Tokyo Subway Ticket

ข้อมูลเกี่ยวกับตั๋วสำหรับนักท่องเที่ยวในประเทศที่พักอาศัยอยู่นอกจังหวัดโตเกียว, คานากาวะ, ไซตามะ, ชิบะ, อิบารากิ, โทชิงิ, กุนมะ และ ยามานาชิ และรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

Unlimited travel with Tokyo Subway Ticket

Tokyo Subway Ticket

Tokyo Subway Ticket

ข้อมูลเกี่ยวกับตั๋วที่สามารถใช้ได้กับโตเกียวเมโทรทุกสายและรถไฟใต้ดิน Toei แบบ 24 ชั่วโมง, 48 ชั่วโมง หรือ 72 ชั่วโมงจากเวลาเริ่มเดินทางในช่วงที่สามารถใช้งานได้

ราคา

Tokyo Subway 24-hour Ticket – ผู้ใหญ่: 800 เยน เด็ก: 400 เยน
Tokyo Subway 48-hour Ticket – ผู้ใหญ่: 1,200 เยน เด็ก: 600 เยน
Tokyo Subway 72-hour Ticket – ผู้ใหญ่: 1,500 เยน เด็ก: 750 เยน

สถานที่จำหน่าย และเงื่อนไขการซื้อ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตั๋ว โปรดดูที่ URL ด้านล่าง

Tokyo Subway Ticket

Tokyo Subway Ticket (IC)

Tokyo Subway Ticket

สามารถใช้ตั๋วเหล่านี้ได้กับรถไฟโตเกียวเมโทรและรถไฟใต้ดิน Toei ทั้งหมด และสามารถใช้ได้ภายใน 24 ชั่วโมง, 48 ชั่วโมง หรือ 72 ชั่วโมงนับจากเวลาที่ซื้อ

ราคา

Tokyo Subway 24-hour Ticket – 800 เยน เด็ก: 400 เยน

Tokyo Subway 48-hour Ticket – 1,200 เยน เด็ก: 600 เยน

Tokyo Subway 72-hour Ticket – 1,500 เยน เด็ก: 750 เยน

ช่วงเวลาที่สามารถใช้ได้หรือเวลาที่สามารถใช้ได้

Tokyo Subway 24-hour Ticket: ใช้ได้ภายใน 24 ชั่วโมงนับจากเวลาที่ซื้อ
Tokyo Subway 48-hour Ticket: ใช้ได้ภายใน 48 ชั่วโมงนับจากเวลาที่ซื้อ
Tokyo Subway 72-hour Ticket: ใช้ได้ภายใน 72 ชั่วโมงนับจากเวลาที่ซื้อ

เส้นทางที่ใช้ได้

โตเกียวเมโทรและรถไฟใต้ดิน Toei ทุกสาย

สถานที่จำหน่าย และเงื่อนไขการซื้อ

เราจะตรวจสอบหนังสือเดินทางของผู้มาเยือนเพื่อยืนยันว่าพวกเขาเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

สำนักงานบัตรโดยสารประเภทพาสของโตเกียวเมโทร

◆ PASMO (ผู้ใหญ่และเด็ก ไม่สามารถใช้กับบัตร PASMO ไปกลับแบบประจำ)

*ข้อยกเว้น:
(1) ไม่สามารถใช้กับ PASMO ประเภทต่อไปนี้:
• บัตร PASMO ที่ใช้เป็นเป็นพาสไปกลับแบบประจำหรือที่คล้ายกัน (ผู้โดยสารที่ถือ PASMO สำหรับเด็กอยู่ในปัจจุบันจะไม่สามารถซื้อ PASMO สำหรับเด็กอีกใบได้)
• ไม่สามารถใช้ได้กับรายการ เช่น บัตรเครดิตที่รวมกับ PASMO ในตัว
(2) ตั๋วบัตร IC นอกเหนือจาก PASMO
ไม่สามารถใช้ได้กับตั๋วบัตร IC นอกจาก PASMO เช่น Suica หรือ TOICA

◆ PASMO PASSPORT

ไม่สามารถใช้ได้กับกรณีที่ระยะเวลาที่ใช้ได้เกินจากระยะเวลาที่ใช้ได้ของบัตร (28 วัน)

TOKYOMETRO

ส่วนลดในเครือ/บริการสิทธิประโยชน์

แสดงตั๋วของคุณเพื่อรับความคุ้มค่า!

สิทธิประโยชน์ เช่นส่วนลด จากจุดสนใจต่างๆ ในโตเกียว!

ดูรายละเอียดของ CHIKA TOKU(English)

Back to Top