Top of the page.
Link to current location in your website
Main menu
Main context
Sub-menu
ลิงก์ที่จะนำคุณไปยังที่อื่นในหน้าเดียวกัน
เมนูที่พบบ่อยในเว็บไซต์
ข้อความ

ติดต่อสอบถาม

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการให้บริการทั่วไป เช่น แผนที่รถไฟใต้ดิน ค่าโดยสาร และตั๋ว

คู่มือโตเกียวเมโทร

คู่มือที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้บริการและนักท่องเที่ยวที่มีถึง 5 ภาษา (ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาเกาหลี และภาษาไทย)

เมื่อทรัพย์สินสูญหาย

แนะนำวิธีการติดต่อสอบถามเมื่อทรัพย์สินสูญหาย

โตเกียวเมโทร ศูนย์บริการลูกค้า

On October 27 (Sat.), Tokyo Metro Customer Center will not be open for business due to device maintenance. In addition, inquiries to our website will be responded on the next day or later.
In case of a hurry on that day, please inquire each Tokyo Metro station for business hours. In regards to lost items, please inquire each Tokyo Metro station or contact the Lost & Found Center.
(Lost & Found Center 03-5227-5741 Business hours 9:00 - 20:00)
We apologize for the inconvenience and thank you for your understanding.

ติดต่อสอบถามทางอีเมล์

*หมายเหตุ:ศูนย์บริการลูกค้า สามารถให้บริการได้เฉพาะภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาเกาหลีเท่านั้น

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับทรัพย์สินสูญหาย

หากต้องการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับทรัพย์สินสูญหายผ่านทางอีเมล์ กรุณากดปุ่มนี้

แนะนำการใช้แบบฟอร์มติดต่อสอบถามทรัพย์สินสูญหาย

ติดต่อสอบถามเรื่องอื่น ๆ

การสอบถามผ่านทางอีเมล์ กรุณากรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มนี้

แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์

*หมายเหตุ:ศูนย์บริการลูกค้า สามารถให้บริการได้เฉพาะภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาเกาหลีเท่านั้น

หมายเลขโทรฟรี 0120-104-767 เปิดให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุด ในช่วงเวลา AM 9:00 - PM 8:00

*หมายเลขนี้ไม่สามารถติดต่อได้หากโทรจากต่างประเทศ

  • *ข้อควรระวัง 1:กรุณาตรวจสอบหมายเลขให้ถูกต้องก่อนโทรออก
  • *ข้อควรระวัง 2:ทางศูนย์บริการฯขออนุญาตบันทึกรายละเอียดการสนทนาของลูกค้าไว้ เพื่อความยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับ