ด้านบนของหน้า
ลิงก์ที่จะนำคุณไปยังที่อื่นในหน้าเดียวกัน
เมนูที่พบบ่อยในเว็บไซต์
ข้อความ

ข้อมูลบริการ

ส่วนนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับความล่าช้าของบริการรถไฟที่เกิดขึ้นจริงหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นเวลา 15 นาทีขึ้นไป

MENU

ข้อความเริ่มจากที่นี่

สถานี Nakano

 • Tozai Line

พิมพ์

ไปยังการซื้อบัตรโดยสารประเภทพาสไปกลับแบบประจำ

 • สำนักงานบัตรโดยสารประเภทพาสและรายละเอียดของบัตร

  สำนักงานจองตั๋ว JR จำหน่ายตั๋วไปกลับแบบประจำ (Commuter Pass) สำหรับใช้เดินทางไปและกลับที่สถานีนี้เท่านั้น

  รายการสำนักงานบัตรโดยสารประเภทพาส

ทำสิ่งของสูญหายใช่หรือไม่

 • การสอบถามในวันถัดไปหรือภายหลัง

  โปรดสอบถามที่แผนกสิ่งของสูญหายที่สถานี Iidabashi (รถไฟโตเกียวเมโทรสาย Namboku) หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของโตเกียวเมโทร

  สำหรับสิ่งของสูญหาย

เกี่ยวกับ Nakano

จำนวนผู้โดยสาร
(ค่าเฉลี่ยรายวัน 2022)
 • ไม่รวมผู้โดยสารที่ใช้สถานีที่เชื่อมต่อโดยตรง และใช้สถานีร่วมกับสายของผู้ให้บริการรายอื่น
ที่อยู่
 • Tozai Line

  5-31-1, Nakano, Nakano-ku, Tokyo

บริษัทผู้ให้บริการรถไฟสำหรับการเปลี่ยนเส้นทาง

East Japan Railway