ตั๋วชุดรถไฟใต้ดินและเชื่อมต่อสนามบิน

ขอแนะตั๋วชุดสุดคุ้มราคาประหยัดที่รวม Tokyo Subway Ticket และการคมนาคมเชื่อมต่อระหว่างใจกลางโตเกียวกับสนามบิน ในกรณีที่ซื้อตั๋วในญี่ปุ่น จะขอดูวีซ่าการพำนักระยะสั้นในพาสปอร์ต

สนามบินนาริตะ
สนามบินนาริตะ

Skyliner & Tokyo Subway Ticket

รายการตั๋วชุด

ตั๋วชุดรถไฟใต้ดินและ Skyliner รถไฟความเร็วสูงซึ่งวิ่งระหว่างสถานี Ueno กับสนามบินนาริตะ

Limousine bus & Tokyo Subway Ticket

รายการตั๋วชุด

ตั๋วชุดรถไฟใต้ดินและรถบัสลีมูซีนที่เชื่อมต่อสนามบินนาริตะกับเมืองหลวงและพื้นที่ใกล้เคียง

Welcome! Tokyo Subway Ticket

รายการตั๋วชุด

ตั๋วชุดรถไฟใต้ดินและรถไฟสาย Keikyu จากสถานี Haneda Airport Terminal 3 ไปสถานี Sengakuji

Limousine bus & Tokyo Subway Ticket

รายการตั๋วชุด

ตั๋วชุดรถไฟใต้ดินและรถบัสลีมูซีนที่เชื่อมต่อสนามบินนาริตะกับเมืองหลวงและพื้นที่ใกล้เคียง

วิธีซื้อ
ในกรณีที่ซื้อตั๋วในญี่ปุ่น จะขอดูพาสปอร์ตเพื่อตรวจวีซ่าการพำนักระยะสั้น