72 ชั่วโมง + Skyliner ไปกลับ (ตั๋วรถไฟด่วน + ตั๋วธรรมดา)]
ผู้ใหญ่: 5,480 เยน เด็ก: 2,740 เยน
สถานที่จำหน่าย
  • เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วที่สถานี Narita Airport Terminal 1 และสถานี Narita Airport Terminal 2·3, เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วรถไฟฟ้า Keisei ที่โถงขาเข้าของสนามบินนาริตะ

※สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (ยืนยันด้วยหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่คล้ายกัน)

  • ตัวแทนท่องเที่ยวต่างประเทศบางแห่ง
  • ในเที่ยวบินภายในประเทศของ Peach Aviation, Spring Airlines และ Jetstar Japan ที่เดินทางมายังสนามบินนาริตะ
ช่วงเวลาที่สามารถใช้ได้หรือเวลาที่สามารถใช้ได้

Tokyo Subway 24-hour Ticket: ใช้ได้ 24 ชั่วโมงนับจากใช้งานครั้งแรก และภายในระยะเวลาที่ใช้ได้ที่ระบุไว้ด้านหลังตั๋ว

Tokyo Subway 48-hour Ticket: ใช้ได้ 48 ชั่วโมงนับจากใช้งานครั้งแรก และภายในระยะเวลาที่ใช้ได้ที่ระบุไว้ด้านหลังตั๋ว

Tokyo Subway 72-hour Ticket: ใช้ได้ 72 ชั่วโมงนับจากใช้งานครั้งแรก และภายในระยะเวลาที่ใช้ได้ที่ระบุไว้ด้านหลังตั๋ว

เส้นทางที่ใช้ได้
[สาย Keisei]
ตั๋วเที่ยวเดียวหรือไปกลับจากสถานี Narita Airport Terminal 1 หรือสถานี Narita Airport Terminal 2·3 ไปยังสถานี Keisei Ueno
[Tokyo Subway Ticket]
ตั๋วรถไฟใต้ดินโตเกียว โตเกียวเมโทรและรถไฟใต้ดิน Toei ทุกสาย

Limousine Bus & Subway Pass (สนามบินนาริตะ)

Limousine Bus & Subway Pass (Haneda Airport)

ตั๋วชุดที่ประกอบไปด้วย Tokyo Subway 24-hour, 48-hourหรือ72-hour Ticket และตั๋วรถบัสลีมูซีนสนามบินแบบเที่ยวเดียวระหว่างสนามบินนาริตะและตัวเมืองโตเกียว

Limousine Bus(English)

ราคา
[Tokyo Subway 24-hour Ticket + ตั๋วรถบัสลีมูซีนสนามบินแบบเที่ยวเดียว (สนามบินนาริตะ)]
ผู้ใหญ่: 3,400 เยน เด็ก: 1,700 เยน
[Tokyo Subway 48-hour Ticket + ตั๋วรถบัสลีมูซีนสนามบินแบบเที่ยวเดียว (สนามบินนาริตะ) 2 ใบ]
ผู้ใหญ่: 5,700 เยน เด็ก: 2,850 เยน
[Tokyo Subway 72-hour Ticket + ตั๋วรถบัสลีมูซีนสนามบินแบบเที่ยวเดียว (สนามบินนาริตะ) 2 ใบ]
ผู้ใหญ่: 6,000 เยน เด็ก: 3,000 เยน

ประเภทของตั๋วที่ออกขึ้นอยู่กับสถานที่ซื้อ

สถานที่จำหน่าย

เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วรถบัสลีมูซีนที่โถงขาเข้าสนามบินนาริตะ, เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วรถบัสลีมูซีน (เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วที่ทางเข้าฝั่งตะวันตกของสถานี Shinjuku, Tokyo City Air Terminal ชั้น 3, Shinjuku Expressway Bus Terminal), สำนักงานบัตรโดยสารประเภทพาสของโตเกียวเมโทร (ยกเว้นสถานี Nakano, สถานี Nishi-Funabashi และสถานี Shibuya)

ช่วงเวลาที่สามารถใช้ได้หรือเวลาที่สามารถใช้ได้
[ตั๋วรถบัสลีมูซีน]
เดินทาง 1 เที่ยวภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ซื้อ
[Tokyo Subway Ticket]
Tokyo Subway 24-hour Ticket: ใช้ได้ 24 ชั่วโมงนับจากใช้งานครั้งแรก และภายในระยะเวลาที่ใช้ได้ที่ระบุไว้ด้านหลังตั๋ว
Tokyo Subway 48-hour Ticket: ใช้ได้ 48 ชั่วโมงนับจากใช้งานครั้งแรก และภายในระยะเวลาที่ใช้ได้ที่ระบุไว้ด้านหลังตั๋ว
Tokyo Subway 72-hour Ticket: ใช้ได้ 72 ชั่วโมงนับจากใช้งานครั้งแรก และภายในระยะเวลาที่ใช้ได้ที่ระบุไว้ด้านหลังตั๋ว
เส้นทางที่ใช้ได้
[ตั๋วรถบัสลีมูซีน]
ตั๋วเที่ยวเดียว 1 หรือ 2 ใบสำหรับเส้นทางสนามบินนาริตะ
[Tokyo Subway Ticket]
โตเกียวเมโทรและรถไฟใต้ดิน Toei ทุกสาย

สำหรับลูกค้าที่ใช้สนามบินฮาเนดะ

ยินดีต้อนรับ! ตั๋วรถไฟใต้ดินโตเกียว (ไปกลับ)

ตั๋วหลายส่วนที่รวมตั๋วแบบไปกลับจากสถานี Haneda Airport Terminal 1·2 หรือสถานี Haneda Airport Terminal 3 บนสาย Keikyu Airport ไปยังสถานี Sengakuji เข้ากับตั๋วรถไฟใต้ดินโตเกียวแบบ 24, 48 หรือ 72 ชั่วโมง

*จำหน่ายให้เฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนญี่ปุ่นเท่านั้น

ราคา
ยินดีต้อนรับ! ตั๋วรถไฟใต้ดินโตเกียว 24 ชั่วโมง (ไปกลับ) ผู้ใหญ่:
1,360 เยน เด็ก: 680 เยน
ยินดีต้อนรับ! ตั๋วรถไฟใต้ดินโตเกียว 48 ชั่วโมง (ไปกลับ) ผู้ใหญ่:
1,760 เยน เด็ก: 880 เยน
ยินดีต้อนรับ! ตั๋วรถไฟใต้ดินโตเกียว 72 ชั่วโมง (ไปกลับ) ผู้ใหญ่:
2,060 เยน เด็ก: 1,030 เยน
สถานที่จำหน่าย

ศูนย์บริการข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว Keikyu (Haneda Airport Terminal 3)

Keikyu

ช่วงเวลาที่สามารถใช้ได้หรือเวลาที่สามารถใช้ได้

ยินดีต้อนรับ! ตั๋วรถไฟใต้ดินโตเกียว 24 ชั่วโมง (ไปกลับ) ใช้ได้ภายใน 24 ชั่วโมงนับจากเวลาที่ซื้อ

ยินดีต้อนรับ! ตั๋วรถไฟใต้ดินโตเกียว 48 ชั่วโมง (ไปกลับ) ใช้ได้ภายใน 48 ชั่วโมงนับจากเวลาที่ซื้อ

ยินดีต้อนรับ! ตั๋วรถไฟใต้ดินโตเกียว 72 ชั่วโมง (ไปกลับ) ใช้ได้ภายใน 72 ชั่วโมงนับจากเวลาที่ซื้อ

เส้นทางที่ใช้ได้
ส่วนเส้นทางไปกลับ:
สถานี Haneda Airport Terminal 1·2 หรือสถานี Haneda Airport Terminal 3 ไปสถานี Sengakuji
ส่วนเส้นทางเปิด:
โตเกียวเมโทรและรถไฟใต้ดิน Toei ทุกสาย

Limousine Bus & Subway Pass (สนามบินฮาเนดะ)

Limousine Bus & Subway Pass (Haneda Airport)

ตั๋วชุดที่ประกอบไปด้วย Tokyo Subway 24-hour, 48-hourหรือ72-hour Ticket และตั๋วรถบัสลีมูซีนแบบเที่ยวเดียวระหว่างสนามบินฮาเนดะและตัวเมืองโตเกียว

เข้าถึงโตเกียวเมโทรจากสนามบิน(การเดินทางจากสนามบินฮาเนดะ)

Limousine Bus(English)

ราคา
[Tokyo Subway 24-hour Ticket + ตั๋วรถบัสลีมูซีนสนามบินแบบเที่ยวเดียว (สนามบินฮาเนดะ)]
ผู้ใหญ่: 1,800 เยน เด็ก: 900 เยน
[Tokyo Subway 48-hour Ticket + ตั๋วรถบัสลีมูซีนสนามบินแบบเที่ยวเดียว (สนามบินฮาเนดะ) 2 ใบ]
ผู้ใหญ่: 3,200 เยน เด็ก: 1,600 เยน
[Tokyo Subway 72-hour Ticket + ตั๋วรถบัสลีมูซีนสนามบินแบบเที่ยวเดียว (สนามบินฮาเนดะ) 2 ใบ]
ผู้ใหญ่: 3,500 เยน เด็ก: 1,750 เยน

ประเภทของตั๋วที่ออกขึ้นอยู่กับสถานที่ซื้อ

สถานที่จำหน่าย

เคาน์เตอร์บริการข้อมูลในโถงขาเข้าสนามบินฮาเนดะ, เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วรถบัสลีมูซีน (เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วที่ทางเข้าฝั่งตะวันตกของสถานี Shinjuku, Tokyo City Air Terminal ชั้น 3, Shinjuku Expressway Bus Terminal), สำนักงานบัตรโดยสารประเภทพาสของโตเกียวเมโทร (ยกเว้นสถานี Nakano, สถานี Nishi-Funabashi และสถานี Shibuya)

ช่วงเวลาที่สามารถใช้ได้หรือเวลาที่สามารถใช้ได้
[ตั๋วรถบัสลีมูซีนสนามบิน]
ใช้เดินทางได้หนึ่งเที่ยวภายในหกเดือนนับแต่วันที่ซื้อ
[Tokyo Subway Ticket]
Tokyo Subway 24-hour Ticket: ใช้ได้ 24 ชั่วโมงตั้งแต่เวลาที่ใช้ครั้งแรกภายในวันที่ระบุไว้ที่ด้านหลังของตั๋ว
Tokyo Subway 48-hour Ticket: ใช้ได้ 48 ชั่วโมงตั้งแต่เวลาที่ใช้ครั้งแรกภายในวันที่ระบุไว้ที่ด้านหลังของตั๋ว
Tokyo Subway 72-hour Ticket: ใช้ได้ 72 ชั่วโมงตั้งแต่เวลาที่ใช้ครั้งแรกภายในวันที่ระบุไว้ที่ด้านหลังของตั๋ว
เส้นทางที่ใช้ได้
[ตั๋วรถบัสลีมูซีนสนามบิน]
เดินทางแบบเที่ยวเดียวหนึ่งหรือสองครั้งระหว่างสนามบินฮาเนดะและตัวเมืองโตเกียว
[Tokyo Subway Ticket]
รถไฟโตเกียวเมโทรและรถไฟ Toei ทุกสาย

ส่วนลดในเครือ/บริการสิทธิประโยชน์

แสดงตั๋วของคุณเพื่อรับความคุ้มค่า!

สิทธิประโยชน์ เช่นส่วนลด จากจุดสนใจต่างๆ ในโตเกียว!

ดูรายละเอียดของ CHIKA TOKU(English)

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง
Back to Top