ตั๋วประเภท 1 วัน

ข้อมูลเกี่ยวกับตั๋วประเภท 1 วันของตั๋วโตเกียวเมโทรประเภท 24 ชั่วโมงแบบอื่นๆ สำหรับการเดินทางด้วยรถไฟในโตเกียวอย่างไม่จำกัด

ตั๋วโตเกียวเมโทรประเภท 24 ชั่วโมง

ตั๋วโตเกียวเมโทรประเภท 24 ชั่วโมง

สามารถขึ้นรถไฟทุกสายของโตเกียวเมโทรได้อย่างไม่จำกัดในระยะเวลา 24 ชั่วโมงตั้งแต่เวลาที่ใช้ครั้งแรก และสามารถซื้อได้ทั้งในวันเดินทางหรือล่วงหน้า

ราคา

ผู้ใหญ่: 600 เยน, เด็ก: 300 เยน

สถานที่จำหน่าย

[ตั๋วล่วงหน้า]

สำนักงานบัตรโดยสารประเภทพาสของโตเกียวเมโทร

สำนักงานบัตรโดยสารประเภทพาสและรายละเอียดของบัตร

[ตั๋วประเภทหนึ่งวัน]

ตู้ขายตั๋วที่สถานีโตเกียวเมโทรทุกสถานี

ช่วงเวลาที่สามารถใช้ได้หรือเวลาที่สามารถใช้ได้
[ตั๋วล่วงหน้า]
ใช้งานได้ 24 ชั่วโมงตั้งแต่เวลาที่ใช้ครั้งแรกภายใน 6 เดือนตั้งแต่วันที่จำหน่ายตั๋ว
[ตั๋วประเภทหนึ่งวัน]
ใช้งานได้ 24 ชั่วโมงตั้งแต่เวลาที่ใช้ครั้งแรกของวันที่จำหน่ายตั๋ว (ในกรณีที่ไม่มีการใช้งานภายในวันที่ซื้อ จะถือว่าตั๋วนั้นเป็นโมฆะ)
เส้นทางที่ใช้ได้

รถไฟโตเกียวเมโทรทุกสาย

การขอเงินคืน

สามารถขอเงินคืนได้ก่อนการใช้ตั๋วและวันที่หมดอายุ โดยต้องเสียค่าดำเนินการ 220 เยน

*บัตรโดยสารที่ซื้อโดยใช้บัตรเครดิตสามารถขอคืนเงินได้ที่สำนักงานขายบัตรโดยสารประเภทพาสไปกลับแบบประจำของโตเกียวเมโทรเท่านั้น

ตั๋วโตเกียวเมโทรประเภท 24 ชั่วโมง (IC)

ตั๋วโตเกียวเมโทรประเภท 24 ชั่วโมง (IC)

นี่คือตั๋วบัตร IC ราคาคุ้มค่าที่ให้คุณนั่งรถไฟโตเกียวเมโทรทั้ง 9 สายได้อย่างอิสระเป็นเวลา 24 ชั่วโมงนับจากเวลาที่ซื้อ

ราคา

ผู้ใหญ่: 600 เยน, เด็ก: 300 เยน

สถานที่จำหน่าย

ตู้ขายตั๋วที่สถานีโตเกียวเมโทรทุกสถานี (ยกเว้นสถานี Kita-Senju [สาย Hibiya], สถานี Naka-Meguro, สถานี Nakano, สถานี Nishi-Funabashi, สถานี Yoyogi-Uehara, สถานี Wakoshi, สถานี Shibuya [สาย Hanzomon และสาย Fukutoshin] และสถานี Meguro)

สำนักงานบัตรโดยสารประเภทพาสของโตเกียวเมโทร

*รายการนี้สามารถเพิ่มลงใน PASMO PASSPORT ที่ได้มาก่อนการซื้อเท่านั้น

*การขอ PASMO PASSPORT ใหม่จะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการออก 500 เยน

สำนักงานบัตรโดยสารประเภทพาสและรายละเอียดของบัตร

ช่วงเวลาที่สามารถใช้ได้หรือเวลาที่สามารถใช้ได้

ใช้ได้ภายใน 24 ชั่วโมงนับจากเวลาที่ซื้อ

เส้นทางที่ใช้ได้

รถไฟโตเกียวเมโทรทั้งหมด

การขอเงินคืน

สามารถคืนเงินตั๋วได้โดยมีเงื่อนไขว่าต้องแสดงบัตรก่อนที่จะถูกใช้งานและอยู่ภายในระยะเวลาที่ใช้งานได้ ทั้งนี้จะมีการคิดค่าธรรมเนียมการดำเนินการ 220 เยน

เงื่อนไขการซื้อ

◆ PASMO (ผู้ใหญ่และเด็ก ไม่สามารถใช้กับบัตร PASMO ไปกลับแบบประจำ)

*ข้อยกเว้น:

(1) ไม่สามารถใช้กับ PASMO ประเภทต่อไปนี้:

• บัตร PASMO ที่ใช้เป็นเป็นพาสไปกลับแบบประจำหรือที่คล้ายกัน (ผู้โดยสารที่ถือ PASMO สำหรับเด็กอยู่ในปัจจุบันจะไม่สามารถซื้อ PASMO สำหรับเด็กอีกใบได้)

• ไม่สามารถใช้ได้กับรายการ เช่น บัตรเครดิตที่รวมกับ PASMO ในตัว

(2) ตั๋วบัตร IC นอกเหนือจาก PASMO: ไม่สามารถใช้ได้กับตั๋วบัตร IC นอกจาก PASMO เช่น Suica หรือ TOICA

◆ PASMO PASSPORT

ไม่สามารถใช้ได้กับกรณีที่ระยะเวลาที่ใช้ได้เกินจากระยะเวลาที่ใช้ได้ของบัตร (28 วัน)

ตั๋วประเภท 1 วันสำหรับรถไฟโตเกียวเมโทรและรถไฟ Toei

ตั๋วประเภท 1 วันสำหรับรถไฟโตเกียวเมโทรและรถไฟ Toei

สามารถขึ้นรถไฟของโตเกียวเมโทรและรถไฟ Toei ได้ทุกสายอย่างไม่จำกัดในระยะเวลา 1 วัน

ราคา

ผู้ใหญ่: 900 เยน, เด็ก: 450 เยน

สถานที่จำหน่าย
[ตั๋วล่วงหน้า]
โตเกียวเมโทร: สำนักงานบัตรโดยสารโตเกียวเมโทร
รถไฟฟ้าใต้ดิน Toei: สำนักงานที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน Toei ทุกสถานี (ยกเว้นสถานี Oshiage, สถานี Meguro, สถานี Shirokanedai, สถานี Shirokane-Takanawa และสถานี Shinjuku บนสาย Shinjuku)
[ตั๋วประเภทหนึ่งวัน]
ตู้ขายตั๋วที่สถานี Tokyo Metro และสถานีรถไฟใต้ดิน Toei
อายุการใช้งาน
[ตั๋วล่วงหน้า]
ใช้งานได้ 1 วันภายใน 6 เดือนตั้งแต่วันที่จำหน่ายตั๋ว
[ตั๋วประเภทหนึ่งวัน]
ใช้ได้ภายในวันที่ซื้อ
เส้นทางที่ใช้ได้

รถไฟโตเกียวเมโทรและรถไฟ Toei ทุกสาย

การขอคืนเงิน

สามารถคืนเงินตั๋วได้โดยมีเงื่อนไขว่าต้องแสดงบัตรก่อนที่จะถูกใช้งานและก่อนหมดอายุ ทั้งนี้จะมีการคิดค่าธรรมเนียมการดำเนินการ 220 เยน

[ โปรดทราบ ]
ตั๋วที่ซื้อโดยใช้บัตรเครดิตที่สำนักงานบัตรโดยสารประเภทพาสไปกลับแบบประจำของโตเกียวเมโทรหรือตู้ขายตั๋วของโตเกียวเมโทรสามารถขอคืนเงินได้ที่สำนักงานขายบัตรโดยสารประเภทพาสของโตเกียวเมโทรเท่านั้น • ตั๋วทั่วไปหนึ่งวันสำหรับโตเกียวเมโทรหรือ Toei Subway (รถไฟใต้ดิน Toei) ที่ซื้อโดยใช้บัตรเครดิตที่สำนักงานของสถานีรถไฟใต้ดินโทเอหรือเครื่องจำหน่ายตั๋วของรถไฟใต้ดินโทเอจะไม่ได้รับเงินคืนจากโตเกียวเมโทร โปรดติดต่อ Toei Subway

ตั๋วโตเกียวเมโทรประเภทรวม

ตั๋วโตเกียวเมโทรประเภทรวม

นี่เป็นตั๋วที่สามารถใช้ได้ 1 วันโดยสามารถใช้ได้ภายใน 1 เดือนนับจากวันที่ซื้อตามที่ลูกค้ากำหนด และสามารถใช้เดินทางบนรถไฟโตเกียวเมโทรทั้ง 9 สาย ตั้งแต่ขบวนแรกจนถึงขบวนสุดท้ายของวัน, รถไฟใต้ดิน Toei ทั้ง 4 สาย, รถราง Tokyo Sakura (Toden), รถบัส Toei (รวมถึงพื้นที่ Tama), Nippori-Toneri Liner ทุกโซน และรถไฟ JR ทั้งหมดภายในเขตโตเกียว

ราคา

ผู้ใหญ่: 1,600 เยน, เด็ก: 800 เยน

สถานที่จำหน่าย

ตู้ขายตั๋วที่สถานีโตเกียวเมโทรทุกสถานี (ยกเว้นสถานี Kita-Senju [สาย Hibiya], สถานี Naka-Meguro, สถานี Nakano, สถานี Yoyogi-Uehara, สถานี Wakoshi, สถานี Shibuya [สาย Hanzomon และสาย Fukutoshin] และสถานี Meguro)

ช่วงเวลาที่สามารถใช้ได้หรือเวลาที่สามารถใช้ได้

ใช้งานได้ 1 วันกำหนดโดยลูกค้าซึ่งเป็นวันไหนก็ได้ภายใน 1 เดือนนับจากวันที่ซื้อ

เส้นทางที่ใช้ได้

รถไฟโตเกียวเมโทรทั้งหมด, รถไฟใต้ดิน Toei ทุกสาย, รถราง Tokyo Sakura (Toden), รถบัส Toei (รวมพื้นที่ Tama), Nippori-Toneri Liner ทุกโซนและรถไฟ JR ทุกสายภายในเขตโตเกียว

การขอเงินคืน

สามารถคืนเงินตั๋วได้จากจุดที่ซื้อ โดยมีเงื่อนไขว่าต้องแสดงบัตรก่อนที่จะถูกใช้งานและอยู่ภายในระยะเวลาที่ใช้งานได้ ทั้งนี้จะมีการคิดค่าธรรมเนียมการดำเนินการ 220 เยน

[ โปรดทราบ ]
บัตรโดยสารที่ซื้อโดยใช้บัตรเครดิตสามารถขอคืนเงินได้ที่สำนักงานขายบัตรโดยสารประเภทพาสไปกลับแบบประจำของโตเกียวเมโทรเท่านั้น • โตเกียวเมโทรจะไม่คืนเงินสำหรับตั๋ว 1 วันของโตเกียวที่ซื้อจากเครื่องขายตั๋วของบริษัทอื่น (สำนักงานขนส่งมหานครโตเกียวและ JR East) โปรดติดต่อสำนักงานจัดซื้อ

ตั๋วโตเกียวเมโทรประเภท 24 ชั่วโมงสำหรับนักเรียน

ตั๋วโตเกียวเมโทรประเภท 24 ชั่วโมงสำหรับนักเรียน

ข้อมูลเกี่ยวกับตั๋วสำหรับนักเรียนเพื่อการทัศนศึกษาของโรงเรียนและอื่นๆ

ราคา

300 เยน

ช่วงเวลาที่สามารถใช้ได้หรือเวลาที่สามารถใช้ได้

ใช้ได้ 24 ชั่วโมงหลังจากเริ่มการใช้งาน

เส้นทางที่ใช้ได้

รถไฟโตเกียวเมโทรทุกสาย

สถานที่จำหน่าย

JTB, Kinki Nippon Tourist, Nippon Travel Agency, Tobu Top Tours, Nishitetsu Travel, JR Hokkaido, JR Kyushu, JR Tokai Tours, Hankyu Travel, Meitetsu World Travel สำนักงานสาขาทั่วประเทศที่จัดการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา

เงื่อนไขการซื้อ

สามารถซื้อได้เฉพาะนักเรียนระดับมัธยมต้น, มัธยมปลาย, นักเรียนระดับอาชีวศึกษา, เจ้าหน้าที่โรงเรียน, และผู้ประกอบการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ

วิธีการซื้อ

ยื่นใบสมัครเพื่อซื้อตั๋วที่สาขาที่ดูแลเรื่องการเดินทางของโรงเรียนตามรายการที่กล่าวมาข้างต้น

* กรุณาขอรับแบบฟอร์มที่กำหนดจากเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องการเดินทางของโรงเรียนที่ตัวแทนการท่องเที่ยว กรอกข้อมูลและส่งแบบฟอร์มคืนภายใน 7 วันทำการก่อนที่จะเดินทาง

ตั๋วประเภท 1 วันสำหรับรถไฟโตเกียวเมโทรและรถไฟ Toei (IC)

ตั๋วประเภท 1 วันสำหรับรถไฟโตเกียวเมโทรและรถไฟ Toei (IC)

สามารถใช้ตั๋ว PASMO นี้ได้ 1 วันตามที่ลูกค้ากำหนด ตั้งแต่ขบวนแรกจนถึงขบวนสุดท้ายของวันสำหรับรถไฟโตเกียวเมโทรทั้ง 9 สาย และรถไฟใต้ดิน Toei ทั้ง 4 สาย

ราคา

ผู้ใหญ่: 900 เยน เด็ก: 450 เยน

สถานที่จำหน่าย

ตู้ขายตั๋วที่สถานีโตเกียวเมโทรทุกสถานี (ยกเว้นสถานี Kita-Senju [สาย Hibiya], สถานี Naka-Meguro, สถานี Nakano, สถานี Nishi-Funabashi, สถานี Yoyogi-Uehara, สถานี Wakoshi, สถานี Shibuya [สาย Hanzomon และสาย Fukutoshin] และสถานี Meguro)

สำนักงานบัตรโดยสารประเภทพาสของโตเกียวเมโทร

ช่วงเวลาที่สามารถใช้ได้หรือเวลาที่สามารถใช้ได้

สามารถใช้ได้หนึ่งวันตามที่ลูกค้าระบุภายในหนึ่งเดือนจากวันที่ชื้อ ตั้งแต่รถไฟขบวนแรกจนถึงขบวนสุดท้ายของวัน

เส้นทางที่ใช้ได้

โตเกียวเมโทรและรถไฟใต้ดิน Toei ทุกสาย

การขอเงินคืน

สามารถคืนเงินตั๋วได้ที่สำนักงานบัตรโดยสารโดยมีเงื่อนไขว่าต้องแสดงบัตรก่อนที่จะถูกใช้งานและอยู่ภายในระยะเวลาที่ใช้งานได้ ทั้งนี้จะมีการคิดค่าธรรมเนียมการดำเนินการ 220 เยน

* โตเกียวเมโทรจะไม่คืนเงินหากซื้อตั๋วที่รถไฟใต้ดิน Toei

เงื่อนไขการซื้อ

PASMO (ผู้ใหญ่และเด็ก ไม่สามารถใช้กับบัตร PASMO ไปกลับแบบประจำ)

*ข้อยกเว้น:
(1) ไม่สามารถใช้กับ PASMO ประเภทต่อไปนี้:
• บัตร PASMO ที่ใช้เป็นเป็นพาสไปกลับแบบประจำหรือที่คล้ายกัน (ผู้โดยสารที่ถือ PASMO สำหรับเด็กอยู่ในปัจจุบันจะไม่สามารถซื้อ PASMO สำหรับเด็กอีกใบได้)
• ไม่สามารถใช้ได้กับรายการ เช่น บัตรเครดิตที่รวมกับ PASMO ในตัว
(2) ตั๋วบัตร IC นอกเหนือจาก PASMO
ไม่สามารถใช้ได้กับตั๋วบัตร IC นอกจาก PASMO เช่น Suica หรือ TOICA

ตั๋วโตเกียวเมโทรประเภทรวม (IC)

ตั๋วโตเกียวเมโทรประเภทรวม (IC)

สามารถใช้ตั๋วบัตร IC นี้ได้ 1 วันโดยสามารถใช้ได้ภายใน 1 เดือนนับจากวันที่ซื้อตามที่ลูกค้ากำหนด และสามารถใช้เดินทางบนรถไฟโตเกียวเมโทรได้ทั้ง 9 สาย ตั้งแต่ขบวนแรกจนถึงขบวนสุดท้ายของวัน, รถไฟใต้ดิน Toei ทั้ง 4 สาย, รถราง Tokyo Sakura (Toden), รถบัส Toei (รวมถึงพื้นที่ Tama), Nippori-Toneri Liner ทุกโซน และรถไฟ JR ทั้งหมดภายในเขตโตเกียว

ราคา

ผู้ใหญ่: 1,600 เยน, เด็ก: 800 เยน

สถานที่จำหน่าย

ตู้ขายตั๋วที่สถานีโตเกียวเมโทรทุกสถานี (ยกเว้นสถานี Kita-Senju [สาย Hibiya], สถานี Naka-Meguro, สถานี Nakano, สถานี Nishi-Funabashi, สถานี Yoyogi-Uehara, สถานี Wakoshi, สถานี Shibuya [สาย Hanzomon และสาย Fukutoshin] และสถานี Meguro)

*รายการนี้สามารถเพิ่มลงใน PASMO PASSPORT ที่ได้มาก่อนการซื้อเท่านั้น

*การขอ PASMO PASSPORT ใหม่จะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการออก 500 เยน

ช่วงเวลาที่สามารถใช้ได้หรือเวลาที่สามารถใช้ได้

สามารถใช้ได้ภายใน 1 เดือนนับจากวันที่ซื้อ ในวันที่ที่ลูกค้าระบุ

เส้นทางที่ใช้ได้

รถไฟโตเกียวเมโทรทั้งหมด, รถไฟใต้ดิน Toei ทุกสาย, รถราง Tokyo Sakura (Toden), รถบัส Toei (รวมพื้นที่ Tama), Nippori-Toneri Liner ทุกโซนและรถไฟ JR ทุกสายภายในเขตโตเกียว

การขอเงินคืน

สามารถคืนเงินตั๋วได้ที่สำนักงานบัตรโดยสารโดยมีเงื่อนไขว่าต้องแสดงบัตรก่อนที่จะถูกใช้งานและอยู่ภายในระยะเวลาที่ใช้งานได้ ทั้งนี้จะมีการคิดค่าธรรมเนียมการดำเนินการ 220 เยน

เงื่อนไขการซื้อ

◆ PASMO (ผู้ใหญ่และเด็ก ไม่สามารถใช้กับบัตร PASMO ไปกลับแบบประจำ)

*ข้อยกเว้น:

(1) ไม่สามารถใช้กับ PASMO ประเภทต่อไปนี้:

• บัตร PASMO ที่ใช้เป็นเป็นพาสไปกลับแบบประจำหรือที่คล้ายกัน (ผู้โดยสารที่ถือ PASMO สำหรับเด็กอยู่ในปัจจุบันจะไม่สามารถซื้อ PASMO สำหรับเด็กอีกใบได้) • ไม่สามารถใช้ได้กับรายการ เช่น บัตรเครดิตที่รวมกับ PASMO ในตัว

(2) ตั๋วบัตร IC นอกเหนือจาก PASMO: ไม่สามารถใช้ได้กับตั๋วบัตร IC นอกจาก PASMO เช่น Suica หรือ TOICA

◆ PASMO PASSPORT

ไม่สามารถใช้ได้กับกรณีที่ระยะเวลาที่ใช้ได้เกินจากระยะเวลาที่ใช้ได้ของบัตร (28 วัน)

ส่วนลดในเครือ/บริการสิทธิประโยชน์

แสดงตั๋วของคุณเพื่อรับความคุ้มค่า!

สิทธิประโยชน์ เช่นส่วนลด จากจุดสนใจต่างๆ ในโตเกียว!

ดูรายละเอียดของ CHIKA TOKU(English)

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง
Back to Top