ตั๋วชุดรถไฟใต้ดินและโรงแรม

ในกรณีที่ซื้อตั๋วในญี่ปุ่น จะขอดูวีซ่าการพำนักระยะสั้นในพาสปอร์ต

การซื้อตั๋วที่โรงแรม

มีทั้งโรงแรมที่จำหน่ายตั๋วให้เฉพาะลูกค้าที่เข้าพัก และโรงแรมที่จำหน่ายแพ็คเกจรวมที่พักกับตั๋วโดยสาร กรุณาสอบถามกับทางโรงแรมแต่ละแห่งว่าท่านเข้าข่ายไหนไว้ล่วงหน้า

※กรุณาสอบถามทางโรงแรมแต่ละแห่งเกี่ยวกับประเภทของตั๋วที่มีจำหน่าย
ตามพื้นที่
ตามลำดับตัวอักษร
Tokyo Station / Marunouchi / Otemachi
Nippori / Nezu / Sendagi
Meguro / Gotanda
Narita Airport
วิธีซื้อ
ในกรณีที่ซื้อตั๋วในญี่ปุ่น จะขอดูพาสปอร์ตเพื่อตรวจวีซ่าการพำนักระยะสั้น