ตั๋วประเภท 1 วัน

ข้อมูลเกี่ยวกับตั๋วประเภท 1 วันของตั๋วโตเกียวเมโทรประเภท 24 ชั่วโมงแบบอื่นๆ สำหรับการเดินทางด้วยรถไฟในโตเกียวอย่างไม่จำกัด

ตั๋วโตเกียวเมโทรประเภท 24 ชั่วโมง

<p>สามารถขึ้นรถไฟทุกสายของโตเกียวเมโทรได้อย่างไม่จำกัดในระยะเวลา 24 ชั่วโมงตั้งแต่เวลาที่ใช้ครั้งแรก และสามารถซื้อได้ทั้งในวันเดินทางหรือล่วงหน้า</p>

สามารถขึ้นรถไฟทุกสายของโตเกียวเมโทรได้อย่างไม่จำกัดในระยะเวลา 24 ชั่วโมงตั้งแต่เวลาที่ใช้ครั้งแรก และสามารถซื้อได้ทั้งในวันเดินทางหรือล่วงหน้า

ราคา

ผู้ใหญ่: 600 เยน, เด็ก: 300 เยน

สถานที่จำหน่าย
[ตั๋วล่วงหน้า]
สำนักงานขายตั๋วไปกลับแบบประจำ Tokyo Metro (ยกเว้นสถานี Nakano, Nishi-funabashi และ Shibuya [สาย Fukutoshin])
[ตั๋วประเภทหนึ่งวัน]
ตู้ขายตั๋วที่สถานี Tokyo Metro
ช่วงเวลาที่สามารถใช้ได้หรือเวลาที่สามารถใช้ได้
[ตั๋วล่วงหน้า]
ใช้งานได้ 24 ชั่วโมงตั้งแต่เวลาที่ใช้ครั้งแรกภายใน 6 เดือนตั้งแต่วันที่จำหน่ายตั๋ว
[ตั๋วประเภทหนึ่งวัน]
ใช้งานได้ 24 ชั่วโมงตั้งแต่เวลาที่ใช้ครั้งแรกของวันที่จำหน่ายตั๋ว (ในกรณีที่ไม่มีการใช้งานภายในวันที่ซื้อ จะถือว่าตั๋วนั้นเป็นโมฆะ)
เส้นทางที่ใช้ได้

รถไฟโตเกียวเมโทรทุกสาย

การขอเงินคืน

สามารถขอเงินคืนได้ก่อนการใช้ตั๋วและวันที่หมดอายุ โดยต้องเสียค่าดำเนินการ 220 เยน

ตั๋วประเภท 1 วันสำหรับรถไฟโตเกียวเมโทรและรถไฟ Toei

<p>สามารถขึ้นรถไฟของโตเกียวเมโทรและรถไฟ Toei ได้ทุกสายอย่างไม่จำกัดในระยะเวลา 1 วัน</p>

สามารถขึ้นรถไฟของโตเกียวเมโทรและรถไฟ Toei ได้ทุกสายอย่างไม่จำกัดในระยะเวลา 1 วัน

ราคา

ผู้ใหญ่: 900 เยน, เด็ก: 450 เยน

สถานที่จำหน่าย
[ตั๋วล่วงหน้า]
Tokyo Metro: สำนักงานขายตั๋วไปกลับแบบประจำ Tokyo Metro (ยกเว้นสถานี Nakano, Nishi-funabashi และ Shibuya [สาย Fukutoshin])
รถไฟใต้ดิน Toei: สำนักงานสถานีรถไฟใต้ดิน Toei (ยกเว้นสถานี Oshiage, Meguro, Shirokanedai, Shirokane-takanawa และ Shinsen-Shinjuku)
[ตั๋วประเภทหนึ่งวัน]
ตู้ขายตั๋วที่สถานี Tokyo Metro และสถานีรถไฟใต้ดิน Toei
อายุการใช้งาน
[ตั๋วล่วงหน้า]
ใช้งานได้ 1 วันภายใน 6 เดือนตั้งแต่วันที่จำหน่ายตั๋ว
[ตั๋วประเภทหนึ่งวัน]
ใช้ได้ภายในวันที่ซื้อ
เส้นทางที่ใช้ได้

รถไฟโตเกียวเมโทรและรถไฟ Toei ทุกสาย

การขอคืนเงิน

สามารถขอเงินคืนได้ก่อนการใช้ตั๋วและวันที่หมดอายุ ในกรณีนี้จะมีการเก็บค่าดำเนินการทั้งของโตเกียวเมโทรและรถไฟ Toei

ตั๋วโตเกียวเมโทรประเภทรวม

<p>ตั๋วที่ให้คุณเดินทางกับรถไฟโตเกียวเมโทร, รถไฟ Toei, รถราง Toei (Toden), รถบัส Toei (ยกเว้นรถบัสที่มีการจองที่นั่ง), รถไฟ Nippori-Toneri Liner ทุกสาย รวมไปถึงรถไฟ JR ภายในมหานครโตเกียวในระยะเวลา 1 วัน ตามวันที่ระบุไว้บนตั๋วได้อย่างไม่จำกัดเที่ยว</p>

ตั๋วที่ให้คุณเดินทางกับรถไฟโตเกียวเมโทร, รถไฟ Toei, รถราง Toei (Toden), รถบัส Toei (ยกเว้นรถบัสที่มีการจองที่นั่ง), รถไฟ Nippori-Toneri Liner ทุกสาย รวมไปถึงรถไฟ JR ภายในมหานครโตเกียวในระยะเวลา 1 วัน ตามวันที่ระบุไว้บนตั๋วได้อย่างไม่จำกัดเที่ยว

ราคา

ผู้ใหญ่: 1,590 เยน, เด็ก: 800 เยน

สถานที่จำหน่าย

ตู้ขายตั๋วที่สถานี Tokyo Metro (ยกเว้นสถานี Kita-senju [สาย Hibiya], Naka-meguro, Nakano, Yoyogi-uehara, Wakoshi และ Shibuya [สาย Hanzomon and สาย Fukutoshin] และสถานี Meguro) สถานีรถไฟใต้ดิน Toei (ยกเว้นสถานี Oshiage [SKYTREE], Shirokane-takanawa, Shirokanedai, Meguro และ Shinjuku) ตู้ขายตั๋วที่สถานี Nippori-toneri Liner ตู้ขายตั๋วแบบจองล่วงหน้า JR East บางตู้ (Midori no Madoguchi) และศูนย์บริการด้านการท่องเที่ยว JR EAST

* หมายเหตุ: สำหรับ JR East อยู่ภายในบริเวณมหานครโตเกียวเท่านั้น

ช่วงเวลาที่สามารถใช้ได้หรือเวลาที่สามารถใช้ได้

ใช้งานได้ 1 วันกำหนดโดยลูกค้าซึ่งเป็นวันไหนก็ได้ภายใน 1 เดือนนับจากวันที่ซื้อ

เส้นทางที่ใช้ได้

โตเกียวเมโทร, รถไฟ Toei, รถราง Toei (Toden), รถบัส Toei ทุกสาย (ยกเว้นรถบัสพิเศษรอบดึกและรถที่มีที่นั่งจำกัด), รถไฟ Nippori-Toneri Liner ทุกเส้นทาง และรถไฟ JR ทุกสายภายในเขตมหานครโตเกียว

การขอเงินคืน

สามารถขอเงินคืนได้ก่อนการใช้ตั๋วและวันที่หมดอายุ ในกรณีนี้จะมีการเก็บค่าดำเนินการทั้งของโตเกียวเมโทร, รถไฟ JR และรถไฟ Toei

ตั๋วโตเกียวเมโทรประเภท 24 ชั่วโมงสำหรับนักเรียน

<p>ข้อมูลเกี่ยวกับตั๋วสำหรับนักเรียนเพื่อการทัศนศึกษาของโรงเรียนและอื่นๆ</p>

ข้อมูลเกี่ยวกับตั๋วสำหรับนักเรียนเพื่อการทัศนศึกษาของโรงเรียนและอื่นๆ

ราคา

300 เยน

ช่วงเวลาที่สามารถใช้ได้หรือเวลาที่สามารถใช้ได้

ใช้ได้ 24 ชั่วโมงหลังจากเริ่มการใช้งาน

เส้นทางที่ใช้ได้

รถไฟโตเกียวเมโทรทุกสาย

สถานที่จำหน่าย

JTB, Kinki Nippon Tourist, Nippon Travel Agency, Tobu Top Tours, Nishitetsu Travel, JR Hokkaido, JR Kyushu, JR Tokai Tours, Hankyu Travel, Meitetsu World Travel สำนักงานสาขาทั่วประเทศที่จัดการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา

เงื่อนไขการซื้อ

สามารถซื้อได้เฉพาะนักเรียนระดับมัธยมต้น, มัธยมปลาย, นักเรียนระดับอาชีวศึกษา, เจ้าหน้าที่โรงเรียน, และผู้ประกอบการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ

วิธีการซื้อ

ยื่นใบสมัครเพื่อซื้อตั๋วที่สาขาที่ดูแลเรื่องการเดินทางของโรงเรียนตามรายการที่กล่าวมาข้างต้น

* กรุณาขอรับแบบฟอร์มที่กำหนดจากเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องการเดินทางของโรงเรียนที่ตัวแทนการท่องเที่ยว กรอกข้อมูลและส่งแบบฟอร์มคืนภายใน 7 วันทำการก่อนที่จะเดินทาง

บัตร PASMO ประเภทหนึ่งวันของโตเกียวเมโทร

<p>สามารถใช้ได้หนึ่งวันตามที่ลูกค้าระบุ ตั้งแต่ขบวนแรกจนถึงขบวนสุดท้ายของวันสำหรับรถไฟโตเกียวเมโทรทุกสาย</p>

สามารถใช้ได้หนึ่งวันตามที่ลูกค้าระบุ ตั้งแต่ขบวนแรกจนถึงขบวนสุดท้ายของวันสำหรับรถไฟโตเกียวเมโทรทุกสาย

ราคา

ผู้ใหญ่: 600 เยน เด็ก: 300 เยน

สถานที่จำหน่าย

ตู้ขายตั๋วสีชมพูที่สถานีโตเกียวเมโทร (ยกเว้นสถานี Kita-senju (Hibiya Line), Naka-meguro, Nakano, Nishi-funabashi, Yoyogi-uehara, Wakoshi และ Shibuya (Hanzomon Line และ Fukutoshin Line) และสถานี Meguro) หรือที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วโดยสารประเภทไปกลับแบบประจำ (Commuter Pass) ของโตเกียวเมโทร (ยกเว้นสถานี Nakano, Nishi-funabashi และ Shibuya (Fukutoshin Line))

ช่วงเวลาที่สามารถใช้ได้หรือเวลาที่สามารถใช้ได้

สามารถใช้ได้หนึ่งวันตามที่ลูกค้าระบุภายในหนึ่งเดือนจากวันที่ชื้อ ตั้งแต่รถไฟขบวนแรกจนถึงขบวนสุดท้ายของวัน

เส้นทางที่ใช้ได้

โตเกียวเมโทรทุกสาย

การขอเงินคืน

สามารถขอเงินคืนได้ก่อนการใช้ตั๋วและวันที่หมดอายุ โดยต้องเสียค่าดำเนินการ 220 เยน

เงื่อนไขการซื้อ

PASMO (ผู้ใหญ่และเด็ก ไม่สามารถใช้กับบัตร PASMO ไปกลับแบบประจำ)

* ไม่สามารถใช้กับบัตร IC ต่อไปนี้
(1) บัตร PASMO
- ไม่สามารถใช้กับบัตร PASMO ไปกลับแบบประจำ (หากคุณมี PASMO สำหรับเด็กอยู่แล้ว คุณจะไม่สามารถซื้อบัตร PASMO สำหรับเด็กอีกใบ)
- ไม่สามารถใช้กับบัตรเครดิตที่มีคุณสมบัติ PASMO
(2) บัตร IC อื่นนอกจาก PASMO
ไม่สามารถใช้กับบัตร IC อื่น แม้ว่าบัตรเหล่านั้นจะใช้โดยสารรถไฟโตเกียวเมโทรได้ สามารถใช้ได้กับบัตร PASMO เท่านั้น

ตั๋วประเภทหนึ่งวันแบบทั่วไปสำหรับรถไฟโตเกียวเมโทรและรถไฟใต้ดิน Toei (PASMO)

<p>สามารถใช้ได้หนึ่งวันตามที่ลูกค้าระบุ ตั้งแต่ขบวนแรกจนถึงขบวนสุดท้ายของวันสำหรับรถไฟโตเกียวเมโทรและรถไฟใต้ดิน Toei ทุกสาย</p>

สามารถใช้ได้หนึ่งวันตามที่ลูกค้าระบุ ตั้งแต่ขบวนแรกจนถึงขบวนสุดท้ายของวันสำหรับรถไฟโตเกียวเมโทรและรถไฟใต้ดิน Toei ทุกสาย

ราคา

ผู้ใหญ่: 900 เยน เด็ก: 450 เยน

สถานที่จำหน่าย

ตู้ขายตั๋วสีชมพูที่สถานีโตเกียวเมโทร (ยกเว้นสถานี Kita-senju (Hibiya Line), Naka-meguro, Nakano, Nishi-funabashi, Yoyogi-uehara, Wakoshi และ Shibuya (Hanzomon Line และ Fukutoshin Line) และสถานี Meguro) หรือที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วโดยสารประเภทไปกลับแบบประจำ (Commuter Pass) ของโตเกียวเมโทร (ยกเว้นสถานี Nakano, Nishi-funabashi และ Shibuya (Fukutoshin Line))

ช่วงเวลาที่สามารถใช้ได้หรือเวลาที่สามารถใช้ได้

สามารถใช้ได้หนึ่งวันตามที่ลูกค้าระบุภายในหนึ่งเดือนจากวันที่ชื้อ ตั้งแต่รถไฟขบวนแรกจนถึงขบวนสุดท้ายของวัน

เส้นทางที่ใช้ได้

โตเกียวเมโทรและรถไฟใต้ดิน Toei ทุกสาย

การขอเงินคืน

สามารถขอเงินคืนได้ก่อนการใช้ตั๋วและวันที่หมดอายุ โดยต้องเสียค่าดำเนินการ 220 เยน

* โตเกียวเมโทรจะไม่คืนเงินหากซื้อตั๋วที่รถไฟใต้ดิน Toei

เงื่อนไขการซื้อ

PASMO (ผู้ใหญ่และเด็ก ไม่สามารถใช้กับบัตร PASMO ไปกลับแบบประจำ)

* ไม่สามารถใช้กับบัตร IC ต่อไปนี้
(1) บัตร PASMO
- ไม่สามารถใช้กับบัตร PASMO ไปกลับแบบประจำ (หากคุณมี PASMO สำหรับเด็กอยู่แล้ว คุณจะไม่สามารถซื้อบัตร PASMO สำหรับเด็กอีกใบ)
- ไม่สามารถใช้กับบัตรเครดิตที่มีคุณสมบัติ PASMO
(2) บัตร IC อื่นนอกจาก PASMO
ไม่สามารถใช้ได้กับบัตร IC อื่น แม้ว่าบัตรเหล่านั้นจะใช้โดยสารรถไฟโตเกียวเมโทรและรถไฟใต้ดิน Toei ได้ สามารถใช้ได้กับบัตร PASMO เท่านั้น

ส่วนลดในเครือ/บริการสิทธิประโยชน์

แสดงตั๋วของคุณเพื่อรับความคุ้มค่า!

สิทธิประโยชน์ เช่นส่วนลด จากจุดสนใจต่างๆ ในโตเกียว!

ดูรายละเอียดของ CHIKA TOKU(English)

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง
Back to Top