ตั๋วอื่นๆ

Greater Tokyo Pass คือตั๋วชนิดพิเศษที่ให้คุณสามารถเดินทางด้วยรถไฟและรถรางทุกสายที่เป็นสมาชิกของ Greater Tokyo Pass Council รวมถึงรถไฟโตเกียวเมโทรทุกสาย และรถบัสบางสาย โดยไม่มีข้อจำกัด 5 วัน

Greater Tokyo Pass (IC)

ตั๋วชนิดพิเศษที่ให้คุณสามารถเดินทางด้วยรถไฟและรถรางทุกสายที่เป็นสมาชิกของ Greater Tokyo Pass Council รวมถึงรถไฟโตเกียวเมโทรทุกสาย และรถบัสสายมาตรฐาน โดยไม่มีข้อจำกัด 5 วัน

ราคา

ผู้ใหญ่: 7,200 เยน เด็ก: 3,600 เยน

รายละเอียด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตั๋ว โปรดดูที่ URL ด้านล่าง

Greater Tokyo Pass

Greater Tokyo Pass (Railway Only) (IC)

ตั๋วชนิดพิเศษที่ให้คุณสามารถเดินทางด้วยรถไฟและรถรางทุกสายที่เป็นสมาชิกของ Greater Tokyo Pass Council รวมถึงรถไฟโตเกียวเมโทรทุกสาย โดยไม่มีข้อจำกัด 3 วัน

ราคา

ผู้ใหญ่: 6,000 เยน เด็ก: 3,000 เยน

รายละเอียด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตั๋ว โปรดดูที่ URL ด้านล่าง

Greater Tokyo Pass

ส่วนลดในเครือ/บริการสิทธิประโยชน์

แสดงตั๋วของคุณเพื่อรับความคุ้มค่า!

สิทธิประโยชน์ เช่นส่วนลด จากจุดสนใจต่างๆ ในโตเกียว!

ดูรายละเอียดของ CHIKA TOKU(English)

Back to Top