ด้านบนของหน้า
ลิงก์ที่จะนำคุณไปยังที่อื่นในหน้าเดียวกัน
เมนูที่พบบ่อยในเว็บไซต์
ข้อความ

ข้อมูลบริการ

ส่วนนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับความล่าช้าของบริการรถไฟที่เกิดขึ้นจริงหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นเวลา 15 นาทีขึ้นไป

MENU

ข้อความเริ่มจากที่นี่

หน้าแรก

ติดต่อสอบถาม

โตเกียวเมโทร ศูนย์บริการลูกค้า

ติดต่อสอบถามทางอีเมล์

*หมายเหตุ:ศูนย์บริการลูกค้า สามารถให้บริการได้เฉพาะภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาเกาหลีเท่านั้น

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับทรัพย์สินสูญหาย

หากต้องการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับทรัพย์สินสูญหายผ่านทางอีเมล์ กรุณากดปุ่มนี้

แนะนำการใช้แบบฟอร์มติดต่อสอบถามทรัพย์สินสูญหาย

ติดต่อสอบถามเรื่องอื่น ๆ

การสอบถามผ่านทางอีเมล์ กรุณากรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มนี้

แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม (English)

ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์

*หมายเหตุ:ศูนย์บริการลูกค้า สามารถให้บริการได้เฉพาะภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาเกาหลีเท่านั้น

หมายเลขโทรฟรี 0120-104-767 เปิดให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุด ในช่วงเวลา AM 9:00 - PM 8:00

  • หมายเลขนี้ไม่สามารถติดต่อได้หากโทรจากต่างประเทศ
  • ข้อควรระวัง 1:กรุณาตรวจสอบหมายเลขให้ถูกต้องก่อนโทรออก
  • ข้อควรระวัง 2:ทางศูนย์บริการฯขออนุญาตบันทึกรายละเอียดการสนทนาของลูกค้าไว้ เพื่อความยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับ
  • ข้อควรระวัง 3:อาจมีบางกรณีที่เราต้องโทรกลับไปหาลูกค้า จึงขอให้เปิดการแสดงหมายเลขโทรศัพท์เมื่อทำการโทร