สถานที่ท่องเที่ยว (การซื้อออนไลน์)

ตั๋วชุดสุดคุ้มที่มี Tokyo Subway 24-hour Ticket พร้อม ชั้นลอยทางเดินรอบโตเกียวสกายทรี (450m) กับจุดชมวิว (350m)!

รายการตั๋วชุด

ตั๋วชุดสุดคุ้มที่มี Tokyo Subway 24-hour Ticket พร้อมชั้นลอยและทางเดินรอบ(450m)จุดชมวิวโตเกียวสกายทรี(350m)!

สำหรับ Tokyo Subway Ticket จำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นตั๋วผ่านตู้ขายตั๋วสำหรับนักท่องเที่ยวที่รองรับการออกตั๋วด้วย QR โค้ด สถานีที่ติดตั้งตู้ขายตั๋วสำหรับนักท่องเที่ยว คลิกที่นี่

ตั๋วชุดที่มีตั๋ว 24 ชั่วโมงพร้อมชั้นลอยจุดชมวิวโตเกียวทาวเวอร์

รายการตั๋วชุด

ตั๋วชุดสุดคุ้มที่มี Tokyo Subway 24-hour Ticket พร้อมชั้นลอยจุดชมวิวโตเกียวทาวเวอร์!

สำหรับ Tokyo Subway Ticket จำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นตั๋วผ่านตู้ขายตั๋วสำหรับนักท่องเที่ยวที่รองรับการออกตั๋วด้วย QR โค้ด สถานีที่ติดตั้งตู้ขายตั๋วสำหรับนักท่องเที่ยว คลิกที่นี่

ตั๋วชุดที่มีตั๋ว 24 ชั่วโมงพร้อม SHIBUYA SKY

รายการตั๋วชุด

ตั๋วชุดสุดคุ้มที่มี Tokyo Subway 24-hour Ticket พร้อม SHIBUYA SKY!

สำหรับ Tokyo Subway Ticket จำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นตั๋วผ่านตู้ขายตั๋วสำหรับนักท่องเที่ยวที่รองรับการออกตั๋วด้วย QR โค้ด สถานีที่ติดตั้งตู้ขายตั๋วสำหรับนักท่องเที่ยว คลิกที่นี่

ตั๋วชุดที่มีตั๋ว 24 ชั่วโมงพร้อม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ Sunshine / หอสังเกตการณ์ Sunshine 60 TENBOU-PARK

รายการตั๋วชุด

ตั๋วชุดสุดคุ้มที่มี Tokyo Subway 24-hour Ticket พร้อม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ Sunshine / หอสังเกตการณ์ Sunshine 60 TENBOU-PARK !

ตั๋วชุดที่มีตั๋ว 24 ชั่วโมงพร้อม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ Sunshine

ซื้อทันทีในตอนนี้ (ออนไลน์)

ตั๋วชุดที่มีตั๋ว 24 ชั่วโมงพร้อม หอสังเกตการณ์ Sunshine 60 TENBOU-PARK

ซื้อทันทีในตอนนี้ (ออนไลน์)

สำหรับ Tokyo Subway Ticket จำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นตั๋วผ่านตู้ขายตั๋วสำหรับนักท่องเที่ยวที่รองรับการออกตั๋วด้วย QR โค้ด สถานีที่ติดตั้งตู้ขายตั๋วสำหรับนักท่องเที่ยว คลิกที่นี่

ตั๋วชุดที่มีตั๋ว 24 ชั่วโมงพร้อม Spa LaQua

รายการตั๋วชุด

ตั๋วชุดสุดคุ้มที่มี Tokyo Subway 24-hour Ticket พร้อม Spa LaQua!

สำหรับ Tokyo Subway Ticket จำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นตั๋วผ่านตู้ขายตั๋วสำหรับนักท่องเที่ยวที่รองรับการออกตั๋วด้วย QR โค้ด สถานีที่ติดตั้งตู้ขายตั๋วสำหรับนักท่องเที่ยว คลิกที่นี่

ตั๋วชุดที่มีตั๋ว 24 ชั่วโมงพร้อม teamLab Planets TOKYO DMM

รายการตั๋วชุด

ตั๋วชุดสุดคุ้มที่มี Tokyo Subway 24-hour Ticket พร้อม teamLab Planets TOKYO DMM!

สำหรับ Tokyo Subway Ticket จำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นตั๋วผ่านตู้ขายตั๋วสำหรับนักท่องเที่ยวที่รองรับการออกตั๋วด้วย QR โค้ด สถานีที่ติดตั้งตู้ขายตั๋วสำหรับนักท่องเที่ยว คลิกที่นี่

ตั๋วชุดที่มีตั๋ว 24 ชั่วโมงพร้อม TOKYO CITY VIEW

รายการตั๋วชุด

ตั๋วชุดสุดคุ้มที่มี Tokyo Subway 24-hour Ticket พร้อม TOKYO CITY VIEW!

สำหรับ Tokyo Subway Ticket จำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นตั๋วผ่านตู้ขายตั๋วสำหรับนักท่องเที่ยวที่รองรับการออกตั๋วด้วย QR โค้ด สถานีที่ติดตั้งตู้ขายตั๋วสำหรับนักท่องเที่ยว คลิก ※The Sky Deck is currently not open to the public.ที่นี่

พิพิธภัณฑ์ศิลปะดิจิทัลอาคารโมริ: Epson teamLab Borderless พร้อมตั๋ว 24 ชั่วโมง

รายการตั๋วชุด

พิพิธภัณฑ์ศิลปะดิจิทัลอาคารโมริ: บัตรเข้าชม Epson teamLab Borderless และ Tokyo Subway Ticket 24 ชั่วโมง!

สำหรับ Tokyo Subway Ticket จำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นตั๋วผ่านตู้ขายตั๋วสำหรับนักท่องเที่ยวที่รองรับการออกตั๋วด้วย QR โค้ด สถานีที่ติดตั้งตู้ขายตั๋วสำหรับนักท่องเที่ยว คลิกที่นี่

Warner Bros. Studio Tour Tokyo - The Making of Harry Potter Ticket และ Tokyo Subway Ticket 24-Hour Ticket

รายการตั๋วชุด

Warner Bros. Studio Tour Tokyo - The Making of Harry Potter Ticket และ Tokyo Subway Ticket 24-Hour Ticket!

สำหรับ Tokyo Subway Ticket จำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นตั๋วผ่านตู้ขายตั๋วสำหรับนักท่องเที่ยวที่รองรับการออกตั๋วด้วย QR โค้ด สถานีที่ติดตั้งตู้ขายตั๋วสำหรับนักท่องเที่ยว คลิกที่นี่

ชุดตั๋ว Yurikamome หนึ่งวันและตั๋ว 24 ชั่วโมง

รายการตั๋วชุด

นี่เป็นชุดที่ยอดเยี่ยมพร้อมตั๋ว Yurikamome หนึ่งวันและตั๋วรถไฟใต้ดินโตเกียว 24 ชั่วโมง!

สำหรับ Tokyo Subway Ticket จำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นตั๋วผ่านตู้ขายตั๋วสำหรับนักท่องเที่ยวที่รองรับการออกตั๋วด้วย QR โค้ด สถานีที่ติดตั้งตู้ขายตั๋วสำหรับนักท่องเที่ยว คลิกที่นี่

วิธีซื้อ
ในกรณีที่ซื้อตั๋วในญี่ปุ่น จะขอดูพาสปอร์ตเพื่อตรวจวีซ่าการพำนักระยะสั้น