เส้นทางและตั๋วจากสนามบินไปตัวเมืองโตเกียว

ข้อมูลเกี่ยวกับราคาตั๋วชุดสำหรับการเดินทางระหว่างสนามบินและตัวเมืองโตเกียว และตั๋ว Tokyo Subway Ticket ต่างๆ

สำหรับลูกค้าที่ใช้สนามบินนาริตะ

Keisei Skyliner & Tokyo Subway Ticket

Keisei Skyliner & Tokyo Subway Ticket

ตั๋วชุดที่ประกอบไปด้วย Tokyo Subway 24-hour, 48-hourหรือ72-hour Ticket และตั๋วรถไฟ Keisei Skyliner แบบจำกัดความเร็ว (เที่ยวเดียวหรือไป–กลับ)

เข้าถึงโตเกียวเมโทรจากสนามบิน(การเดินทางจากสนามบินนาริตะ)

Keisei Skyliner & Tokyo Subway Ticket

ราคา
[Tokyo Subway 24-hour Ticket + ตั๋วรถไฟ Keisei Skyliner เที่ยวเดียว (จำกัดความเร็ว)]
ผู้ใหญ่: 2,840 เยน เด็ก: 1,420 เยน
[Tokyo Subway 48-hour Ticket + ตั๋วรถไฟ Keisei Skyliner เที่ยวเดียว (จำกัดความเร็ว)]
ผู้ใหญ่: 3,240 เยน เด็ก: 1,620 เยน
[Tokyo Subway 72-hour Ticket + ตั๋วรถไฟ Keisei Skyliner เที่ยวเดียว (จำกัดความเร็ว)]
ผู้ใหญ่: 3,540 เยน เด็ก: 1,770 เยน
[Tokyo Subway 24-hour Ticket + ตั๋วรถไฟ Keisei Skyliner แบบไป–กลับ (จำกัดความเร็ว)]
ผู้ใหญ่: 4,780 เยน เด็ก: 2,390 เยน
[Tokyo Subway 48-hour Ticket + ตั๋วรถไฟ Keisei Skyliner แบบไป–กลับ (จำกัดความเร็ว)]
ผู้ใหญ่: 5,180 เยน เด็ก: 2,590 เยน
[Tokyo Subway 72-hour Ticket + ตั๋วรถไฟ Keisei Skyliner แบบไป–กลับ (จำกัดความเร็ว)]
ผู้ใหญ่: 5,480 เยน เด็ก: 2,740 เยน
สถานที่จำหน่าย
  • เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วสถานี Narita Airport Terminal 1 หรือสถานี Narita Airport Terminal 2・3
  • เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วรถไฟ Keisei ภายในห้องผู้โดยสารขาเข้าสนามบินนาริตะ

*จำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ถือวีซ่านักท่องเที่ยวเท่านั้น (มีการตรวจหนังสือเดินทาง)

  • บริษัทนำเที่ยวต่างประเทศบางแห่ง
  • ภายในเครื่องบินภายในประเทศที่ลงที่สนามบินนาริตะของบริษัท Peach Aviation, Spring Airlines และ Jetstar Japan
อายุการใช้งาน

Tokyo Subway 24-hour Ticket: ใช้ได้ 24 ชั่วโมงตั้งแต่เวลาที่ใช้ครั้งแรกภายในวันที่ระบุไว้ที่ด้านหลังของตั๋ว

Tokyo Subway 48-hour Ticket: ใช้ได้ 48 ชั่วโมงตั้งแต่เวลาที่ใช้ครั้งแรกภายในวันที่ระบุไว้ที่ด้านหลังของตั๋ว

Tokyo Subway 72-hour Ticket: ใช้ได้ 72 ชั่วโมงตั้งแต่เวลาที่ใช้ครั้งแรกภายในวันที่ระบุไว้ที่ด้านหลังของตั๋ว

เส้นทางที่ใช้ได้
[สาย Keisei]
เที่ยวเดียวหรือไป–กลับจากสถานี Narita Airport Terminal 1 หรือสถานี Narita Airport Terminal 2・3 ไปยังสถานี Keisei Ueno
[Tokyo Subway Ticket]
รถไฟโตเกียวเมโทรและรถไฟ Toei ทุกสาย

Limousine Bus & Subway Pass (สนามบินนาริตะ)

Limousine Bus & Subway Pass (Haneda Airport)

ตั๋วชุดที่ประกอบไปด้วย Tokyo Subway 24-hour, 48-hourหรือ72-hour Ticket และตั๋วรถบัสลีมูซีนสนามบินแบบเที่ยวเดียวระหว่างสนามบินนาริตะและตัวเมืองโตเกียว

Limousine Bus(English)

ราคา
[Tokyo Subway 24-hour Ticket + ตั๋วรถบัสลีมูซีน สนามบินแบบเที่ยวเดียว (สนามบินนาริตะ)]
ผู้ใหญ่: 3,400 เยน เด็ก: 1,700 เยน
[Tokyo Subway 48-hour Ticket + ตั๋วรถบัสลีมูซีน สนามบินแบบเที่ยวเดียว (สนามบินนาริตะ) 2 ใบ]
ผู้ใหญ่: 5,700 เยน เด็ก: 2,850 เยน
[Tokyo Subway 72-hour Ticket + ตั๋วรถบัสลีมูซีน สนามบินแบบเที่ยวเดียว (สนามบินนาริตะ) 2 ใบ]
ผู้ใหญ่: 6,000 เยน เด็ก: 3,000 เยน

ประเภทของตั๋วที่ออกขึ้นอยู่กับสถานที่ซื้อ

สถานที่จำหน่าย

เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วรถบัสลีมูซีน ห้องผู้โดยสารขาเข้าสนามบินนาริตะ, สถานี Shinjuku ทางออกด้านทิศตะวันตก และ Tokyo City Air Terminal (TCAT) ชั้น 3 และสำนักงานบัตรโดยสารประเภทพาสโตเกียวเมโทร (ยกเว้นสถานี Nakano, Nishi-funabashi และ Shibuya (สาย Fukutoshin))

อายุการใช้งาน
[ตั๋วรถบัสลีมูซีนสนามบิน]
ใช้เดินทางได้หนึ่งเที่ยวภายในหกเดือนนับแต่วันที่ซื้อ
[Tokyo Subway Ticket]
Tokyo Subway 24-hour Ticket: ใช้ได้ 24 ชั่วโมงตั้งแต่เวลาที่ใช้ครั้งแรกภายในวันที่ระบุไว้ที่ด้านหลังของตั๋ว
Tokyo Subway 48-hour Ticket: ใช้ได้ 48 ชั่วโมงตั้งแต่เวลาที่ใช้ครั้งแรกภายในวันที่ระบุไว้ที่ด้านหลังของตั๋ว
Tokyo Subway 72-hour Ticket: ใช้ได้ 72 ชั่วโมงตั้งแต่เวลาที่ใช้ครั้งแรกภายในวันที่ระบุไว้ที่ด้านหลังของตั๋ว
เส้นทางที่ใช้ได้
[ตั๋วรถบัสลีมูซีนสนามบิน]
เดินทางแบบเที่ยวเดียวหนึ่งหรือสองครั้งระหว่างสนามบินนาริตะและตัวเมืองโตเกียว
[Tokyo Subway Ticket]
รถไฟโตเกียวเมโทรและรถไฟ Toei ทุกสาย

Tokyo Shuttle & Subway Pass

Tokyo Shuttle & Subway Pass

ชุดที่รวมตั๋วรถไฟใต้ดินโตเกียวและ "Tokyo Shuttle" (รถชัทเทิลโตเกียว) ซึ่งเป็นรถบัสทางด่วนเร็วพิเศษ (เดินทางทิศทางเดียวหรือไปกลับ) ระหว่างสนามบินนาริตะและใจกลางโตเกียว

บัส Keisei

ราคา
[(1) Tokyo Shuttle (รถชัทเทิลโตเกียว) (เดินทางทิศทางเดียว) + ตั๋วรถไฟใต้ดินโตเกียว 24 ชั่วโมง]
ผู้ใหญ่: 1,700 เยน
[(2) Tokyo Shuttle (รถชัทเทิลโตเกียว) (เดินทางทิศทางเดียว) + ตั๋วรถไฟใต้ดินโตเกียว 48 ชั่วโมง]
ผู้ใหญ่: 2,100 เยน
[(3) Tokyo Shuttle (รถชัทเทิลโตเกียว) (เดินทางทิศทางเดียว) + ตั๋วรถไฟใต้ดินโตเกียว 72 ชั่วโมง]
ผู้ใหญ่: 2,400 เยน
[(4) Tokyo Shuttle (รถชัทเทิลโตเกียว) (ไปกลับ) + ตั๋วรถไฟใต้ดินโตเกียว 24 ชั่วโมง]
ผู้ใหญ่: 2,600 เยน
[(5) Tokyo Shuttle (รถชัทเทิลโตเกียว) (ไปกลับ) + ตั๋วรถไฟใต้ดินโตเกียว 48 ชั่วโมง]
ผู้ใหญ่: 3,000 เยน
[(6) Tokyo Shuttle (รถชัทเทิลโตเกียว) (ไปกลับ) + ตั๋วรถไฟใต้ดินโตเกียว 72 ชั่วโมง]
ผู้ใหญ่: 3,300 เยน]

(2) และ (6) จะมีวางจำหน่ายตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2016
ไม่มีวางจำหน่ายสำหรับเด็ก

สถานที่จำหน่าย

เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วรถบัส Keisei, ห้องผู้โดยสารขาเข้าสนามบินนาริตะ

อายุการใช้งาน

สามารถใช้ได้สำหรับรถบัสของ Tokyo Shuttle (รถชัทเทิลโตเกียว) ที่กำหนดเท่านั้น (สนามบินนาริตะไปยังโตเกียว) ในวันที่วางจำหน่าย

สามารถใช้ได้เป็นเวลาแปดวันจากวันที่วางจำหน่ายสำหรับ Tokyo Shuttle (รถชัทเทิลโตเกียว) (สนามบินนาริตะไปยังโตเกียว)

สามารถใช้ได้เป็นเวลา 24 ชั่วโมงหลังจากเริ่มใช้ภายในช่วงเวลาที่ใช้ได้ซึ่งแสดงอยู่บนด้านหลังของตั๋วรถไฟใต้ดินโตเกียว 24 ชั่วโมง

สามารถใช้ได้เป็นเวลา 48 ชั่วโมงหลังจากเริ่มใช้ภายในช่วงเวลาที่ใช้ได้ซึ่งแสดงอยู่บนด้านหลังของตั๋วรถไฟใต้ดินโตเกียว 48 ชั่วโมง

สามารถใช้ได้เป็นเวลา 72 ชั่วโมงหลังจากเริ่มใช้ภายในช่วงเวลาที่ใช้ได้ซึ่งแสดงอยู่บนด้านหลังของตั๋วรถไฟใต้ดินโตเกียว 72 ชั่วโมง

เส้นทางที่ใช้ได้
[รถบัสรับส่งโตเกียว]
หนึ่งเที่ยวจากสนามบินนาริตะไปยังสถานีโตเกียว (ทางออก Yaesu), Shinonomeshako, Sukiyabashi (Ginza) หรือ Oedo Onsen Monogatari
[Tokyo Subway 24-hour Ticket]
รถไฟโตเกียวเมโทรและรถไฟ Toei ทุกสาย

สำหรับลูกค้าที่ใช้สนามบินฮาเนดะ

WELCOME! Tokyo Subway Ticket

WELCOME! Tokyo Subway Ticket

ตั๋วชุดที่ประกอบไปด้วย Tokyo Subway 24-hour, 48-hourหรือ72-hour Ticket และตั๋วเที่ยวเดียวหรือไป-กลับจากสถานี Haneda Airport Domestic Terminal ไปยังสถานี Sengakuji ของรถไฟสาย Keikyu
※หมายเหตุ: ตั๋วโดยสารเหล่านี้จำหน่ายให้เฉพาะผู้โดยสารชาวต่างชาติที่ถือวีซ่านักท่องเที่ยวเท่านั้น

เข้าถึงโตเกียวเมโทรจากสนามบิน(การเดินทางจากสนามบินฮาเนดะ)

ตั๋วส่วนลดKeikyu(English)

ราคา
[Tokyo Subway 24-hour Ticket + ตั๋วเที่ยวเดียวสาย Keikyu]
ผู้ใหญ่: 1,080 เยน เด็ก: 540 เยน
[Tokyo Subway 48-hour Ticket + ตั๋วเที่ยวเดียวสาย Keikyu]
ผู้ใหญ่: 1,480 เยน เด็ก: 740 เยน
[Tokyo Subway 72-hour Ticket + ตั๋วเที่ยวเดียวสาย Keikyu]
ผู้ใหญ่: 1,780 เยน เด็ก: 890 เยน
[Tokyo Subway 24-hour Ticket + ตั๋วไป-กลับสาย Keikyu]
ผู้ใหญ่: 1,360 เยน เด็ก: 680 เยน
[Tokyo Subway 48-hour Ticket + ตั๋วไป-กลับสาย Keikyu]
ผู้ใหญ่: 1,760 เยน เด็ก: 880 เยน
[Tokyo Subway 72-hour Ticket + ตั๋วไป-กลับสาย Keikyu]
ผู้ใหญ่: 2,060 เยน เด็ก: 1,030 เยน
สถานที่จำหน่าย

ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว Keikyu สถานี Haneda Airport International Terminal ชั้น 2

ช่วงเวลาที่สามารถใช้ได้หรือเวลาที่สามารถใช้ได้

ตั๋วเที่ยวเดียวสาย Keikyu: ใช้ได้ภายในวันที่ซื้อ
ตั๋วไป-กลับสาย Keikyu: ใช้เดินทางไป-กลับได้หนึ่งครั้งภายใน 14 วันนับจากวันที่ซื้อ
Tokyo Subway 24-hour Ticket: ใช้ได้ 24 ชั่วโมงตั้งแต่เวลาที่ใช้ครั้งแรกภายในวันที่ระบุไว้ที่ด้านหลังของตั๋ว
Tokyo Subway 48-hour Ticket: ใช้ได้ 48 ชั่วโมงตั้งแต่เวลาที่ใช้ครั้งแรกภายในวันที่ระบุไว้ที่ด้านหลังของตั๋ว
Tokyo Subway 72-hour Ticket: ใช้ได้ 72 ชั่วโมงตั้งแต่เวลาที่ใช้ครั้งแรกภายในวันที่ระบุไว้ที่ด้านหลังของตั๋ว

เส้นทางที่ใช้ได้
[สาย Keikyu]
เที่ยวเดียวหรือไป–กลับระหว่างสถานี Haneda Airport International Terminal ไปยังสถานี Sengakuji
[Tokyo Subway Ticket]
รถไฟโตเกียวเมโทรและรถไฟ Toei ทุกสาย

Limousine Bus & Subway Pass (สนามบินฮาเนดะ)

Limousine Bus & Subway Pass (Haneda Airport)

ตั๋วชุดที่ประกอบไปด้วย Tokyo Subway 24-hour, 48-hourหรือ72-hour Ticket และตั๋วรถบัสลีมูซีนแบบเที่ยวเดียวระหว่างสนามบินฮาเนดะและตัวเมืองโตเกียว

เข้าถึงโตเกียวเมโทรจากสนามบิน(การเดินทางจากสนามบินฮาเนดะ)

Limousine Bus(English)

ราคา
[Tokyo Subway 24-hour Ticket + ตั๋วรถบัสลีมูซีนสนามบินแบบเที่ยวเดียว (สนามบินฮาเนดะ)]
ผู้ใหญ่: 1,800 เยน เด็ก: 900 เยน
[Tokyo Subway 48-hour Ticket + ตั๋วรถบัสลีมูซีนสนามบินแบบเที่ยวเดียว (สนามบินฮาเนดะ) 2 ใบ]
ผู้ใหญ่: 3,200 เยน เด็ก: 1,600 เยน
[Tokyo Subway 72-hour Ticket + ตั๋วรถบัสลีมูซีนสนามบินแบบเที่ยวเดียว (สนามบินฮาเนดะ) 2 ใบ]
ผู้ใหญ่: 3,500 เยน เด็ก: 1,750 เยน

ประเภทของตั๋วที่ออกขึ้นอยู่กับสถานที่ซื้อ

สถานที่จำหน่าย

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ห้องผู้โดยสารขาเข้าสนามบินฮาเนดะ, เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วรถบัสลีมูซีน (สถานี Shinjuku ทางออกด้านทิศตะวันตก และ Tokyo City Air Terminal (TCAT) ชั้น 3) และสำนักงานบัตรโดยสารประเภทพาสโตเกียวเมโทร (ยกเว้นสถานี Nakano, Nishi-funabashi และ Shibuya (สาย Fukutoshin))

ช่วงเวลาที่สามารถใช้ได้หรือเวลาที่สามารถใช้ได้
[ตั๋วรถบัสลีมูซีนสนามบิน]
ใช้เดินทางได้หนึ่งเที่ยวภายในหกเดือนนับแต่วันที่ซื้อ
[Tokyo Subway Ticket]
Tokyo Subway 24-hour Ticket: ใช้ได้ 24 ชั่วโมงตั้งแต่เวลาที่ใช้ครั้งแรกภายในวันที่ระบุไว้ที่ด้านหลังของตั๋ว
Tokyo Subway 48-hour Ticket: ใช้ได้ 48 ชั่วโมงตั้งแต่เวลาที่ใช้ครั้งแรกภายในวันที่ระบุไว้ที่ด้านหลังของตั๋ว
Tokyo Subway 72-hour Ticket: ใช้ได้ 72 ชั่วโมงตั้งแต่เวลาที่ใช้ครั้งแรกภายในวันที่ระบุไว้ที่ด้านหลังของตั๋ว
เส้นทางที่ใช้ได้
[ตั๋วรถบัสลีมูซีนสนามบิน]
เดินทางแบบเที่ยวเดียวหนึ่งหรือสองครั้งระหว่างสนามบินฮาเนดะและตัวเมืองโตเกียว
[Tokyo Subway Ticket]
รถไฟโตเกียวเมโทรและรถไฟ Toei ทุกสาย

ส่วนลดในเครือ/บริการสิทธิประโยชน์

แสดงตั๋วของคุณเพื่อรับความคุ้มค่า!

สิทธิประโยชน์ เช่นส่วนลด จากจุดสนใจต่างๆ ในโตเกียว!

ดูรายละเอียดของ CHIKA TOKU(English)

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง
Back to Top