คู่มือความปลอดภัยฉบับพกพาสะดวก

อะไรคือคู่มือความปลอดภัยฉบับพกพาสะดวก

คู่มือความปลอดภัยฉบับพกพาสะดวก

คู่มือความปลอดภัยฉบับพกพาสะดวกคือแผ่นพับที่อธิบายถึงมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของผู้โดยสาร ขั้นตอนฉุกเฉิน และสิ่งสำคัญที่ควรพิจารณาขณะเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน คำแนะนำมีภาพประกอบที่เข้าใจง่ายสำหรับบุคคลทุกวัย เราเชื่อว่าการเพิ่มความเข้าใจและความสนใจเกี่ยวกับความปลอดภัยที่โตเกียวเมโทรจะช่วยให้เกิดการกระทำที่รอบคอบมากขึ้นขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน และเป็นการรับรองความปลอดภัยของผู้โดยสารอย่างทันท่วงที

การเดินทางด้วยโตเกียวเมโทรพร้อมกับเด็ก

การเดินทางด้วยโตเกียวเมโทรพร้อมกับเด็ก

โตเกียวเมโทรต้องการทำให้สถานีเป็นมิตรกับรถเข็นเด็ก ดังนั้นเราจึงทำงานอย่างหนักเพื่อให้แน่ใจว่าผู้โดยสารที่มีรถเข็นเด็กสามารถเดินจากทางเข้าจนถึงชานชาลาได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องยกรถเข็นขึ้นบันไดเลย

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง
Back to Top