ด้านบนของหน้า
ลิงก์ที่จะนำคุณไปยังที่อื่นในหน้าเดียวกัน
เมนูที่พบบ่อยในเว็บไซต์
ข้อความ

ข้อมูลบริการ

ส่วนนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับความล่าช้าของบริการรถไฟที่เกิดขึ้นจริงหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นเวลา 15 นาทีขึ้นไป

MENU

ข้อความเริ่มจากที่นี่

หน้าแรก

ติดต่อสอบถาม

โตเกียวเมโทร ศูนย์บริการลูกค้า

Our Customer Relations Center will be temporarily closed on Sunday, May 29th due to mandated
statutory inspection of the building. All inquiries via our website will be responded from the next day onwards.
Further, please inquire the stations of Tokyo Metro for lost and found related matters on the day.
We are deeply sorry for any inconvenience this may cause. Thank you for your kind understanding.

ติดต่อสอบถามทางอีเมล์

*หมายเหตุ:ศูนย์บริการลูกค้า สามารถให้บริการได้เฉพาะภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาเกาหลีเท่านั้น

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับทรัพย์สินสูญหาย

หากต้องการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับทรัพย์สินสูญหายผ่านทางอีเมล์ กรุณากดปุ่มนี้

แนะนำการใช้แบบฟอร์มติดต่อสอบถามทรัพย์สินสูญหาย

ติดต่อสอบถามเรื่องอื่น ๆ

การสอบถามผ่านทางอีเมล์ กรุณากรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มนี้

แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม (English)

สอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์์

*หมายเหตุ:ศูนย์บริการลูกค้า สามารถให้บริการได้เฉพาะภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาเกาหลีเท่านั้น

AM9:00~PM5:00

สูญหายและพบ:0570-033-777

สอบถามข้อมูลอื่น ๆ:0120-104-767

  • หมายเลขนี้ไม่สามารถติดต่อได้หากโทรจากต่างประเทศ
  • ข้อควรระวัง 1:กรุณาตรวจสอบหมายเลขให้ถูกต้องก่อนโทรออก
  • ข้อควรระวัง 2:ทางศูนย์บริการฯขออนุญาตบันทึกรายละเอียดการสนทนาของลูกค้าไว้ เพื่อความยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับ
  • ข้อควรระวัง 3:อาจมีบางกรณีที่เราต้องโทรกลับไปหาลูกค้า จึงขอให้เปิดการแสดงหมายเลขโทรศัพท์เมื่อทำการโทร