ซื้อที่โตเกียว

ในกรณีที่ซื้อตั๋วในญี่ปุ่น จะขอดูวีซ่าการพำนักระยะสั้นในพาสปอร์ต

รายชื่อสถานที่จำหน่าย

สนามบิน
สถานี
สำนักงานบริการข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
อื่น ๆ
Haneda Airport
 • Haneda Airport (International Terminal 2F Arrival Lobby Visitor Information Center)
Narita Airport
 • Narita Airport Terminal 1 1F Arrival Lobby
 • Narita Airport Terminal 1 1F Arrival Lobby(Visitor Service Center)
 • Narita Airport Terminal 2 1F Arrival Lobby (Zone A)
 • Narita Airport Terminal 2 1F Arrival Lobby (Zone B)
BicCamera
เวลาดำเนินการยกเว้นภาษี หากแสดง " Tokyo Subway Ticket " จะได้รับส่วนลดภาษีสูงสุดถึง 10% + 7% ! เมื่อซื้อสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า * ใช้ได้ ณ BicCamera ทุกสาขา * มีสินค้าบางชนิดที่ไม่อยู่ในรายการลดราคา รายละเอียดกรุณาสอบถามทางร้าน รายชื่อสถานที่จำหน่าย
 • BicCamera Ikebukuro Main Store
 • BicCamera Ikebukuro West Store
 • BicCamera Yurakucho Store
 • BicCamera Shinjuku West Store
 • BicCamera Shinjuku East Store
 • BicCamera Shinjuku Station East Store
 • BicCamera Shibuya East Store
 • BicCamera Shibuya Hachiko Store
 • BicCamera Akasaka-mitsuke Station Store
 • BicCamera AKIBA
 • Air BicCamera AQUA CiTY ODAIBA Store
 • Air BicCamera DiverCity Tokyo Plaza Store
 • Air BicCamera Tokyo Skytree town soramachi shop
 • BicCamera Nihonbashi Mitsukoshi
Sofmap
เวลาดำเนินการยกเว้นภาษี หากแสดง " Tokyo Subway Ticket " จะได้รับส่วนลดภาษีสูงสุดถึง 10% + 7% ! เมื่อซื้อสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า * ใช้ได้ ณ Sofmap ทุกสาขา * มีสินค้าบางชนิดที่ไม่อยู่ในรายการลดราคา รายละเอียดกรุณาสอบถามทางร้าน รายชื่อสถานที่จำหน่าย
 • Sofmap AKIBA computer digital building
 • Sofmap AKIBA amusement building
 • Sofmap AKIBA station square hall
วิธีซื้อ
ในกรณีที่ซื้อตั๋วในญี่ปุ่น จะขอดูพาสปอร์ตเพื่อตรวจวีซ่าการพำนักระยะสั้น
หมายเหตุเกี่ยวกับการจัดซื้อ
เงื่อนไขการซื้อ
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาประเทศญี่ปุ่นด้วยวีซ่า"การพำนักระยะสั้น"
ตัวอย่างตราปั๊มหรือสติ๊กเกอร์วีซ่าเข้าประเทศ
วิธีการตรวจสอบ
ก่อนการซื้อ จะทำการตรวจสอบสติ๊กเกอร์หรือตราปั๊มวีซ่าเข้าประเทศแบบ"การพำนักระยะสั้น"ในพาสปอร์ต
 • ※กรุณานำพาสปอร์ตตัวจริงที่ไม่ใช่สำเนามาด้วย
 • ※ กรณีที่ไม่มีสติ๊กเกอร์หรือตราปั๊มวีซ่าเข้าประเทศแบบ"การพำนักระยะสั้น"ในพาสปอร์ต ถึงแม้จะเข้ามาด้วยวีซ่า"การพำนักระยะสั้น" ก็ไม่สามารถซื้อได้
 • ※กรณีที่ใช้ประตูอัตโนมัติ คุณจะไม่ได้รับตราปั๊มหรือสติ๊กเกอร์วีซ่าในพาสปอร์ต กรุณารับตราปั๊มหรือสติ๊กเกอร์วีซ่าจากประตูอัตโนมัติที่มีเจ้าหน้าที่ หรือกรุณาแจ้งความต้องการต่อเจ้าหน้าที่