ด้านบนของหน้า
ลิงก์ที่จะนำคุณไปยังที่อื่นในหน้าเดียวกัน
เมนูที่พบบ่อยในเว็บไซต์
ข้อความ

ข้อมูลบริการ

ส่วนนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับความล่าช้าของบริการรถไฟที่เกิดขึ้นจริงหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นเวลา 15 นาทีขึ้นไป

MENU

ข้อความเริ่มจากที่นี่

ตั๋วส่วนลด

สำหรับลูกค้าที่เปลี่ยนเส้นทางระหว่างโตเกียวเมโทรและรถไฟสายอื่น

ข้อมูลสำหรับตั๋วแบบรวมที่ประกอบไปด้วยรถไฟโตเกียวเมโทรแบบเดินทางไม่จำกัดทุกสายและการเดินทางไป-กลับโดยรถไฟสายอื่น

บัตรโดยสารประเภทพาสโอดะคิวโตเกียวเมโทร

ตั๋วโดยสารนี้ให้คุณเดินทางไป–กลับจากสถานีต้นทางของคุณในรถไฟสาย Odakyu ไปยังสถานี Yoyogi-uehara และสามารถใช้ได้อย่างไม่จำกัดระหว่างสถานี Yoyogi-uehara และสถานี Shinjuku ของรถไฟโตเกียวเมโทรทุกสาย

ราคา

ผู้ใหญ่: 770 เยน – 1,880 เยน, เด็ก: 350เยน

สถานที่จำหน่าย
 • รถไฟสาย Odakyu ทุกสถานี (ยกเว้นสถานีระหว่าง Shinjuku และ Yoyogi-uehara)
 • สำนักงานใหญ่ของ Odakyu Travel
 • หมายเหตุ: ไม่ได้จำหน่ายโดยโตเกียวเมโทร
ช่วงเวลาที่สามารถใช้ได้หรือเวลาที่สามารถใช้ได้

[หากซื้อที่ตู้จำหน่ายตั๋ว]

ใช้ได้ภายในวันที่ซื้อ

[หากซื้อที่เคาน์เตอร์]

ใช้งานได้ 1 วันซึ่งกำหนดโดยลูกค้า (สามารถซื้อล่วงหน้าได้ 1 เดือนก่อนการใช้งาน)

*ตั๋วบัตร IC (PASMO) สามารถซื้อได้ในวันที่เดินทางจากเครื่องจำหน่ายตั๋วเท่านั้น

เส้นทางที่ใช้ได้

[ส่วนเส้นทางไปกลับ]

สถานีบนสาย Odakyu ไปยังสถานี Yoyogi-Uehara

[ส่วนเส้นทางเปิด]

ระหว่างสถานี Yoyogi-Uehara กับสถานี Shinjuku บนสาย Odakyu และรถไฟโตเกียวเมโทรทั้งหมด

บัตรโดยสารประเภทพาสโทคิวโตเกียวเมโทร

ตั๋วโดยสารที่ให้คุณเดินทางไป–กลับจากสถานีต้นทางของคุณในรถไฟสาย Tokyu ไปยังสถานีอื่นๆที่เชื่อมต่อกับรถไฟโตเกียวเมโทร และเดินทางโดยโตเกียวเมโทรทุกสายแบบไม่จำกัดเที่ยว

ราคา

ผู้ใหญ่: 740 เยน - 1,120 เยน, เด็ก: 370 เยน - 560 เยน

สถานที่จำหน่าย

รถไฟสาย Tokyu ทุกสถานี (ยกเว้นสถานี Shibuya ของรถไฟสาย Toyoko, สถานี Shibuya ของรถไฟสาย Den-en-toshi, สถานี Naka-meguro, Meguro, Onda, Kodomonokuni และทุกสถานีของรถไฟสาย Setagaya)

 • หมายเหตุ: ไม่ได้จำหน่ายโดยโตเกียวเมโทร
ช่วงเวลาที่สามารถใช้ได้หรือเวลาที่สามารถใช้ได้

ใช้งานได้ภายวันที่ซื้อ

เส้นทางที่ใช้ได้

[ส่วนเส้นทางไปกลับ]

การเดินทางไปกลับบนสาย Tokyu ไปยังสถานีที่เชื่อมต่อกับโตเกียวเมโทร (Shibuya, Naka-Meguro และ Meguro)

[ส่วนเส้นทางเปิด]

รถไฟโตเกียวเมโทรทั้งหมด

จากรถไฟสาย Sotetsu Tokyu รถไฟใต้ดินโตเกียว ตั๋ว 1 วัน

ราคา

ค่าโดยสารจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานที่ออกเดินทาง

สถานที่จำหน่าย

สถานีสาย Sagami ทั้งหมด (ไม่รวมสถานี Yokohama และสถานี Shin-Yokohama)

 • หมายเหตุ: ไม่ได้จำหน่ายโดยโตเกียวเมโทร
ช่วงเวลาที่สามารถใช้ได้หรือเวลาที่สามารถใช้ได้

ใช้ได้ภายในวันที่ซื้อ

เส้นทางที่ใช้ได้

[ส่วนเส้นทางไปกลับ]

สถานีที่จำหน่ายสาย Sagami ไปยังสถานี Shin-Yokohama

[ส่วนเส้นทางเปิด]
รถไฟโตคิวทุกสาย
รถไฟโตเกียวเมโทรทุกสาย

ตั๋วรวมหนึ่งวันสำหรับรถไฟสายโตคิวและโตเกียวเมโทร

ตั๋วนี้อนุญาตให้โดยสารรถไฟสายโตคิวและสายโตเกียวเมโทรได้โดยไม่จำกัดเที่ยว

ราคา

ผู้ใหญ่: 1,280 เยน,เด็ก:640 เยน

สถานที่จำหน่าย

สถานีรถไฟโตคิวทั้งหมด (ยกเว้นสาย Kodomonokuni และสาย Setagaya)

 • ไม่มีจำหน่ายที่สถานีรถไฟโตเกียวเมโทร
ช่วงเวลาที่สามารถใช้ได้หรือเวลาที่สามารถใช้ได้

เฉพาะในวันที่ซื้อ

เส้นทางที่ใช้ได้

[ส่วนเส้นทางที่โดยสารได้อิสระ]

รถไฟโตคิวทุกสาย
รถไฟโตเกียวเมโทรทุกสาย

ตั๋วรวมหนึ่งวันสำหรับรถไฟสายโตคิว รถไฟใต้ดิน Toei และโตเกียวเมโทร

ตั๋วนี้อนุญาตให้โดยสารรถไฟโตคิว โตเกียวเมโทร และรถไฟใต้ดิน Toei ได้โดยไม่จำกัดเที่ยว

ราคา

ผู้ใหญ่: 1,680 เยน,เด็ก:840 เยน

สถานที่จำหน่าย

สถานีรถไฟโตคิวทั้งหมด (ยกเว้นสาย Kodomonokuni และสาย Setagaya)

 • ไม่มีจำหน่ายที่สถานีรถไฟโตเกียวเมโทรและสถานีรถไฟใต้ดิน Toei
ช่วงเวลาที่สามารถใช้ได้หรือเวลาที่สามารถใช้ได้

เฉพาะในวันที่ซื้อ

เส้นทางที่ใช้ได้

[ส่วนเส้นทางที่โดยสารได้อิสระ]

รถไฟโตคิวทุกสาย
รถไฟโตเกียวเมโทรทุกสาย
รถไฟใต้ดิน Toei ทุกสาย

บัตรโดยสารประเภทพาสโทโจโตเกียวเมโทร

ตั๋วโดยสารที่ให้คุณเดินทางไป–กลับจากสถานีต้นทางของคุณในรถไฟสาย Tobu Tojo และสาย Ogose ถึงสถานี Wakoshi และเดินทางแบบไม่จำกัดเที่ยวระหว่างสถานี Wakoshi ของรถไฟสาย Tobu Tojo และสถานี Ikebukuro และโตเกียวเมโทรทุกสาย

ราคา

ผู้ใหญ่: 750 เยน - 1,950 เยน, เด็ก: 370 เยน - 980 เยน

สถานที่จำหน่าย

รถไฟสาย Tobu Tojo ทุกสถานีและรถไฟสาย Ogose (ยกเว้นสถานี Ikebukuro, Yorii, Wakoshi และ Ogose

 • หมายเหตุ: ไม่ได้จำหน่ายโดยโตเกียวเมโทร
ช่วงเวลาที่สามารถใช้ได้หรือเวลาที่สามารถใช้ได้

[หากซื้อที่ตู้จำหน่ายตั๋ว]

ใช้ได้ภายในวันที่ซื้อ

[หากซื้อที่เคาน์เตอร์]

ใช้งานได้ 1 วันซึ่งกำหนดโดยลูกค้า (สามารถซื้อล่วงหน้าได้ 1 เดือนก่อนการใช้งาน)

*ตั๋วบัตร IC (PASMO) สามารถซื้อได้ในวันที่เดินทาง ณ เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วเท่านั้น

เส้นทางที่ใช้ได้

[ส่วนเส้นทางไปกลับ]

สถานีบนสาย Tobu Tojo หรือสาย Tobu Ogose ไปยังสถานี Wakoshi

[ส่วนเส้นทางเปิด]

ระหว่างสถานี Wakoshi กับสถานี Ikebukuro บนสาย Tobu Tojo และรถไฟโตเกียวเมโทรทั้งหมด

บัตรโดยสารประเภทพาสโทบุโตเกียวเมโทร

ตั๋วโดยสารนี้ให้คุณเดินทางไป-กลับจากสถานีต้นทางของคุณในรถไฟสาย Tobu ซึ่งไม่รวมถึงสาย Tojo และสาย Ogose ไปถึงสถานี Kita-senju และใช้ได้อย่างไม่จำกัดระหว่างสถานี Kita-senju ของรถไฟสาย Tobu Skytree และสถานี Asakusa รวมทั้งระหว่างสถานี Hikifune และ Oshiage (SKYTREE) และโตเกียวเมโทรทุกสาย

ราคา

ผู้ใหญ่: 750 เยน - 3,020 เยน, เด็ก: 370 เยน - 1,500 เยน

สถานที่จำหน่าย

รถไฟสาย Tobu ทุกสถานี (ยกเว้นสถานีของรถไฟสาย Tojo, Asakusa, Tokyo Skytree, Oshiage ‘SKYTREE’, Kita-senju, Watarase, Jiroembashi, Aioi, Akagi, Yashuotsuka, Itaga, Shin-fujiwara และสถานีที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ควบคุม)

*หมายเหตุ: ไม่ได้จำหน่ายโดยโตเกียวเมโทร

ช่วงเวลาที่สามารถใช้ได้หรือเวลาที่สามารถใช้ได้

[หากซื้อที่ตู้จำหน่ายตั๋ว]

ใช้ได้ภายในวันที่ซื้อ

[หากซื้อที่เคาน์เตอร์]

ใช้งานได้ 1 วันซึ่งกำหนดโดยลูกค้า (สามารถซื้อล่วงหน้าได้ 1 เดือนก่อนการใช้งาน)

*ตั๋วบัตร IC (PASMO) สามารถซื้อได้ในวันที่เดินทาง ณ เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วเท่านั้น

เส้นทางที่ใช้ได้

[ส่วนเส้นทางไปกลับ]

สถานีบนสาย Tobu (ยกเว้นสาย Tobu Tojo และสาย Tobu Ogose) ไปยังสถานี Kita-Senju

[ส่วนเส้นทางเปิด]

สถานีระหว่างสถานี Kita-Senju กับสถานี Asakusa บนสาย Tobu Skytree, สถานีระหว่างสถานี Hikifune กับสถานี Oshiage 'Skytree' และรถไฟโตเกียวเมโทรทั้งหมด

บัตรโดยสารประเภทพาสโทโยโตเกียวเมโทร

ตั๋วโดยสารที่ให้คุณเดินทางไป–กลับจากสถานีต้นทางของคุณในรถไฟเร็วสาย Toyo (Toyo Rapid Line) ไปยังสถานี Nishi-funabashi และโตเกียวเมโทรทุกสายแบบไม่จำกัดเที่ยว

ราคา

ผู้ใหญ่: 910 เยน - 1,770 เยน, เด็ก: 460 เยน - 890 เยน

สถานที่จำหน่าย

รถไฟเร็วสาย Toyo (Toyo Rapid Line) ทุกสถานี (ยกเว้นสถานี Nishi-funabashi)

 • หมายเหตุ: ไม่ได้จำหน่ายโดยโตเกียวเมโทร
ช่วงเวลาที่สามารถใช้ได้หรือเวลาที่สามารถใช้ได้

ใช้ได้ภายในวันที่ซื้อ

เส้นทางที่ใช้ได้

[ส่วนเส้นทางไปกลับ]

สถานีบนสาย Toyo Rapid ไปยังสถานี Nishi-Funabashi

[ส่วนเส้นทางเปิด]

รถไฟโตเกียวเมโทรทั้งหมด

บัตรโดยสารประเภทพาส SR โตเกียวเมโทร

ตั๋วโดยสารที่ให้คุณเดินทางไป–กลับจากสถานีต้นทางของคุณในรถไฟสาย Saitama Railway ไปยังสถานี Akabane-iwabuchi และโตเกียวเมโทรทุกสายแบบไม่จำกัดเที่ยว

ราคา

ผู้ใหญ่: 800 เยน - 1,180 เยน, เด็ก: 410 เยน - 590 เยน

สถานที่จำหน่าย

รถไฟสาย Saitama Railway ทุกสถานี (ยกเว้นสถานี Akabane-iwabuchi)

 • หมายเหตุ: ไม่ได้จำหน่ายโดยโตเกียวเมโทร
ช่วงเวลาที่สามารถใช้ได้หรือเวลาที่สามารถใช้ได้

ใช้ได้ภายในวันที่ซื้อ

เส้นทางที่ใช้ได้

[ส่วนเส้นทางไปกลับ]

สถานีบนสาย Saitama Railway ไปยังสถานี Akabane-Iwabuchi

[ส่วนเส้นทางเปิด]

รถไฟโตเกียวเมโทรทั้งหมด

บัตรโดยสารประเภทพาส TX โตเกียวเมโทร

ตั๋วโดยสารที่ให้คุณเดินทางไป–กลับจากสถานีต้นทางของคุณในรถไฟสาย Tsukuba Express ไปยังสถานี Kita-senju และเดินทางแบบไม่จำกัดเที่ยวในรถไฟสาย Tsukuba Express ไปยังสถานี Akihabara และโตเกียวเมโทรทุกสาย

ราคา

ผู้ใหญ่: 1,020 เยน - 2,430 เยน, เด็ก: 510 เยน - 1,230 เยน

สถานที่จำหน่าย

รถไฟสาย Tsukuba Express ทุกสถานี (ยกเว้นช่วงระหว่างสถานี Kita-senju และสถานี Akihabara)

 • หมายเหตุ: ไม่ได้จำหน่ายโดยโตเกียวเมโทร
ช่วงเวลาที่สามารถใช้ได้หรือเวลาที่สามารถใช้ได้

ใช้ได้ภายในวันที่ซื้อ

เส้นทางที่ใช้ได้

[ส่วนเส้นทางไปกลับ]

สถานีบนสาย Tsukuba Express ไปยังสถานี Kita-Senju

[ส่วนเส้นทางเปิด]

สถานีระหว่างสถานี Kita-Senju กับสถานี Akihabara บนสาย Tsukuba Express และรถไฟโตเกียวเมโทรทั้งหมด

บัตรโดยสารประเภทพาสเซบุโตเกียวเมโทร

ตั๋วโดยสารที่ให้คุณเดินทางไป–กลับจากสถานีต้นทางของคุณในรถไฟสาย Seibu ไปยังสถานีที่เชื่อมต่อ (Ikebukuro, Kotake-mukaihara, Takadanobaba, Seibu Shinjuku) กับรถไฟโตเกียวเมโทร รวมไปถึงโตเกียวเมโทรทุกสายแบบไม่จำกัดเที่ยว

ราคา

ผู้ใหญ่: 760 เยน - 1,740 เยน, เด็ก: 390 เยน - 890 เยน

สถานที่จำหน่าย

รถไฟสาย Seibu ทุกสถานี (ยกเว้นสถานี Ikebukuro, Kotake-mukaihara, Takadanobaba, Seibu Shinjuku และสายTamagawa ทุกสถานี)

 • หมายเหตุ: ไม่ได้จำหน่ายโดยโตเกียวเมโทร
ช่วงเวลาที่สามารถใช้ได้หรือเวลาที่สามารถใช้ได้

ใช้ได้ภายในวันที่ซื้อ

เส้นทางที่ใช้ได้

[ส่วนเส้นทางไปกลับ]

สถานีบนสาย Seibu ไปยังสถานีที่เชื่อมต่อกับโตเกียวเมโทร (สถานี Ikebukuro, สถานี Kotake-Mukaihara, สถานี Takadanobaba และสถานี Seibu-Shinjuku

[ส่วนเส้นทางเปิด]

รถไฟโตเกียวเมโทรทั้งหมด

บัตรโดยสารประเภทพาสของโตเกียวเมโทร Keio

สามาถใช้ตั๋วนี้ในการเดินทางไปกลับบนสาย Keio ไปยังสถานีใดก็ได้ที่เชื่อมต่อกับโตเกียวเมโทร และยังสามารถเดินทางด้วยรถไฟโตเกียวเมโทรทั้งหมดได้โดยไม่มีข้อจำกัด

ราคา

ผู้ใหญ่: 730 เยน – 1,190 เยน, เด็ก: 370 เยน – 610 เยน

สถานที่จำหน่าย

ทุกสถานีบนสาย Keio (ยกเว้น Shinjuku และ Shibuya)

*ไม่มีจำหน่ายที่โตเกียวเมโทร

ช่วงเวลาที่สามารถใช้ได้หรือเวลาที่สามารถใช้ได้

เฉพาะในวันที่ซื้อ

เส้นทางที่ใช้ได้

[ส่วนเส้นทางไปกลับ]

สถานีบนสาย Keio ไปยังสถานี Shinjuku หรือสถานี Shibuya

[ส่วนเส้นทางเปิด]

รถไฟโตเกียวเมโทรทั้งหมด

บัตรโดยสารประเภทพาสรถไฟสาย Keio, โตเกียวเมโทร และรถไฟใต้ดิน Toei

ตั๋วนี้ใช้สำหรับโดยสารไปกลับจากสถานีรถไฟสาย Keio ไปยังสถานีที่เชื่อมต่อกับโตเกียวเมโทรหรือรถไฟใต้ดิน Toei (Shinjuku และ Shibuya) รวมถึงการโดยสารแบบไม่จำกัดเที่ยวด้วยรถไฟโตเกียวเมโทรและรถไฟใต้ดิน Toei ทุกสาย

ราคา

ผู้ใหญ่: 1,130 เยน – 1,590 เยน, เด็ก: 570 เยน – 810 เยน

สถานที่จำหน่าย

สถานีสาย Keio ทั้งหมด (ยกเว้น Shinjuku และ Shibuya)

 • ไม่มีจำหน่ายที่สถานีรถไฟโตเกียวเมโทรและสถานีรถไฟใต้ดิน Toei
ช่วงเวลาที่สามารถใช้ได้หรือเวลาที่สามารถใช้ได้

เฉพาะในวันที่ซื้อ

เส้นทางที่ใช้ได้

[ส่วนเส้นทางที่โดยสารแบบไปกลับ]

จากสถานีสาย Keio ไปยังสถานีที่เชื่อมต่อกับโตเกียวเมโทรหรือรถไฟใต้ดิน Toei (Shinjuku และ Shibuya)

[ส่วนเส้นทางเปิด]

รถไฟโตเกียวเมโทรทุกสาย
รถไฟใต้ดิน Toei ทุกสาย

บัตรโดยสารประเภทพาสโตเกียวแบบหนึ่งวัน

ชุดตั๋วนี้ประกอบไปด้วยตั๋วโดยสารไปกลับจากสถานีสาย Keikyu ไปยังสถานี Sengakuji และตั๋วรวมแบบหนึ่งวันสำหรับโตเกียวเมโทรและรถไฟใต้ดิน Toei

ราคา

ผู้ใหญ่: 1,110เยน – 1,940 เยน, เด็ก: 600 เยน

สถานที่จำหน่าย

ตู้จำหน่ายตั๋วรถไฟสาย Keikyu ทุกสถานี (ยกเว้นสถานี Haneda Airport Terminal 1·2, สถานี Haneda Airport Terminal 3 และ สถานี Sengakuji)

 • ไม่มีจำหน่ายที่สถานีรถไฟโตเกียวเมโทรและสถานีรถไฟใต้ดิน Toei
ช่วงเวลาที่สามารถใช้ได้หรือเวลาที่สามารถใช้ได้

เฉพาะในวันที่ซื้อ

เส้นทางที่ใช้ได้

[ส่วนเส้นทางที่โดยสารแบบไปกลับ]

จากสถานีสาย Keikyu ไปยังสถานี Sengakuji

[ส่วนเส้นทางเปิด]

รถไฟโตเกียวเมโทรทุกสาย
รถไฟใต้ดิน Toei ทุกสาย

ตั๋วโทคิว เซบุ มารุโกโตะ

ตั๋วโทคิว เซบุ มารุโกโตะหนึ่งชุดประกอบไปด้วยตั๋วไป–กลับจากสถานีใดก็ได้ในรถไฟสาย Tokyu, ตั๋วสำหรับโตเกียวเมโทรสาย Fukutoshin และรถไฟ Seibu

ราคา

ผู้ใหญ่: 1,640 เยน - 2,050 เยน เด็ก: 840 เยน - 1,040 เยน

สถานที่จำหน่าย

ตู้จำหน่ายตั๋วรถไฟสาย Tokyu ทุกสถานี (ยกเว้นสถานี Shibuya, Kodomonokuni, Onda และทุกสถานีของรถไฟสาย Setagaya)

 • หมายเหตุ: ไม่ได้จำหน่ายโดยโตเกียวเมโทร
ช่วงเวลาที่สามารถใช้ได้หรือเวลาที่สามารถใช้ได้

ใช้ได้ภายในวันที่ซื้อ

เส้นทางที่ใช้ได้

บริษัท Tokyu: เดินทางไป–กลับหนึ่งเที่ยวระหว่างสถานีที่ออกตั๋วและสถานี Shibuya

โตเกียวเมโทร: เดินทางแบบไม่จำกัดเที่ยวในรถไฟสาย Fukutoshin ระหว่างสถานี Shibuya และสถานี Kotake-mukaihara

รถไฟ Seibu: เดินทางแบบไม่จำกัดเที่ยวกับรถไฟ Seibu ทุกสาย

คูปองโทคิว โทบุ โทโจ โคเอโด คาวาโกเอะ

คูปองโทคิว โทบุ โทโจ โคเอโด คาวาโกเอะหนึ่งชุดประกอบไปด้วยตั๋วเดินทางไป–กลับจากสถานีใดก็ได้ในรถไฟสาย Tokyu, ตั๋วสำหรับโตเกียวเมโทรสาย Fukutoshin และตั๋วสำหรับใช้ในพื้นที่คาวาโกเอะของสาย Tobu Tojo

ราคา

ผู้ใหญ่: 1,660 เยน - 2,070 เยน เด็ก: 860 เยน - 1060 เยน

สถานที่จำหน่าย

ตู้จำหน่ายตั๋วรถไฟสาย Tokyu ทุกสถานี (ยกเว้นสถานี Shibuya, Kodomonokuni, Onda, และทุกสถานีของรถไฟสาย Setagaya)

 • หมายเหตุ: ไม่จำหน่ายโดยโตเกียวเมโทร
ช่วงเวลาที่สามารถใช้ได้หรือเวลาที่สามารถใช้ได้

ใช้ได้ภายในวันที่ซื้อ

เส้นทางที่ใช้ได้

บริษัท Tokyu: เดินทางไป–กลับหนึ่งเที่ยวระหว่างสถานีที่ออกตั๋วและสถานี Shibuya

โตเกียวเมโทร: เดินทางแบบไม่จำกัดเที่ยวในรถไฟสาย Fukutoshin ระหว่างสถานี Shibuya และสถานี Wakoshi

รถไฟ Tobu: เดินทางไป–กลับหนึ่งเที่ยวระหว่างสถานี Wakoshi และสถานี Kawagoe รวมถึงเดินทางแบบไม่จำกัดเที่ยวระหว่างสถานี Kawagoe และสถานี Kawagoeshi และเดินทางแบบไม่จำกัดเที่ยวโดยรถบัส Tobu ภายในพื้นที่ที่กำหนดของเมืองคาวาโกเอะ

ตั๋วเซบุ ชายฝั่งโยโกฮามา

ตั๋วเซบุ ชายฝั่งโยโกฮามาหนึ่งชุดประกอบไปด้วยตั๋วรถไฟ Seibu และตั๋วสำหรับโตเกียวเมโทรสาย Fukutoshin, สาย Tokyu Toyoko และสาย Minatomirai

ราคา

ผู้ใหญ่: 1,640 เยน - 2,620 เยน เด็ก: 850 เยน - 1,350 เยน

สถานที่จำหน่าย

สถานีรถไฟ Seibu (ยกเว้นสถานี Kotake-mukaihara, Ikebukuro, Seibu-Shinjuku, และทุกสถานีของรถไฟสาย Tamagawa)

 • หมายเหตุ: ไม่ได้จำหน่ายโดยโตเกียวเมโทร
ช่วงเวลาที่สามารถใช้ได้หรือเวลาที่สามารถใช้ได้

[หากซื้อที่ตู้จำหน่ายตั๋ว]

ใช้ได้ภายในวันที่ซื้อ

[หากซื้อที่เคาน์เตอร์]

ใช้งานได้ 1 วันซึ่งกำหนดโดยลูกค้า (สามารถซื้อล่วงหน้าได้ 1 เดือนก่อนการใช้งาน)

เส้นทางที่ใช้ได้

รถไฟ Seibu: เดินทางไป–กลับหนึ่งเที่ยวระหว่างสถานีที่ออกตั๋วและสถานี Kotake-mukaihara, สถานี Ikebukuro หรือสถานี Seibu-Shinjuku

โตเกียวเมโทร: เดินทางแบบไม่จำกัดเที่ยวในรถไฟสาย Fukutoshin ระหว่างสถานี Kotake-mukaihara และสถานี Shibuya

บริษัท Tokyu: เดินทางไป–กลับหนึ่งเที่ยวระหว่างสถานี Shibuya และสถานี Yokohama

บริษัทรถไฟ Yokohama Minatomirai: เดินทางแบบไม่จำกัดเที่ยวระหว่างสถานี Yokohama และ Motomachi-Chukagai

ตั๋วสามเหลี่ยมเซบุ โทคิว

ตั๋วสามเหลี่ยมเซบุ โทคิวหนึ่งชุดประกอบไปด้วยตั๋วรถไฟ Seibu และตั๋วที่ครอบคลุมพื้นที่สามเหลี่ยมซึ่งประกอบไปด้วยรถไฟโตเกียวเมโทรสาย Fukutoshin, Tokyu Toyoko, Tokyu Oimachi และสาย Tokyu Den-en-toshi

ราคา

ผู้ใหญ่: 1,190 เยน - 2,170 เยน เด็ก: 620 เยน - 1,120 เยน

สถานที่จำหน่าย

สถานีรถไฟ Seibu (ยกเว้นสถานี Kotake-mukaihara, Ikebukuro, Seibu-Shinjuku, และทุกสถานีของรถไฟสาย Tamagawa)

 • หมายเหตุ: ไม่ได้จำหน่ายโดยโตเกียวเมโทร
ช่วงเวลาที่สามารถใช้ได้หรือเวลาที่สามารถใช้ได้

[หากซื้อที่ตู้จำหน่ายตั๋ว]

ใช้ได้ภายในวันที่ซื้อ

[หากซื้อที่เคาน์เตอร์]

ใช้งานได้ 1 วันซึ่งกำหนดโดยลูกค้า (สามารถซื้อล่วงหน้าได้ 1 เดือนก่อนการใช้งาน)

เส้นทางที่ใช้ได้

รถไฟ Seibu: เดินทางไป–กลับหนึ่งเที่ยวระหว่างสถานีที่ออกตั๋วและสถานี Kotake-mukaihara, สถานี Ikebukuro หรือสถานี Seibu-Shinjuku

โตเกียวเมโทร: เดินทางแบบไม่จำกัดเที่ยวในรถไฟสาย Fukutoshin ระหว่างสถานี Kotake-mukaihara และสถานี Shibuya

บริษัท Tokyu: เดินทางแบบไม่จำกัดเที่ยวระหว่างสถานี Shibuya และสถานี Jiyugaoka, สถานี Jiyugaoka และสถานี Futago-tamagawa และระหว่างสถานี Futago-tamagawa กับสถานี Shibuya

ตั๋วโทโจ ชายฝั่งโยโกฮามา

ตั๋วโทโจ ชายฝั่งโยโกฮามา หนึ่งชุดประกอบไปด้วยตั๋วสำหรับรถไฟสาย Tobu Tojo และ Tobu Ogose รวมถึงตั๋วรถไฟโตเกียวเมโทรสำหรับสาย Fukutoshin, Tokyu Toyoko และ Minatomirai

ราคา

ผู้ใหญ่: 1,770 เยน - 2,750 เยน เด็ก: 900 เยน - 1,400 เยน

สถานที่จำหน่าย

สถานีรถไฟสาย Tokyu Tojo และ Ogose (ยกเว้นสถานีระหว่างสถานี Ikebukuro และสถานี Wakoshi, สถานี Yorii และสถานี Ogose)

 • หมายเหตุ: ไม่ได้จำหน่ายโดยโตเกียวเมโทร
ช่วงเวลาที่สามารถใช้ได้หรือเวลาที่สามารถใช้ได้

ซื้อที่ตู้จำหน่ายตั๋ว: ใช้ได้ภายในวันที่ซื้อ

ซื้อที่สำนักงานบัตรโดยสาร: ใช้งานได้ 1 วันซึ่งกำหนดโดยลูกค้า (สามารถซื้อล่วงหน้าได้ 1 เดือนก่อนการใช้งาน)

เส้นทางที่ใช้ได้

รถไฟ Tobu: เดินทางไป–กลับหนึ่งเที่ยวระหว่างสถานที่ออกตั๋วและสถานี Ikebukuro

โตเกียวเมโทร: เดินทางแบบไม่จำกัดเที่ยวในรถไฟสาย Fukutoshin ระหว่างสถานี Wakoshi และสถานี Shibuya

บริษัท Tokyu: เดินทางไป–กลับหนึ่งเที่ยวระหว่างสถานี Shibuya และสถานี Yokohama

บริษัทรถไฟ Yokohama Minatomirai: เดินทางแบบไม่จำกัดเที่ยวระหว่างสถานี Yokohama และสถานี Motomachi-Chukagai

ตั๋วกูร์เมต์โยโกฮาม่าไชน่าทาวน์ Seibu

เราขอนำเสนอตั๋วกิจกรรม "ตั๋วกูร์เมต์ Seibu Yokohama-chukagai" ซึ่งเป็นการรวมตั๋วจากแต่ละสถานีของสาย Seibu ถึงสาย Fukutoshin ของโตเกียวเมโทร/สาย Tokyu Toyoko/สาย Minatomirai และตั๋วอาหาร/ของที่ระลึกตามสถานที่อำนวยความสะดวกที่ใช้ได้

ราคา

ผู้ใหญ่: 4,170 เยน - 5,150 เยน, เด็ก: 2,810 เยน - 3,310 เยน

ช่วงเวลาที่สามารถใช้ได้หรือเวลาที่สามารถใช้ได้

หนึ่งวันตามที่ลูกค้าระบุเท่านั้นภายในหนึ่งเดือนตั้งแต่วันที่วางจำหน่าย

เส้นทางที่ใช้ได้

Seibu Train (รถไฟ Seibu): เดินทางไปกลับระหว่างสถานีที่ออกเดินทางและสถานี Kotake-mukaihara, สถานี Ikebukuro และสถานี Seibu-shinjuku
โตเกียวเมโทร: ขึ้นหรือลงรถไฟฟรีระหว่างสถานี Kotake-mukaihara และสถานี Shibuya สาย Fukutoshin
Tokyu Dentetsu: ไปกลับระหว่างสถานี Shibuya และสถานี Yokohama สาย Toyoko
สาย Minatomirai: ขึ้นหรือลงรถไฟฟรีระหว่างสถานี Yokohama และสถานี Motomachi-chukagai

สถานที่จำหน่าย และเงื่อนไขการซื้อ

สถานีรถไฟ Seibu (ยกเว้นสถานี Kotake-mukaihara, Ikebukuro, Seibu-Shinjuku, และทุกสถานีของรถไฟสาย Tamagawa)

 • ※หมายเหตุ: ไม่ได้จำหน่ายโดยโตเกียวเมโทร

ส่วนลดในเครือ/บริการสิทธิประโยชน์

แสดงตั๋วของคุณเพื่อรับความคุ้มค่า!

สิทธิประโยชน์ เช่นส่วนลด จากจุดสนใจต่างๆ ในโตเกียว!

ดูรายละเอียดของ CHIKA TOKU (ภาษาอังกฤษ)