ค่าโดยสารตามอายุ

ค่าโดยสารตามอายุมีดังต่อไปนี้

ประเภท อายุ
ผู้ใหญ่

ค่าโดยสารสำหรับผู้ใหญ่ใช้กับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป แต่อย่างไรก็ตาม บุคคลอายุ 12 ปีที่ยังเรียนอยู่ในโรงเรียนประถมจะยังถือว่าเป็นเด็ก

เด็ก

ค่าโดยสารสำหรับเด็กใช้กับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 6 ถึง 11 ปี (ค่าโดยสารสำหรับเด็กคิดครึ่งราคาของผู้ใหญ่ ตัวเลขจะปรับขึ้นเป็นหน่วย 10 เยนหรือปรับลงเป็นหน่วย 1 เยน หากมีการใช้บัตร IC) อย่างไรก็ตามเด็กที่มีอายุ 6 ปี และยังไม่ได้ขึ้นชั้นประถมจะยังถือว่าเป็นเด็กเล็ก

เด็กเล็ก

เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 1 ขวบจนถึง 6 ขวบ เด็กเล็กตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปสามารถขึ้นรถไฟใต้ดินฟรีตราบใดที่เดินทางไปกับผู้ใหญ่หรือเด็ก (ตามที่ระบุประเภทไว้ในหน้านี้) อย่างไรก็ตามหากมีเด็กเล็กมากกว่า 3 คน คนที่สามจะคิดค่าโดยสารราคาเด็กเล็กตามปกติ
นอกจากนี้ หากเด็กเล็กเดินทางโดยลำพังหรือเดินทางเป็นกลุ่มกับเด็กเล็กคนอื่นจะคิดค่าโดยสารเป็นราคาเด็ก

เด็กทารก

ไม่คิดค่าโดยสารสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 1 ขวบ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง
Back to Top