ด้านบนของหน้า
ลิงก์ที่จะนำคุณไปยังที่อื่นในหน้าเดียวกัน
เมนูที่พบบ่อยในเว็บไซต์
ข้อความ
ข้อความเริ่มจากที่นี่

ตั๋วส่วนลด

สำหรับลูกค้าที่เปลี่ยนเส้นทางระหว่างโตเกียวเมโทรและรถไฟสายอื่น

ข้อมูลสำหรับตั๋วแบบรวมที่ประกอบไปด้วยรถไฟโตเกียวเมโทรแบบเดินทางไม่จำกัดทุกสายและการเดินทางไป-กลับโดยรถไฟสายอื่น

บัตรโดยสารประเภทพาสโอดะคิวโตเกียวเมโทร

ตั๋วโดยสารนี้ให้คุณเดินทางไป–กลับจากสถานีต้นทางของคุณในรถไฟสาย Odakyu ไปยังสถานี Yoyogi-uehara และสามารถใช้ได้อย่างไม่จำกัดระหว่างสถานี Yoyogi-uehara และสถานี Shinjuku ของรถไฟโตเกียวเมโทรทุกสาย

ราคา

ผู้ใหญ่: 770 เยน – 1,880 เยน, เด็ก: 390 เยน – 940 เยน

สถานที่จำหน่าย
 • รถไฟสาย Odakyu ทุกสถานี (ยกเว้นสถานีระหว่าง Shinjuku และ Yoyogi-uehara)
 • สำนักงานใหญ่ของ Odakyu Travel
 • หมายเหตุ: ไม่ได้จำหน่ายโดยโตเกียวเมโทร
ช่วงเวลาที่สามารถใช้ได้หรือเวลาที่สามารถใช้ได้

[หากซื้อที่ตู้จำหน่ายตั๋ว]

ใช้ได้ภายในวันที่ซื้อ

[หากซื้อที่เคาน์เตอร์]

ใช้งานได้ 1 วันซึ่งกำหนดโดยลูกค้า (สามารถซื้อล่วงหน้าได้ 1 เดือนก่อนการใช้งาน)

เส้นทางที่ใช้ได้

[เดินทางไป–กลับ]

ใช้ได้สำหรับการเดินทางไป–กลับหนึ่งเที่ยวระหว่างสถานีต้นทางของคุณในรถไฟสาย Odakyu และสถานี Yoyogi-uehara

[เดินทางแบบไม่จำกัดเที่ยว]

ระหว่างสถานี Yoyogi-uehara ในรถไฟสาย Odakyu และสถานี Shinjuku รวมไปถึงรถไฟโตเกียวเมโทรทุกสาย

บัตรโดยสารประเภทพาสโทคิวโตเกียวเมโทร

ตั๋วโดยสารที่ให้คุณเดินทางไป–กลับจากสถานีต้นทางของคุณในรถไฟสาย Tokyu ไปยังสถานีอื่นๆที่เชื่อมต่อกับรถไฟโตเกียวเมโทร และเดินทางโดยโตเกียวเมโทรทุกสายแบบไม่จำกัดเที่ยว

ราคา

ผู้ใหญ่: 710 เยน – 1,020 เยน, Child: 360 เยน – 510 เยน

สถานที่จำหน่าย

รถไฟสาย Tokyu ทุกสถานี (ยกเว้นสถานี Shibuya ของรถไฟสาย Toyoko, สถานี Shibuya ของรถไฟสาย Den-en-toshi, สถานี Naka-meguro, Meguro, Onda, Kodomonokuni และทุกสถานีของรถไฟสาย Setagaya)

 • หมายเหตุ: ไม่ได้จำหน่ายโดยโตเกียวเมโทร
ช่วงเวลาที่สามารถใช้ได้หรือเวลาที่สามารถใช้ได้

ใช้งานได้ภายวันที่ซื้อ

เส้นทางที่ใช้ได้

[ไป–กลับ]

ใช้ได้สำหรับการเดินทางไป–กลับหนึ่งเที่ยวระหว่างสถานีต้นทางของคุณในรถไฟสาย Tokyu และสถานีอื่นๆที่เชื่อมต่อกับโตเกียวเมโทร (สถานี Shibuya, Naka-meguro และ Meguro)

[ไม่จำกัดเที่ยว]

รถไฟโตเกียวเมโทรทุกสาย

บัตรโดยสารประเภทพาสโทโจโตเกียวเมโทร

ตั๋วโดยสารที่ให้คุณเดินทางไป–กลับจากสถานีต้นทางของคุณในรถไฟสาย Tobu Tojo และสาย Ogose ถึงสถานี Wakoshi และเดินทางแบบไม่จำกัดเที่ยวระหว่างสถานี Wakoshi ของรถไฟสาย Tobu Tojo และสถานี Ikebukuro และโตเกียวเมโทรทุกสาย

ราคา

ผู้ใหญ่: 750 เยน – 1,920 เยน, เด็ก: 370 เยน – 970 เยน

สถานที่จำหน่าย

รถไฟสาย Tobu Tojo ทุกสถานีและรถไฟสาย Ogose (ยกเว้นสถานี Ikebukuro, Yorii, Wakoshi และ Ogose

 • หมายเหตุ: ไม่ได้จำหน่ายโดยโตเกียวเมโทร
ช่วงเวลาที่สามารถใช้ได้หรือเวลาที่สามารถใช้ได้

[หากซื้อที่ตู้จำหน่ายตั๋ว]

ใช้ได้ภายในวันที่ซื้อ

[หากซื้อที่เคาน์เตอร์]

ใช้งานได้ 1 วันซึ่งกำหนดโดยลูกค้า (สามารถซื้อล่วงหน้าได้ 1 เดือนก่อนการใช้งาน)

*ตั๋วบัตร IC (PASMO) สามารถซื้อได้ในวันที่เดินทาง ณ เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วเท่านั้น

เส้นทางที่ใช้ได้

[เดินทางไป–กลับ]

ใช้ได้สำหรับการเดินทางไป–กลับหนึ่งเที่ยวระหว่างสถานีต้นทางของคุณในรถไฟสาย Tobu Tojo หรือ Ogose และสถานี Wakoshi

[เดินทางแบบไม่จำกัดเที่ยว]

ระหว่างสถานี Wakoshi ของรถไฟสาย Tobu Tojo และสถานี Ikebukuro รวมถึงรถไฟโตเกียวเมโทรทุกสาย

บัตรโดยสารประเภทพาสโทบุโตเกียวเมโทร

ตั๋วโดยสารนี้ให้คุณเดินทางไป-กลับจากสถานีต้นทางของคุณในรถไฟสาย Tobu ซึ่งไม่รวมถึงสาย Tojo และสาย Ogose ไปถึงสถานี Kita-senju และใช้ได้อย่างไม่จำกัดระหว่างสถานี Kita-senju ของรถไฟสาย Tobu Skytree และสถานี Asakusa รวมทั้งระหว่างสถานี Hikifune และ Oshiage (SKYTREE) และโตเกียวเมโทรทุกสาย

ราคา

ผู้ใหญ่: 750 เยน – 2,970 เยน, เด็ก: 370 เยน – 1,480 เยน

สถานที่จำหน่าย

รถไฟสาย Tobu ทุกสถานี (ยกเว้นสถานีของรถไฟสาย Tojo, Asakusa, Tokyo Skytree, Oshiage ‘SKYTREE’, Kita-senju, Watarase, Jiroembashi, Aioi, Akagi, Yashuotsuka, Itaga, Shin-fujiwara และสถานีที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ควบคุม)

ช่วงเวลาที่สามารถใช้ได้หรือเวลาที่สามารถใช้ได้

[หากซื้อที่ตู้จำหน่ายตั๋ว]

ใช้ได้ภายในวันที่ซื้อ

[หากซื้อที่เคาน์เตอร์]

ใช้งานได้ 1 วันซึ่งกำหนดโดยลูกค้า (สามารถซื้อล่วงหน้าได้ 1 เดือนก่อนการใช้งาน)

*ตั๋วบัตร IC (PASMO) สามารถซื้อได้ในวันที่เดินทาง ณ เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วเท่านั้น

เส้นทางที่ใช้ได้

[เดินทางไป–กลับ]

ใช้ได้สำหรับการเดินทางไป–กลับหนึ่งเที่ยวระหว่างสถานีต้นทางของคุณในรถไฟสาย Tobu (ยกเว้นสาย Tojo และ Ogose) และสถานี Kita-senju

[เดินทางแบบไม่จำกัดเที่ยว]

ระหว่างสถานี Kita-senju ของรถไฟสาย Tobu Skytree และสถานี Asakusa รวมถึงระหว่างสถานี Hikifune และสถานี Oshiage (SKYTREE) และรถไฟโตเกียวเมโทรทุกสาย

บัตรโดยสารประเภทพาสโทโยโตเกียวเมโทร

ตั๋วโดยสารที่ให้คุณเดินทางไป–กลับจากสถานีต้นทางของคุณในรถไฟเร็วสาย Toyo (Toyo Rapid Line) ไปยังสถานี Nishi-funabashi และโตเกียวเมโทรทุกสายแบบไม่จำกัดเที่ยว

ราคา

ผู้ใหญ่: 910 เยน – 1,750 เยน, เด็ก: 460 เยน – 880 เยน

สถานที่จำหน่าย

รถไฟเร็วสาย Toyo (Toyo Rapid Line) ทุกสถานี (ยกเว้นสถานี Nishi-funabashi)

 • หมายเหตุ: ไม่ได้จำหน่ายโดยโตเกียวเมโทร
ช่วงเวลาที่สามารถใช้ได้หรือเวลาที่สามารถใช้ได้

ใช้ได้ภายในวันที่ซื้อ

เส้นทางที่ใช้ได้

[เดินทางไป–กลับ]

ใช้ได้สำหรับการเดินทางไป–กลับหนึ่งเที่ยวระหว่างสถานีต้นทางของคุณในรถไฟเร็วสาย Toyo (Toyo Rapid Line) และสถานี Nishi-funabashi

[เดินทางแบบไม่จำกัดเที่ยว]

รถไฟโตเกียวเมโทรทุกสาย

บัตรโดยสารประเภทพาส SR โตเกียวเมโทร

ตั๋วโดยสารที่ให้คุณเดินทางไป–กลับจากสถานีต้นทางของคุณในรถไฟสาย Saitama Railway ไปยังสถานี Akabane-iwabuchi และโตเกียวเมโทรทุกสายแบบไม่จำกัดเที่ยว

ราคา

ผู้ใหญ่: 840 เยน – 1,260 เยน, เด็ก: 430 เยน – 650 เยน

สถานที่จำหน่าย

รถไฟสาย Saitama Railway ทุกสถานี (ยกเว้นสถานี Akabane-iwabuchi)

 • หมายเหตุ: ไม่ได้จำหน่ายโดยโตเกียวเมโทร
ช่วงเวลาที่สามารถใช้ได้หรือเวลาที่สามารถใช้ได้

ใช้ได้ภายในวันที่ซื้อ

เส้นทางที่ใช้ได้

[เดินทางไป–กลับ]

ใช้ได้สำหรับการเดินทางไป–กลับหนึ่งเที่ยวระหว่างสถานีต้นทางของคุณในรถไฟสาย Saitama Railway และสถานี Akabane-iwabuchi

[เดินทางแบบไม่จำกัดเที่ยว]

รถไฟโตเกียวเมโทรทุกสาย

บัตรโดยสารประเภทพาส TX โตเกียวเมโทร

ตั๋วโดยสารที่ให้คุณเดินทางไป–กลับจากสถานีต้นทางของคุณในรถไฟสาย Tsukuba Express ไปยังสถานี Kita-senju และเดินทางแบบไม่จำกัดเที่ยวในรถไฟสาย Tsukuba Express ไปยังสถานี Akihabara และโตเกียวเมโทรทุกสาย

ราคา

ผู้ใหญ่: 1,020 เยน – 2,340 เยน, เด็ก: 510 เยน – 1,190 เยน

สถานที่จำหน่าย

รถไฟสาย Tsukuba Express ทุกสถานี (ยกเว้นช่วงระหว่างสถานี Kita-senju และสถานี Akihabara)

 • หมายเหตุ: ไม่ได้จำหน่ายโดยโตเกียวเมโทร
ช่วงเวลาที่สามารถใช้ได้หรือเวลาที่สามารถใช้ได้

ใช้ได้ภายในวันที่ซื้อ

เส้นทางที่ใช้ได้

[เดินทางไป–กลับ]

ใช้ได้สำหรับการเดินทางไป–กลับหนึ่งเที่ยวระหว่างสถานีต้นทางของคุณในรถไฟสาย Tsukuba Express และสถานี Kita-senju

[เดินทางแบบไม่จำกัดเที่ยว]

ระหว่างสถานี Kita-senju ของรถไฟสาย Tsukuba Express และสถานี Akihabara และรวมไปถึงรถไฟโตเกียวเมโทรทุกสาย

บัตรโดยสารประเภทพาสเซบุโตเกียวเมโทร

ตั๋วโดยสารที่ให้คุณเดินทางไป–กลับจากสถานีต้นทางของคุณในรถไฟสาย Seibu ไปยังสถานีที่เชื่อมต่อ (Ikebukuro, Kotake-mukaihara, Takadanobaba, Seibu Shinjuku) กับรถไฟโตเกียวเมโทร รวมไปถึงโตเกียวเมโทรทุกสายแบบไม่จำกัดเที่ยว

ราคา

ผู้ใหญ่: 740 เยน – 1,700 เยน, เด็ก: 390 เยน – 850 เยน

สถานที่จำหน่าย

รถไฟสาย Seibu ทุกสถานี (ยกเว้นสถานี Ikebukuro, Kotake-mukaihara, Takadanobaba, Seibu Shinjuku และสายTamagawa ทุกสถานี)

 • หมายเหตุ: ไม่ได้จำหน่ายโดยโตเกียวเมโทร
ช่วงเวลาที่สามารถใช้ได้หรือเวลาที่สามารถใช้ได้

ใช้ได้ภายในวันที่ซื้อ

เส้นทางที่ใช้ได้

[เดินทางไป–กลับ]

ใช้ได้สำหรับการเดินทางไป–กลับหนึ่งเที่ยวไปยังสถานีที่เชื่อมต่อกับรถไฟโตเกียวเมโทร (Ikebukuro, Kotake-mukaihara, Takadanobaba, Seibu Shinjuku) จากสถานีต้นทางของคุณในรถไฟสาย Seibu

[เดินทางแบบไม่จำกัดเที่ยว]

รถไฟโตเกียวเมโทรทุกสาย

ตั๋วปีนเขาโทคิว โทบุ โทโจ

ตั๋วปีนเขาโทคิว โทบุ โทโจหนึ่งชุดประกอบไปด้วยตั๋วเดินทางแบบไป-กลับหนึ่งเที่ยวจากสถานีใดก็ได้ ของรถไฟสาย Tokyu, ตั๋วสำหรับรถไฟโตเกียวเมโทรสาย Fukutoshin, Tobu Tojo และ Ogose

ราคา

ผู้ใหญ่: 1,570 เยน – 1,900 เยน, เด็ก: 800 เยน – 960 เยน

สถานที่จำหน่าย

ตู้จำหน่ายตั๋วรถไฟสาย Tokyu ทุกสถานี (ยกเว้นสถานี Shibuya, Kodomonokuni, Onda, และ ทุกสถานีในสาย Setagaya)

 • หมายเหตุ: ไม่ได้จำหน่ายโดยโตเกียวเมโทร
ช่วงเวลาที่สามารถใช้ได้หรือเวลาที่สามารถใช้ได้

ใช้ได้ภายในวันที่ซื้อ

เส้นทางที่ใช้ได้

บริษัท Tokyu: เดินทางไป–กลับหนึ่งเที่ยวระหว่างสถานีที่ออกตั๋วและสถานี Shibuya

โตเกียวเมโทร: เดินทางแบบไม่จำกัดเที่ยวในรถไฟสาย Fukutoshin ระหว่างสถานี Shibuya และสถานี Wakoshi

รถไฟ Tobu: เดินทางไป–กลับหนึ่งเที่ยวจากสถานี Wakoshi ไปยังสถานี Sakado และเดินทางแบบไม่จำกัดเที่ยวระหว่างสถานี Sakado กับสถานี Yorii และระหว่างสถานี Sakado กับสถานี Ogose

ตั๋วโทคิว เซบุ มารุโกโตะ

ตั๋วโทคิว เซบุ มารุโกโตะหนึ่งชุดประกอบไปด้วยตั๋วไป–กลับจากสถานีใดก็ได้ในรถไฟสาย Tokyu, ตั๋วสำหรับโตเกียวเมโทรสาย Fukutoshin และรถไฟ Seibu

ราคา

ผู้ใหญ่: 1,610 เยน – 1,940 เยน, เด็ก: 820 เยน – 980 เยน

สถานที่จำหน่าย

ตู้จำหน่ายตั๋วรถไฟสาย Tokyu ทุกสถานี (ยกเว้นสถานี Shibuya, Kodomonokuni, Onda และทุกสถานีของรถไฟสาย Setagaya)

 • หมายเหตุ: ไม่ได้จำหน่ายโดยโตเกียวเมโทร
ช่วงเวลาที่สามารถใช้ได้หรือเวลาที่สามารถใช้ได้

ใช้ได้ภายในวันที่ซื้อ

เส้นทางที่ใช้ได้

บริษัท Tokyu: เดินทางไป–กลับหนึ่งเที่ยวระหว่างสถานีที่ออกตั๋วและสถานี Shibuya

โตเกียวเมโทร: เดินทางแบบไม่จำกัดเที่ยวในรถไฟสาย Fukutoshin ระหว่างสถานี Shibuya และสถานี Kotake-mukaihara

รถไฟ Seibu: เดินทางแบบไม่จำกัดเที่ยวกับรถไฟ Seibu ทุกสาย

คูปองโทคิว โทบุ โทโจ โคเอโด คาวาโกเอะ

คูปองโทคิว โทบุ โทโจ โคเอโด คาวาโกเอะหนึ่งชุดประกอบไปด้วยตั๋วเดินทางไป–กลับจากสถานีใดก็ได้ในรถไฟสาย Tokyu, ตั๋วสำหรับโตเกียวเมโทรสาย Fukutoshin และตั๋วสำหรับใช้ในพื้นที่คาวาโกเอะของสาย Tobu Tojo

ราคา

ผู้ใหญ่: 1,520 เยน – 1,850 เยน, เด็ก: 790 เยน – 950 เยน

สถานที่จำหน่าย

ตู้จำหน่ายตั๋วรถไฟสาย Tokyu ทุกสถานี (ยกเว้นสถานี Shibuya, Kodomonokuni, Onda, และทุกสถานีของรถไฟสาย Setagaya)

 • หมายเหตุ: ไม่จำหน่ายโดยโตเกียวเมโทร
ช่วงเวลาที่สามารถใช้ได้หรือเวลาที่สามารถใช้ได้

ใช้ได้ภายในวันที่ซื้อ

เส้นทางที่ใช้ได้

บริษัท Tokyu: เดินทางไป–กลับหนึ่งเที่ยวระหว่างสถานีที่ออกตั๋วและสถานี Shibuya

โตเกียวเมโทร: เดินทางแบบไม่จำกัดเที่ยวในรถไฟสาย Fukutoshin ระหว่างสถานี Shibuya และสถานี Wakoshi

รถไฟ Tobu: เดินทางไป–กลับหนึ่งเที่ยวระหว่างสถานี Wakoshi และสถานี Kawagoe รวมถึงเดินทางแบบไม่จำกัดเที่ยวระหว่างสถานี Kawagoe และสถานี Kawagoeshi และเดินทางแบบไม่จำกัดเที่ยวโดยรถบัส Tobu ภายในพื้นที่ที่กำหนดของเมืองคาวาโกเอะ

ตั๋วเซบุ ชายฝั่งโยโกฮามา

ตั๋วเซบุ ชายฝั่งโยโกฮามาหนึ่งชุดประกอบไปด้วยตั๋วรถไฟ Seibu และตั๋วสำหรับโตเกียวเมโทรสาย Fukutoshin, สาย Tokyu Toyoko และสาย Minatomirai

ราคา

ผู้ใหญ่: 1,560 เยน – 2,510 เยน, เด็ก: 810 เยน – 1,280 เยน

สถานที่จำหน่าย

สถานีรถไฟ Seibu (ยกเว้นสถานี Kotake-mukaihara, Ikebukuro, Seibu-Shinjuku, และทุกสถานีของรถไฟสาย Tamagawa)

 • หมายเหตุ: ไม่ได้จำหน่ายโดยโตเกียวเมโทร
ช่วงเวลาที่สามารถใช้ได้หรือเวลาที่สามารถใช้ได้

ใช้ได้ภายในวันที่ซื้อ

เส้นทางที่ใช้ได้

รถไฟ Seibu: เดินทางไป–กลับหนึ่งเที่ยวระหว่างสถานีที่ออกตั๋วและสถานี Kotake-mukaihara, สถานี Ikebukuro หรือสถานี Seibu-Shinjuku

โตเกียวเมโทร: เดินทางแบบไม่จำกัดเที่ยวในรถไฟสาย Fukutoshin ระหว่างสถานี Kotake-mukaihara และสถานี Shibuya

บริษัท Tokyu: เดินทางไป–กลับหนึ่งเที่ยวระหว่างสถานี Shibuya และสถานี Yokohama

บริษัทรถไฟ Yokohama Minatomirai: เดินทางแบบไม่จำกัดเที่ยวระหว่างสถานี Yokohama และ Motomachi-Chukagai

ตั๋วสามเหลี่ยมเซบุ โทคิว

ตั๋วสามเหลี่ยมเซบุ โทคิวหนึ่งชุดประกอบไปด้วยตั๋วรถไฟ Seibu และตั๋วที่ครอบคลุมพื้นที่สามเหลี่ยมซึ่งประกอบไปด้วยรถไฟโตเกียวเมโทรสาย Fukutoshin, Tokyu Toyoko, Tokyu Oimachi และสาย Tokyu Den-en-toshi

ราคา

ผู้ใหญ่: 1,100 เยน – 2,050 เยน, เด็ก: 570 เยน – 1,040 เยน

สถานที่จำหน่าย

สถานีรถไฟ Seibu (ยกเว้นสถานี Kotake-mukaihara, Ikebukuro, Seibu-Shinjuku, และทุกสถานีของรถไฟสาย Tamagawa)

 • หมายเหตุ: ไม่ได้จำหน่ายโดยโตเกียวเมโทร
ช่วงเวลาที่สามารถใช้ได้หรือเวลาที่สามารถใช้ได้

ใช้ได้ภายในวันที่ซื้อ

เส้นทางที่ใช้ได้

รถไฟ Seibu: เดินทางไป–กลับหนึ่งเที่ยวระหว่างสถานีที่ออกตั๋วและสถานี Kotake-mukaihara, สถานี Ikebukuro หรือสถานี Seibu-Shinjuku

โตเกียวเมโทร: เดินทางแบบไม่จำกัดเที่ยวในรถไฟสาย Fukutoshin ระหว่างสถานี Kotake-mukaihara, สถานี Ikebukuro และสถานี Shibuya

บริษัท Tokyu: เดินทางแบบไม่จำกัดเที่ยวระหว่างสถานี Shibuya และสถานี Jiyugaoka, สถานี Jiyugaoka และสถานี Futago-tamagawa และระหว่างสถานี Futago-tamagawa กับสถานี Shibuya

ตั๋วโทโจ ชายฝั่งโยโกฮามา

ตั๋วโทโจ ชายฝั่งโยโกฮามา หนึ่งชุดประกอบไปด้วยตั๋วสำหรับรถไฟสาย Tobu Tojo และ Tobu Ogose รวมถึงตั๋วรถไฟโตเกียวเมโทรสำหรับสาย Fukutoshin, Tokyu Toyoko และ Minatomirai

ราคา

ผู้ใหญ่: 1,700 เยน – 2,670 เยน, เด็ก: 870 เยน – 1,360 เยน

สถานที่จำหน่าย

สถานีรถไฟสาย Tokyu Tojo และ Ogose (ยกเว้นสถานีระหว่างสถานี Ikebukuro และสถานี Wakoshi, สถานี Yorii และสถานี Ogose)

 • หมายเหตุ: ไม่ได้จำหน่ายโดยโตเกียวเมโทร
ช่วงเวลาที่สามารถใช้ได้หรือเวลาที่สามารถใช้ได้

ซื้อที่ตู้จำหน่ายตั๋ว: ใช้ได้ภายในวันที่ซื้อ

ซื้อที่สำนักงานบัตรโดยสาร: ใช้งานได้ 1 วันซึ่งกำหนดโดยลูกค้า (สามารถซื้อล่วงหน้าได้ 1 เดือนก่อนการใช้งาน)

เส้นทางที่ใช้ได้

รถไฟ Tobu: เดินทางไป–กลับหนึ่งเที่ยวระหว่างสถานที่ออกตั๋วและสถานี Ikebukuro

โตเกียวเมโทร: เดินทางแบบไม่จำกัดเที่ยวในรถไฟสาย Fukutoshin ระหว่างสถานี Wakoshi และสถานี Shibuya

บริษัท Tokyu: เดินทางไป–กลับหนึ่งเที่ยวระหว่างสถานี Shibuya และสถานี Yokohama

บริษัทรถไฟ Yokohama Minatomirai: เดินทางแบบไม่จำกัดเที่ยวระหว่างสถานี Yokohama และสถานี Motomachi-Chugakai

ตั๋วสามเหลี่ยมโทโจ โทคิว

ตั๋วสามเหลี่ยมโทโจ โทคิวหนึ่งชุดประกอบไปด้วยตั๋วสำหรับรถไฟสาย Tobu Tojo, สาย Tobu Ogose และตั๋วที่ครอบคลุมพื้นที่สามเหลี่ยมซึ่งประกอบไปด้วยรถไฟโตเกียวเมโทรสาย Fukutoshin, Tokyu Toyoko, Tokyu Oimachi และสาย Tokyu Den-en-toshi

ราคา

ผู้ใหญ่: 1,240 เยน – 2,210 เยน, เด็ก: 630 เยน – 1,120 เยน

สถานที่จำหน่าย

สถานีรถไฟสาย Tobu Tojo และสาย Ogose (ยกเว้นสถานีระหว่าง Ikebukuro และ สถานี Wakoshi, สถานี Yorii และสถานี Ogose)

 • หมายเหตุ: ไม่ได้จำหน่ายโดยโตเกียวเมโทร
ช่วงเวลาที่สามารถใช้ได้หรือเวลาที่สามารถใช้ได้

ซื้อที่ตู้จำหน่ายตั๋ว: ใช้ได้ภายในวันที่ซื้อ

ซื้อที่สำนักงานบัตรโดยสาร: ใช้งานได้ 1 วันซึ่งกำหนดโดยลูกค้า (สามารถซื้อล่วงหน้าได้ 1 เดือนก่อนการใช้งาน)

เส้นทางที่ใช้ได้

รถไฟ Tobu: เดินทางไป–กลับหนึ่งเที่ยวระหว่างสถานีที่ออกตั๋วและสถานี Ikebukuro

โตเกียวเมโทร: เดินทางแบบไม่จำกัดเที่ยวในรถไฟสาย Fukutoshin ระหว่างสถานี Wakoshi และสถานี Shibuya

บริษัท Tokyu: เดินทางแบบไม่จำกัดเที่ยวระหว่างสถานี Shibuya และสถานี Jiyugaoka, สถานี Jiyugaoka และสถานี Futago-tamagawa และระหว่างสถานี Futago-tamagawa กับสถานี Shibuya

ตั๋วประเภทหนึ่งวันของ Shinkansen และโตเกียวเมโทร

นี่คือบัตรโดยสารประเภทพาสแบบวันสำหรับการเดินทางไปกลับโดยที่นั่งทั่วไปแบบไม่จองล่วงหน้าของ Shinkansen จาก Odawara/Atami ไปยัง Tokyo และรถไฟโตเกียวเมโทรทุกเที่ยว

ราคา

ตั๋วประเภทหนึ่งวันของ Shinkansen และโตเกียวเมโทร (Odawara - Tokyo) ราคา 5,130 เยน
ตั๋วประเภทหนึ่งวันของ Shinkansen และโตเกียวเมโทร (Atami - Tokyo) ราคา 5,950 เยน

ช่วงเวลาที่สามารถใช้ได้หรือเวลาที่สามารถใช้ได้

หนึ่งวันตามที่ลูกค้าระบุเท่านั้นภายในหนึ่งเดือนตั้งแต่วันที่วางจำหน่าย
*ไม่สามารถใช้ได้ในวันที่ 27 เมษายนถึง 6 พฤษภาคม, วันที่ 10 ถึง 19 สิงหาคม และวันที่ 28 ธันวาคมถึง 6 มกราคม

เส้นทางที่ใช้ได้

[ตั๋วขาไป]
คุณสามารถโดยสารที่นั่งทั่วไปแบบไม่จองล่วงหน้าของ Shinkansen จาก Odawara หรือ Atami ไปยัง Tokyo ได้หนึ่งครั้งเท่านั้น
[ตั๋วขากลับ]
คุณสามารถโดยสารรถไฟโตเกียวเมโทรทุกเที่ยวได้อย่างอิสระ
คุณสามารถโดยสารที่นั่งทั่วไปแบบไม่จองล่วงหน้าของ Shinkansen จาก Tokyo ไปยัง Odawara หรือ Atami ได้หนึ่งครั้งเท่านั้น

สถานที่จำหน่าย และเงื่อนไขการซื้อ

ตั๋วนี้จำหน่ายให้เฉพาะกลุ่มผู้โดยสารตั้งแต่สองคนขึ้นไปในเส้นทางเดียวกันเท่านั้น

ตั๋วที่นั่งริมหน้าต่างของ JR Tokai ที่สถานี Odawara, Atami และ Kannami

 • ※หมายเหตุ: ไม่ได้จำหน่ายโดยโตเกียวเมโทร
 • ※สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้งาน โปรดดูที่เว็บไซต์ของ JR Tokai

ตั๋วกูร์เมต์โยโกฮาม่าไชน่าทาวน์ Seibu

เราขอนำเสนอตั๋วกิจกรรม "ตั๋วกูร์เมต์ Seibu Yokohama-chukagai" ซึ่งเป็นการรวมตั๋วจากแต่ละสถานีของสาย Seibu ถึงสาย Fukutoshin ของโตเกียวเมโทร/สาย Tokyu Toyoko/สาย Minatomirai และตั๋วอาหาร/ของที่ระลึกตามสถานที่อำนวยความสะดวกที่ใช้ได้

ราคา

ผู้ใหญ่: 3,360 ถึง 4,310 เยน/เด็ก: 2,110 ถึง 2,580 เยน

ช่วงเวลาที่สามารถใช้ได้หรือเวลาที่สามารถใช้ได้

หนึ่งวันตามที่ลูกค้าระบุเท่านั้นภายในหนึ่งเดือนตั้งแต่วันที่วางจำหน่าย

เส้นทางที่ใช้ได้

Seibu Train (รถไฟ Seibu): เดินทางไปกลับระหว่างสถานีที่ออกเดินทางและสถานี Kotake-mukaihara, สถานี Ikebukuro และสถานี Seibu-shinjuku
โตเกียวเมโทร: ขึ้นหรือลงรถไฟฟรีระหว่างสถานี Kotake-mukaihara และสถานี Shibuya สาย Fukutoshin
Tokyu Dentetsu: ไปกลับระหว่างสถานี Shibuya และสถานี Yokohama สาย Toyoko
สาย Minatomirai: ขึ้นหรือลงรถไฟฟรีระหว่างสถานี Yokohama และสถานี Motomachi-chukagai

สถานที่จำหน่าย และเงื่อนไขการซื้อ

สถานีรถไฟ Seibu (ยกเว้นสถานี Kotake-mukaihara, Ikebukuro, Seibu-Shinjuku, และทุกสถานีของรถไฟสาย Tamagawa)

 • ※หมายเหตุ: ไม่ได้จำหน่ายโดยโตเกียวเมโทร

ส่วนลดในเครือ/บริการสิทธิประโยชน์

แสดงตั๋วของคุณเพื่อรับความคุ้มค่า!

สิทธิประโยชน์ เช่นส่วนลด จากจุดสนใจต่างๆ ในโตเกียว!

ดูรายละเอียดของ CHIKA TOKU (ภาษาอังกฤษ)