บัตร PASMO (IC Card)

บัตร PASMO คืออะไร

บัตร PASMO คือบัตรเดินทางแบบเติมเงินที่สะดวกซึ่งประกอบไปด้วยวงจรชิปแบบบูรณการ (IC) เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าสู่รถไฟใต้ดินได้ง่ายๆโดยการวางบัตรลงบนแถบอ่านบัตร PASMO ซึ่งติดตั้ง ณ ประตูตรวจตั๋ว บัตรสามารถเติมเงินได้ใหม่และใช้ได้อีกเรื่อยๆ นอกจากนี้ยังสามารถใช้กับรถไฟและรถบัสของบริษัทอื่นๆทั่วประเทศที่ให้บริการร่วมกันได้อีกด้วย

บัตรเติมเงิน PASMO

นอกจากบัตร PASMO จะสามารถใช้ในการโดยสารรถไฟใต้ดินและรถบัสแล้ว คุณยังสามารถใช้บัตร PASMO ในการชำระค่าสินค้าต่างๆที่ร้านค้าและตู้ขายสินค้าหยอดเหรียญ บัตร PASMO ยังสามารถใช้ได้ในร้านค้าสมาชิกของรถไฟและรถบัสทั่วประเทศที่ให้บริการร่วมกันอีกด้วย

นอกจากบัตร PASMO จะสามารถใช้ในการโดยสารรถไฟใต้ดินและรถบัสแล้ว คุณยังสามารถใช้บัตร PASMO ในการชำระค่าสินค้าต่างๆที่ร้านค้าและตู้ขายสินค้าหยอดเหรียญ บัตร PASMO ยังสามารถใช้ได้ในร้านค้าสมาชิกของรถไฟและรถบัสทั่วประเทศที่ให้บริการร่วมกันอีกด้วย

ค่าธรรมเนียมการออกบัตร (ในการซื้อครั้งแรก)

ที่ตู้จำหน่ายตั๋ว: 1,000 เยน, 2,000 เยน, 3,000 เยน, 4,000 เยน, 5,000 เยน หรือ 10,000 เยน
ที่สำนักงานสถานีและสำนักงานบัตรโดยสารประเภทพาส: ตั้งแต่ 1,000 เยนขึ้นไป ถึง 20,000 เยน ในหน่วย 1,000 เยน

* หมายเหตุ: ราคาการซื้อครั้งแรกรวมค่ามัดจำบัตร 500 เยน

จำนวนเงินสำหรับการเติมเงิน

สามารถซื้อได้ที่ตู้จำหน่ายตั๋ว, สำนักงานสถานี, และสำนักงานบัตรโดยสารประเภทพาส: ตั้งแต่ 10 เยนขึ้นไป ถึง 20,000 เยนในจำนวนเต็มหลักสิบเยน

สถานที่จำหน่าย

ตู้จำหน่ายตั๋ว, สำนักงานสถานี, และสำนักงานบัตรโดยสารประเภทพาส ของโตเกียวเมโทรทุกสถานี

สำนักงานบัตรโดยสารประเภทพาสเมโทรและรายละเอียดของบัตร

อายุการใช้งาน

ไม่มีวันหมดอายุ (บัตร PASMO ที่ไม่ได้ใช้งานเป็นเวลา 10 ปีขึ้นไปจะถูกยกเลิก)

เส้นทางที่ใช้ได้

สามารถใช้เดินทางได้เกือบทุกเส้นทางภายในมหานครโตเกียว

หากไม่ต้องการใช้บัตรแล้ว้

บัตร PASMO ที่ลงทะเบียนและไม่ได้ลงทะเบียน:
จะได้รับเงินมัดจำ 500 เยน และเงินคงเหลือในบัตรคืน
บัตรโดยสารประเภทพาส PASMO:
ค่าดำเนินการ 220 เยนจะถูกหักออกจากจำนวนเงินในบัตร PASMO และคืนค่ามัดจำบัตร 500 เยน

* หมายเหตุ: จะต้องจ่ายค่ามัดจำบัตร 500 เยน เมื่อทำบัตร PASMO ใหม่

ประกาศเกี่ยวกับการเปลี่ยนสายรถไฟ

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีตั๋วที่ถูกต้องในขณะที่คุณเดินออกจากประตูตรวจตั๋วที่สถานีเปลี่ยนถ่ายเพื่อเปลี่ยนสายไปยังสาย Tokyo Metro, รถไฟใต้ดิน Toei หรือสายรถไฟอื่นๆ
ค่าโดยสารที่จ่ายต้องเพียงพอต่อการเปลี่ยนสถานี และคุณต้องทำการเปลี่ยนสถานทีภายใน 60 นาที

* หมายเหตุ: หากคุณไม่ได้เปลี่ยนรถไฟภายใน 60 นาที คุณจะต้องซื้อตั๋วใหม่

คุณสมบัติของบัตร PASMO

สามารถเดินทางได้ทั้งรถไฟและรถบัส ง่ายๆแค่เพียงสัมผัสเดียว

คุณสามารถใช้บัตร PASMO ได้ง่ายๆโดยการแตะบัตรลงบนเครื่องเซ็นเซอร์ที่ประตูตรวจตั๋วโดยไม่ต้องดึงบัตรออกจากซองเก็บบัตร

คุณสามารถใช้บัตร PASMO ได้ง่ายๆโดยการแตะบัตรลงบนเครื่องเซ็นเซอร์ที่ประตูตรวจตั๋วโดยไม่ต้องดึงบัตรออกจากซองเก็บบัตร

ปรับค่าโดยสารอัตโนมัติที่ประตูตรวจตั๋ว ทำให้การเดินทางต่อเป็นเรื่องง่าย

หากเดินทางไกลกว่าค่าโดยสารที่คุณมีอยู่ เมื่อคุณเติมเงิน ค่าโดยสารที่เกินจะถูกหักออกอัตโนมัติเมื่อคุณแตะบัตรที่ประตูตรวจตั๋ว

หากเดินทางไกลกว่าค่าโดยสารที่คุณมีอยู่ เมื่อคุณเติมเงิน ค่าโดยสารที่เกินจะถูกหักออกอัตโนมัติเมื่อคุณแตะบัตรที่ประตูตรวจตั๋ว

* หมายเหตุ: สามารถซื้อและเติมเงินบัตร PASMO ได้ทุกสถานี

สามารถใช้แทนเงินสด ทำให้การซื้อของเป็นเรื่องสะดวกสบาย

คุณสามารถใช้เงินที่เติมในบัตร PASMO ซื้อสินค้าในร้านและตู้จำหน่ายสินค้าที่ตั้งอยู่ภายในพื้นที่สถานี และยังสามารถใช้ได้กับตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติที่มีสัญลักษณ์ PASMO อีกด้วย

คุณสามารถใช้เงินที่เติมในบัตร PASMO ซื้อสินค้าในร้านและตู้จำหน่ายสินค้าที่ตั้งอยู่ภายในพื้นที่สถานี และยังสามารถใช้ได้กับตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติที่มีสัญลักษณ์ PASMO อีกด้วย

ไม่ต้องกังวลเมื่อทำบัตรหาย

ทั้งบัตร PASMO ที่ลงทะเบียนแล้วและบัตรโดยสารประเภทพาส PASMO สามารถออกบัตรใหม่ได้เมื่อทำหาย อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าบัตรที่ไม่ได้ลงทะเบียนไม่สามารถออกให้ใหม่ได้

ทั้งบัตร PASMO ที่ลงทะเบียนแล้วและบัตรโดยสารประเภทพาส PASMO สามารถออกบัตรใหม่ได้เมื่อทำหาย อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าบัตรที่ไม่ได้ลงทะเบียนไม่สามารถออกให้ใหม่ได้

* หมายเหตุ 1: PASMO เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Pasmo จำกัด

* หมายเหตุ 2: หุ่นยนต์ดังกล่าวเป็นตัวสัญลักษณ์ของ PASMO

TOKYOMETRO
Back to Top