ด้านบนของหน้า
ลิงก์ที่จะนำคุณไปยังที่อื่นในหน้าเดียวกัน
เมนูที่พบบ่อยในเว็บไซต์
ข้อความ

ข้อมูลบริการ

ส่วนนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับความล่าช้าของบริการรถไฟที่เกิดขึ้นจริงหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นเวลา 15 นาทีขึ้นไป

MENU

ข้อความเริ่มจากที่นี่

ติดต่อสอบถาม

การประสานงานสิ่งของสูญหาย

  

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่ต้องติดต่อ สถานที่ที่ต้องไป และวิธีการรับคืนสิ่งของที่สูญหายหรือทำหล่น

สิ่งของสูญหายที่พบ

สถานที่จัดเก็บสิ่งของสูญหายที่พบในสถานีรถไฟโตเกียวเมโทรจะเปลี่ยนไปตามระยะเวลาหลังจากที่พบ โปรดสอบถามเกี่ยวกับสิ่งของสูญหายและขอรับคืนโดยเร็วที่สุด

วันเดียวกัน
สถานีที่พบสิ่งของ
วันถัดไปถึง
4 วันถัดไป
สำนักงานสิ่งของสูญหายที่สถานี Iidabashi*1
หลังจาก
5 วัน

ศูนย์สิ่งของสูญหาย กรมตำรวจนครบาลโตเกียว*2

สิ่งของสูญหายจะถูกกำจัดทิ้งหลังจากจัดเก็บเป็นเวลา 3 เดือน

 • 1 หากมีการพบสิ่งของสูญหายในตอนกลางคืน อาจถูกส่งไปยังแผนกสิ่งของสูญหายที่สถานี Iidabashi ในอีก 2 วันถัดไปแทนที่จะเป็นในวันถัดไป
 • 2 วันที่ส่งสิ่งของไปยังศูนย์สิ่งของสูญหายของกรมตำรวจนครบาลโตเกียวอาจแตกต่างกันไปหากมีวันหยุดในช่วงเวลาดังกล่าว
  นอกจากนี้ ยังมีบางกรณีที่สิ่งของสูญหายจะถูกเก็บไว้ที่สำนักงานสิ่งของสูญหายที่สถานี Iidabashi แทนที่จะถูกส่งไปยังศูนย์สิ่งของสูญหายของกรมตำรวจนครบาลโตเกียว

ขึ้นอยู่กับวันที่พบสิ่งของ การส่งสิ่งของไปยังศูนย์สิ่งของสูญหายของกรมตำรวจนครบาลโตเกียวอาจเป็นวันใดวันหนึ่งต่อไปนี้ในระหว่างสัปดาห์ถัดไป

สัปดาห์ที่พบ

วันที่พบ

 • วันจันทร์
 • วันอังคาร
 • วันพุธ
  วันพฤหัสบดี
 • วันศุกร์
 • วันเสาร์
  วันอาทิตย์
สัปดาห์ถัดไป

วันที่ส่งไปยังกรมตำรวจนครบาลโตเกียว

 • วันจันทร์
 • วันอังคาร
 • วันพุธ
 • วันพฤหัสบดี
 • วันศุกร์

ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งของที่พบ

 • ของที่เน่าเสียได้จะถูกเก็บรักษาไว้เพียง 1 วันเท่านั้น
 • การใช้งานโทรศัพท์มือถือและสมาร์ทโฟน

การใช้งานโทรศัพท์มือถือและสมาร์ทโฟน

ข้อมูลติดต่อ

พนักงานประจำสถานีหรือสำนักงานประจำสถานีที่ใกล้ที่สุดของคุณ

โปรดตรวจสอบโฮมเพจของสถานีรถไฟที่เกี่ยวข้องสำหรับหมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานสถานีที่ใกล้ที่สุดของคุณ สามารถดูสถานที่ตั้งของสำนักงานแต่ละสถานีได้ในหน้าแผนที่สถานี

ข้อมูลเส้นทาง/สถานี

เมื่อมาขอรับสิ่งของคืนจากสถานี โปรดตรวจสอบกระบวนการในการรับคืนสิ่งของ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเอกสารและตราประทับที่จำเป็นมาด้วย

วิธีการขอรับคืนสิ่งของ

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของโตเกียวเมโทร

โปรดสอบถามทางโทรศัพท์ (โทรฟรี) หรือใช้แบบฟอร์มอีเมล

หมายเหตุเกี่ยวกับการสอบถาม
 • สำหรับสิ่งของในชีวิตประจำวันที่มีลักษณะคล้ายสิ่งของอื่นๆ จำนวนมาก ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์จะไม่สามารทำการตรวจสอบได้

สำหรับสิ่งของในชีวิตประจำวันที่อาจมีลักษณะคล้ายสิ่งของอื่นๆ โปรดเข้าไปสอบถามโดยตรงที่สถานีหรือสำนักงานสิ่งของสูญหาย
・ร่ม, ถุงมือ, ผ้าพันคอ (ผ้าคลุมไหล่, ผ้าพันคอ, ผ้าเช็ดหน้า ฯลฯ)
・สิ่งของขนาดเล็ก เช่น กุญแจและเครื่องประดับ
・สิ่งของธรรมดาทั่วไป เช่น แว่นตาและหมวก

โทรศัพท์ (โทรฟรี)
0120-104-767

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้กดหมายเลขที่ถูกต้อง

เวลาทำการ 9:00 น. ถึง 20:00 น. (ทุกวันตลอดสัปดาห์)

We have adjusted our business hours from 9AM to 5PM to prevent the spread of COVID-19 infection.

 • อาจมีการบันทึกการโทรเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บบันทึก
 • เราอาจโทรกลับหาคุณ โปรดบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ไว้เมื่อโทร
แบบฟอร์มการสอบถาม

เรารับการสอบถามเกี่ยวกับสิ่งของสูญหายตลอด 24 ชั่วโมง
โปรดทราบว่าแม้ว่าเราจะพยายามตอบกลับคุณโดยเร็วที่สุดแต่ก็อาจมีบางครั้งที่ต้องใช้เวลาสักเล็กน้อย หรือในกรณีที่มีการสอบถามในเวลากลางคืน จะมีการติดต่อกลับในวันถัดไปเมื่อสำนักงานเปิดให้บริการอีกครั้ง

เงื่อนไขการยินยอม
 • เราอาจติดต่อคุณทางโทรศัพท์เพื่อตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม
 • หากเราไม่สามารถติดต่อคุณทางโทรศัพท์หรืออีเมลได้หลังจากที่ได้รับแบบฟอร์มการสอบถามจากคุณแล้ว สิ่งของที่สูญหายจะถูกส่งไปยังศูนย์สิ่งของสูญหายของกรมตำรวจนครบาลโตเกียวหลังจากผ่านไป 5 วันตามกฎการจัดเก็บทั่วไป ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณป้อนที่อยู่อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้องเพื่อให้เราสามารถติดต่อคุณได้โดยไม่มีปัญหา
 • โปรดทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ นอกเหนือจากข้อมูลที่คุณสอบถามอาจถูกส่งต่อไปยังแผนกที่เกี่ยวข้องภายในบริษัทของเรา หรือส่งต่อไปยังบริษัทรถไฟรายอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุสิ่งของที่สูญหายของคุณ
 • ตรวจสอบว่าคุณได้ใช้การตั้งค่าที่แนะนำด้านล่างเมื่อใช้แบบฟอร์มการสอบถามนี้

การตั้งค่าที่แนะนำ

เมื่อยอมรับเงื่อนไขการยินยอมที่ระบุไว้ด้านบนแล้ว ให้สอบถามโดยใช้แบบฟอร์มการสอบถาม

แบบฟอร์มการสอบถาม (English)

สำนักงานสิ่งของสูญหายที่สถานี Iidabashi

ตั้งอยู่ที่สถานี Iidabashi บนสาย Namboku ของโตเกียวเมโทร คุณสามารถไปที่สำนักงานสิ่งของสูญหายก่อนหรือหลังผ่านประตูกั้นตั๋ว
เราขอแนะนำให้คุณสอบถามกับศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของโตเกียวเมโทรก่อน แล้วไปที่สำนักงานสิ่งของสูญหายถ้ามีการยืนยันแล้วว่าสิ่งของของคุณอาจถูกจัดเก็บไว้ที่นั่น

แผนที่สถานี Iidabashi

เวลาทำการ 9:00 น. ถึง 20:00 น. (ทุกวันตลอดสัปดาห์)
สำนักงานสิ่งของสูญหาย (ก่อนประตูกั้น)
สำนักงานสิ่งของสูญหาย (หลังประตูกั้น)

เมื่อมาขอรับสิ่งของคืนจากสำนักงานสิ่งของสูญหาย โปรดตรวจสอบกระบวนการในการรับคืนสิ่งของ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเอกสารและตราประทับที่จำเป็นมาด้วย

 • โดยปกติสำนักงานมักจะแออัดตั้งแต่เวลา 17:00 น. จนถึงเวลาปิดทำการ
 • โปรดทราบว่าอาจต้องใช้เวลาในการระบุสิ่งของสูญหาย (ที่พบแล้ว) ของคุณเมื่อมารับคืน

วิธีการขอรับคืนสิ่งของ

สิ่งของที่สูญหายบน Through Train

รถไฟโตเกียวเมโทรทุกสาย (ยกเว้นสาย Ginza และ Marunouchi) ให้บริการ Through Train ดังนั้นอาจพบสิ่งของได้ที่ปลายทางของเส้นทางเชื่อมต่อ โปรดสอบถามกับบริษัทรถไฟรายอื่นตามรายชื่อด้านล่างนี้เพิ่มเติมจากโตเกียวเมโทร

วิธีการขอรับคืนสิ่งของ

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับผู้โดยสารหรือบุคคลที่สามในการขอรับคืนสิ่งของที่สูญหายอาจแตกต่างกัน
โปรดนำเอกสารและตราประทับที่จำเป็นไปยังสถานที่ที่เก็บสิ่งของสูญหายตามที่ได้รับแจ้งจากโตเกียวเมโทร (สำนักงานสิ่งของสูญหายที่สถานี Iidabashi หรือสถานีที่พบสิ่งของนั้น)

ผู้โดยสาร

โปรดนำ 2 รายการต่อไปนี้มาด้วย

เอกสารระบุตัวตนอย่างเป็นทางการ

โปรดนำเอกสารระบุตัวตนอย่างเป็นทางการ เช่น ใบขับขี่ บัตรประกันชีวิต บัตรประจำตัวนักเรียน หรื่ออื่นๆ มาด้วย

ตราประทับ

โปรดนำตราประทับของคุณมาด้วย (ใช้ตราประทับแบบแสตมป์ได้)

บุคคลที่สาม

โปรดนำ 4 รายการต่อไปนี้มาด้วย

หนังสือมอบอำนาจ

พิมพ์และใช้ PDF ด้านล่าง

หนังสือมอบอำนาจ (PDF: 52 KB)

เอกสารระบุตัวตนอย่างเป็นทางการของผู้โดยสาร

โปรดนำเอกสารระบุตัวตนอย่างเป็นทางการ (ใช้สำเนาได้) เช่น ใบขับขี่ บัตรประกันชีวิต บัตรประจำตัวนักเรียน หรืออื่นๆ มาด้วย

เอกสารระบุตัวตนอย่างเป็นทางการของบุคคลที่สาม

โปรดนำเอกสารระบุตัวตนอย่างเป็นทางการ (ไม่รับสำเนา) เช่น ใบขับขี่ บัตรประกันชีวิต บัตรประจำตัวนักเรียน หรืออื่นๆ มาด้วย

ตราประทับของบุคคลที่สาม

นำตราประทับ (ของบุคคลที่สาม) มาด้วย (ใช้ตราประทับแบบแสตมป์ได้)