ด้านบนของหน้า
ลิงก์ที่จะนำคุณไปยังที่อื่นในหน้าเดียวกัน
เมนูที่พบบ่อยในเว็บไซต์
ข้อความ

ข้อมูลบริการ

ส่วนนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับความล่าช้าของบริการรถไฟที่เกิดขึ้นจริงหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นเวลา 15 นาทีขึ้นไป

MENU

ข้อความเริ่มจากที่นี่

ติดต่อสอบถาม

การประสานงานสิ่งของสูญหาย

  

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่ต้องติดต่อ สถานที่ที่ต้องไป และวิธีการรับคืนสิ่งของที่สูญหายหรือทำหล่น

ข้อมูลการติดต่อและที่เก็บของที่สูญหาย

ประเภทของที่สูญหาย

ประเภทของที่สูญหาย

ของสูญหายที่คล้ายกัน

สิ่งของสูญหายที่แสดงด้านล่างนี้มักจะมีลักษณะคล้ายกันมากซึ่งทำให้พนักงานแผนกลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relations Center) ระบุได้ยาก โปรดตรวจสอบสิ่งของที่สูญหายของท่านด้วยตนเองที่สำนักงานประจำสถานีในวันเดียวกันกับที่สูญหายหรือที่สำนักงานของสูญหายในวันถัดไป

ของสูญหายที่ระบุได้

ลูกค้ายังสามารถค้นหาของที่สูญหายซึ่งสามารถระบุได้ว่าเป็นของลูกค้าเช่นบัตรประจำตัวที่มีชื่อกำกับได้ โปรดสอบถามโดยการใช้แบบฟอร์มสอบถามของสูญหาย

 • หลังจาก
  5 วัน

ศูนย์สิ่งของสูญหาย กรมตำรวจนครบาลโตเกียว※2
สิ่งของสูญหายจะถูกกำจัดทิ้งหลังจากจัดเก็บเป็นเวลา 3 เดือน

ขึ้นอยู่กับวันที่พบสิ่งของ การส่งสิ่งของไปยังศูนย์สิ่งของสูญหายของกรมตำรวจนครบาลโตเกียวอาจเป็นวันใดวันหนึ่งต่อไปนี้ในระหว่างสัปดาห์ถัดไป

 • วันเดียวกัน

พนักงานประจำสถานีหรือสำนักงานประจำสถานีที่ใกล้ที่สุดของคุณ

โทรศัพท์ ไปยังสถานีโดยตรง

คุณสามารถสอบถามเกี่ยวกับสิ่งของที่พบที่สถานีอื่นได้ด้วย โปรดติดต่อสถานีที่ใกล้ที่สุดก่อน

 • สิ่งของที่สูญหายจะถูกจัดเก็บชั่วคราว ณ สถานีที่พบ จากนั้นจะถูกนำไปยังศูนย์รับแจ้งทรัพย์สินหาย แม้ว่าในวันเดียวกัน ตำแหน่งที่เก็บสิ่งของที่สูญหายอาจไม่ใช่สถานีที่พบสิ่งของเหล่านั้น ดังนั้นโปรดติดต่อเราโดยเร็วที่สุด

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของโตเกียวเมโทร

โทรศัพท์ ไปยังสำนักงานโดยตรง

ใช้แบบฟอร์มนี้หากคุณไม่ทราบว่าสถานีใดที่คุณทำสิ่งของสูญหาย หรือสิ่งของได้สูญหายไประยะเวลาหนึ่งแล้ว

 • หลังจาก
  5 วัน

ศูนย์สิ่งของสูญหาย กรมตำรวจนครบาลโตเกียว※2
สิ่งของสูญหายจะถูกกำจัดทิ้งหลังจากจัดเก็บเป็นเวลา 3 เดือน

ขึ้นอยู่กับวันที่พบสิ่งของ การส่งสิ่งของไปยังศูนย์สิ่งของสูญหายของกรมตำรวจนครบาลโตเกียวอาจเป็นวันใดวันหนึ่งต่อไปนี้ในระหว่างสัปดาห์ถัดไป

 • หลังจาก5 วัน

ศูนย์สิ่งของสูญหาย กรมตำรวจนครบาลโตเกียว※2
สิ่งของสูญหายจะถูกกำจัดทิ้งหลังจากจัดเก็บเป็นเวลา 3 เดือน

ขึ้นอยู่กับวันที่พบสิ่งของ การส่งสิ่งของไปยังศูนย์สิ่งของสูญหายของกรมตำรวจนครบาลโตเกียวอาจเป็นวันใดวันหนึ่งต่อไปนี้ในระหว่างสัปดาห์ถัดไป

บริษัท Through-service Railway

หากคุณทำของหายบนรถไฟของ Through-service โปรดติดต่อบริษัทรถไฟรายอื่นที่เชื่อมต่อกับเส้นทางเดินรถนั้นโดยตรงด้วย

 • หากมีการพบสิ่งของสูญหายในตอนกลางคืน อาจถูกส่งไปยังแผนกของสูญหายที่สถานีอิดะบาชิในอีก 2 วันถัดไปแทนที่จะเป็นในวันถัดไป
 • วันที่ส่งสิ่งของไปยังศูนย์สิ่งของสูญหายของกรมตำรวจนครบาลโตเกียวอาจแตกต่างกันไปหากมีวันหยุดในช่วงเวลาดังกล่าว
  ยังมีบางกรณีที่สิ่งของสูญหายจะถูกเก็บไว้ที่แผนกของสูญหายที่สถานีอิดะบาชิแทนที่จะถูกส่งไปยังแผนกสิ่งของสูญหายของกรมตำรวจนครบาลโตเกียว

ข้อมูลเกี่ยวกับของที่หาย

 • การใช้งานโทรศัพท์มือถือและสมาร์ทโฟน
 • เราอาจใช้งานโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนเพื่อยืนยันหมายเลขโทรศัพท์

พนักงานประจำสถานีหรือสำนักงานประจำสถานีที่ใกล้ที่สุดของคุณ

โปรดตรวจสอบโฮมเพจของสถานีรถไฟที่เกี่ยวข้องสำหรับหมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานสถานีที่ใกล้ที่สุดของคุณ สามารถดูสถานที่ตั้งของสำนักงานแต่ละสถานีได้ในหน้าแผนที่สถานี

ข้อมูลเส้นทาง/สถานี

เมื่อมาขอรับสิ่งของคืนจากสถานี โปรดตรวจสอบกระบวนการในการรับคืนสิ่งของ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเอกสารและตราประทับที่จำเป็นมาด้วย

วิธีการขอรับคืนสิ่งของ

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของโตเกียวเมโทร

โปรดสอบถามทางโทรศัพท์หรือใช้แบบฟอร์มอีเมล

ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการสูญหายและการสอบถามข้อมูลที่พบ

สิ่งของสูญหายที่แสดงด้านล่างนี้มักจะมีลักษณะคล้ายกันมากซึ่งทำให้พนักงานแผนกลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relations Center) ระบุได้ยาก โปรดตรวจสอบสิ่งของที่สูญหายของท่านด้วยตนเองที่สำนักงานประจำสถานีในวันเดียวกันกับที่สูญหายหรือที่สำนักงานของสูญหายในวันถัดไป

โทรศัพท์
0570-033-777

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้กดหมายเลขที่ถูกต้อง

เวลาทำการ 9:00 น. ถึง 17:00 น.
 • อาจมีการบันทึกการโทรเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บบันทึก
 • เราอาจโทรกลับหาคุณ โปรดบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ไว้เมื่อโทร
แบบฟอร์มการสอบถามของสูญหาย

เรารับการสอบถามเกี่ยวกับสิ่งของสูญหายตลอด 24 ชั่วโมง
โปรดทราบว่าแม้ว่าเราจะพยายามตอบกลับคุณโดยเร็วที่สุดแต่ก็อาจมีบางครั้งที่ต้องใช้เวลาสักเล็กน้อย หรือในกรณีที่มีการสอบถามในเวลากลางคืน จะมีการติดต่อกลับในวันถัดไปเมื่อสำนักงานเปิดให้บริการอีกครั้ง

<เงื่อนไขการยินยอม>
 • เราอาจติดต่อคุณทางโทรศัพท์เพื่อตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม
  โปรดป้อนอีเมล์แอดเดรสและหมายเลขโทรศัพท์ของท่านให้ถูกต้อง
 • โปรดทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ นอกเหนือจากข้อมูลที่ท่านสอบถามอาจถูกส่งต่อไปยังแผนกที่เกี่ยวข้องภายในบริษัทของเรา หรือส่งต่อไปยังบริษัทรถไฟรายอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุของที่สูญหายของท่าน
 • ตรวจสอบว่าคุณได้ใช้การตั้งค่าที่แนะนำด้านล่างเมื่อใช้แบบฟอร์มการสอบถามนี้

การตั้งค่าที่แนะนำ

สิ่งของสูญหายที่แสดงด้านล่างนี้มักจะมีลักษณะคล้ายกันมากซึ่งทำให้พนักงานแผนกลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relations Center) ระบุได้ยาก โปรดตรวจสอบสิ่งของที่สูญหายของท่านด้วยตนเองที่สำนักงานประจำสถานีในวันเดียวกันกับที่สูญหายหรือที่สำนักงานของสูญหายในวันถัดไป

เมื่อยอมรับเงื่อนไขการยินยอมที่ระบุไว้ด้านบนแล้ว ให้สอบถามโดยใช้แบบฟอร์มการสอบถาม

แบบฟอร์มการสอบถามของสูญหาย (English)

สำนักงานสิ่งของสูญหายที่สถานี Iidabashi

ตั้งอยู่ที่สถานี Iidabashi บนสาย Namboku ของโตเกียวเมโทร คุณสามารถไปที่สำนักงานสิ่งของสูญหายก่อนหรือหลังผ่านประตูกั้นตั๋ว
เราขอแนะนำให้คุณสอบถามกับศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของโตเกียวเมโทรก่อน แล้วไปที่สำนักงานสิ่งของสูญหายถ้ามีการยืนยันแล้วว่าสิ่งของของคุณอาจถูกจัดเก็บไว้ที่นั่น

แผนที่สถานี Iidabashi

เวลาทำการ 9:00 น. ถึง 20:00 น. (ทุกวันตลอดสัปดาห์)
ศูนย์สูญหายและพบที่สถานี Iidabashi ( นอกประตูค่าโดยสาร )

เมื่อมาขอรับสิ่งของคืนจากแผนกของสูญหายที่สถานีอิดะบาชิ โปรดตรวจสอบขั้นตอนในการรับคืนสิ่งของ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเอกสารและตราประทับที่จำเป็นมาด้วย

 • โดยปกติสำนักงานมักจะแออัดตั้งแต่เวลา 17:00 น. จนถึงเวลาปิดทำการ
 • โปรดทราบว่าอาจต้องใช้เวลาในการระบุสิ่งของสูญหาย (ที่พบแล้ว) ของคุณเมื่อมารับคืน

วิธีการขอรับคืนสิ่งของ

สิ่งของที่สูญหายบนรถไฟ Through-service

รถไฟโตเกียวเมโทรทุกสาย (ยกเว้นสายกินซ่าและสายมารุโนะอุจิ) ที่ให้บริการรถไฟ Through-service อาจพบสิ่งของได้ที่ปลายทางของเส้นทางเชื่อมต่อ โปรดสอบถามกับบริษัทรถไฟอื่นๆ ที่ระบุไว้ด้านล่างนอกเหนือจากโตเกียวเมโทร

วิธีการขอรับคืนสิ่งของ

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับผู้โดยสารหรือบุคคลที่สามในการขอรับคืนของที่สูญหายอาจแตกต่างกัน
โปรดนำเอกสารที่จำเป็นและซีลไปยังตำแหน่งที่จัดเก็บสิ่งของที่สูญหายของคุณตามที่แนะนำโดยโตเกียวเมโทร ( สถานีรถไฟหรือแผนกของสูญหายที่สถานีอิดะบาชิ)

ผู้โดยสาร

โปรดนำ 2 รายการต่อไปนี้มาด้วย

เอกสารระบุตัวตนอย่างเป็นทางการ

โปรดนำเอกสารระบุตัวตนอย่างเป็นทางการ เช่น ใบขับขี่ บัตรประกันชีวิต บัตรประจำตัวนักเรียน หรื่ออื่นๆ มาด้วย

ตราประทับ

โปรดนำตราประทับของคุณมาด้วย (ใช้ตราประทับแบบแสตมป์ได้)

บุคคลที่สาม

โปรดนำ 4 รายการต่อไปนี้มาด้วย

หนังสือมอบอำนาจ

พิมพ์และใช้ PDF ด้านล่าง

หนังสือมอบอำนาจ (PDF: 52 KB)

เอกสารระบุตัวตนอย่างเป็นทางการของผู้โดยสาร

โปรดนำเอกสารระบุตัวตนอย่างเป็นทางการ (ใช้สำเนาได้) เช่น ใบขับขี่ บัตรประกันชีวิต บัตรประจำตัวนักเรียน หรืออื่นๆ มาด้วย

เอกสารระบุตัวตนอย่างเป็นทางการของบุคคลที่สาม

โปรดนำเอกสารระบุตัวตนอย่างเป็นทางการ (ไม่รับสำเนา) เช่น ใบขับขี่ บัตรประกันชีวิต บัตรประจำตัวนักเรียน หรืออื่นๆ มาด้วย

ตราประทับของบุคคลที่สาม

นำตราประทับ (ของบุคคลที่สาม) มาด้วย (ใช้ตราประทับแบบแสตมป์ได้)