ด้านบนของหน้า
ลิงก์ที่จะนำคุณไปยังที่อื่นในหน้าเดียวกัน
เมนูที่พบบ่อยในเว็บไซต์
ข้อความ

ข้อมูลบริการ

ส่วนนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับความล่าช้าของบริการรถไฟที่เกิดขึ้นจริงหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นเวลา 15 นาทีขึ้นไป

MENU

ข้อความเริ่มจากที่นี่

ตั๋ว

Passnet (ยุติการจำหน่าย)

เรารู้สึกซาบซึ้งที่คุณให้ความอุปการะแก่เราด้วยการใช้ "Metro Card", "NS Metro Card" และ "SF Metro Card (รวมทั้ง Passnet)" มาเป็นเวลานาน เราได้ตัดสินใจที่จะยุติการใช้บัตรเหล่านั้นในวันที่ 31 มีนาคม (อังคาร) 2015 เนื่องจากการใช้งานที่ลดลง เราจะดำเนินการคืนเงินที่อยู่ในบัตรเท่านั้น
การคืนเงินจะยุติลงในวันที่ 31 (พุธ) มกราคม 2018