ศูนย์บริการข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยวโตเกียวเมโทรและผู้จัดการฝ่ายบริการ

ศูนย์บริการข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยวโตเกียวเมโทร

พนักงานที่ศูนย์บริการข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยวโตเกียวเมโทรสามารถช่วยแนะนำวิธีการเดินทางด้วยรถไฟใต้ดินและสามารถบอกเส้นทางหรือข้อมูลนักท่องเที่ยวเป็นภาษาอังกฤษ ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวของโตเกียวเมโทรตั้งอยู่ในสถานีชินจูกุ กินซะ โอโมเตะซันโด อุเอโนะ ชิบุยะ โตเกียว และอิเคบุคุโระ

ป้ายศูนย์บริการข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยวโตเกียวเมโทร

ศูนย์บริการข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยวโตเกียวเมโทร (สถานี Ueno)

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง
Back to Top