สถานที่ท่องเที่ยว (การซื้อออนไลน์)

ตั๋วชุดสุดคุ้มที่มี Tokyo Subway 24-hour Ticket พร้อม ชั้นลอยทางเดินรอบโตเกียวสกายทรี (450m) กับจุดชมวิว (350m)!

รายการตั๋วชุด

ตั๋วชุดสุดคุ้มที่มี Tokyo Subway 24-hour Ticket พร้อมชั้นลอยและทางเดินรอบ(450m)จุดชมวิวโตเกียวสกายทรี(350m)!

ตั๋วชุดเข้าและขึ้นไปยัง กับจุดชมวิว (350m) พร้อมตั๋วรถไฟเมโทรที่มีระยะเวลาใช้ 24 ชั่วโมง (วันธรรมดา)

ค่าบริการสำหรับผู้ใหญ่ (อายุ 18 ขึ้นไป) :2,350 เยน (รวมภาษี)
คุ้มราคาตั้ง 650 เยน
ค่าบริการสำหรับเด็กกลาง (นักเรียนมัธยมต้น / มัธยมปลาย) :1,950 เยน (รวมภาษี)
คุ้มราคาตั้ง 500 เยน
ค่าบริการสำหรับเด็กเล็ก (นักเรียนประถม) :1,150 เยน (รวมภาษี)
คุ้มราคาตั้ง 250 เยน

ตั๋วชุดเข้าและขึ้นไปยัง กับจุดชมวิว (350m) พร้อมตั๋วรถไฟเมโทรที่มีระยะเวลาใช้ 24 ชั่วโมง (สุดสัปดาห์)

ค่าบริการสำหรับผู้ใหญ่ (อายุ 18 ขึ้นไป) :2,500 เยน (รวมภาษี)
คุ้มราคาตั้ง 700 เยน
ค่าบริการสำหรับเด็กกลาง (นักเรียนมัธยมต้น / มัธยมปลาย) :2,050 เยน (รวมภาษี)
คุ้มราคาตั้ง 500 เยน
ค่าบริการสำหรับเด็กเล็ก (นักเรียนประถม) :1,150 เยน (รวมภาษี)
คุ้มราคาตั้ง 300 เยน
ซื้อทันทีในตอนนี้ (ออนไลน์)

ตั๋วชุดเข้าและขึ้นไปยังชั้นลอยทางเดินรอบโตเกียวสกายทรี (450m) กับจุดชมวิว (350m) พร้อมตั๋วรถไฟเมโทรที่มีระยะเวลาใช้ 24 ชั่วโมง (วันธรรมดา)

ค่าบริการสำหรับผู้ใหญ่ (อายุ 18 ขึ้นไป) :3,050 เยน (รวมภาษี)
คุ้มราคาตั้ง 950 เยน
ค่าบริการสำหรับเด็กกลาง (นักเรียนมัธยมต้น / มัธยมปลาย) :2,550 เยน (รวมภาษี)
คุ้มราคาตั้ง 700 เยน
ค่าบริการสำหรับเด็กเล็ก (นักเรียนประถม) :1,500 เยน (รวมภาษี)
คุ้มราคาตั้ง 400 เยน

ตั๋วชุดเข้าและขึ้นไปยังชั้นลอยทางเดินรอบโตเกียวสกายทรี (450m) กับจุดชมวิว (350m) พร้อมตั๋วรถไฟเมโทรที่มีระยะเวลาใช้ 24 ชั่วโมง (สุดสัปดาห์)

ค่าบริการสำหรับผู้ใหญ่ (อายุ 18 ขึ้นไป) :3,300 เยน (รวมภาษี)
คุ้มราคาตั้ง 1000 เยน
ค่าบริการสำหรับเด็กกลาง (นักเรียนมัธยมต้น / มัธยมปลาย) :2,700 เยน (รวมภาษี)
คุ้มราคาตั้ง 750 เยน
ค่าบริการสำหรับเด็กเล็ก (นักเรียนประถม) :1,550 เยน (รวมภาษี)
คุ้มราคาตั้ง 450 เยน
ซื้อทันทีในตอนนี้ (ออนไลน์)

สำหรับ Tokyo Subway Ticket จำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นตั๋วผ่านตู้ขายตั๋วสำหรับนักท่องเที่ยวที่รองรับการออกตั๋วด้วย QR โค้ด สถานีที่ติดตั้งตู้ขายตั๋วสำหรับนักท่องเที่ยว คลิกที่นี่

ตั๋วชุดที่มีตั๋ว 24 ชั่วโมงพร้อมชั้นลอยจุดชมวิวโตเกียวทาวเวอร์

รายการตั๋วชุด

ตั๋วชุดสุดคุ้มที่มี Tokyo Subway 24-hour Ticket พร้อมชั้นลอยจุดชมวิวโตเกียวทาวเวอร์!

ราคาจำหน่าย

ค่าบริการสำหรับผู้ใหญ่ (อายุ 18 ขึ้นไป) :1,890 เยน (รวมภาษี)
คุ้มราคาตั้ง 210 เยน
ค่าบริการนักเรียนมัธยมปลาย :1,710 เยน (รวมภาษี)
คุ้มราคาตั้ง 190 เยน
ค่าบริการนักเรียนมัธยมต้น :1,440 เยน (รวมภาษี)
คุ้มราคาตั้ง 160 เยน
ค่าบริการนักเรียนประถม :1,040 เยน (รวมภาษี)
คุ้มราคาตั้ง 110 เยน
ซื้อทันทีในตอนนี้ (ออนไลน์)

สำหรับ Tokyo Subway Ticket จำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นตั๋วผ่านตู้ขายตั๋วสำหรับนักท่องเที่ยวที่รองรับการออกตั๋วด้วย QR โค้ด สถานีที่ติดตั้งตู้ขายตั๋วสำหรับนักท่องเที่ยว คลิกที่นี่

ตั๋วชุดที่มีตั๋ว 24 ชั่วโมงพร้อม SHIBUYA SKY

รายการตั๋วชุด

ตั๋วชุดสุดคุ้มที่มี Tokyo Subway 24-hour Ticket พร้อม SHIBUYA SKY!

ราคาจำหน่าย

ค่าบริการสำหรับผู้ใหญ่ (อายุ 18 ขึ้นไป) :2,900 เยน (รวมภาษี)
คุ้มราคาตั้ง 200 เยน
ค่าบริการสำหรับเด็กกลาง (นักเรียนมัธยมต้น / มัธยมปลาย) :2,400 เยน (รวมภาษี)
คุ้มราคาตั้ง 200 เยน
ค่าบริการสำหรับเด็กเล็ก (นักเรียนประถม) :1,300 เยน (รวมภาษี)
คุ้มราคาตั้ง 150 เยน
ซื้อทันทีในตอนนี้ (ออนไลน์)

สำหรับ Tokyo Subway Ticket จำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นตั๋วผ่านตู้ขายตั๋วสำหรับนักท่องเที่ยวที่รองรับการออกตั๋วด้วย QR โค้ด สถานีที่ติดตั้งตู้ขายตั๋วสำหรับนักท่องเที่ยว คลิกที่นี่

ตั๋วชุดที่มีตั๋ว 24 ชั่วโมงพร้อม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ Sunshine

รายการตั๋วชุด

ตั๋วชุดสุดคุ้มที่มี Tokyo Subway 24-hour Ticket พร้อม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ Sunshine!

ตั๋วชุดที่มีตั๋ว 24 ชั่วโมงพร้อม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ Sunshine (วันธรรมดา)

ค่าบริการสำหรับผู้ใหญ่ (อายุ 18 ขึ้นไป) :3,150 เยน (รวมภาษี)
คุ้มราคาตั้ง 350 เยน
ค่าบริการสำหรับเด็กกลาง (นักเรียนมัธยมต้น) :1,900 เยน (รวมภาษี)
คุ้มราคาตั้ง 300 เยน
ค่าบริการสำหรับเด็กเล็ก (นักเรียนประถม) :1,500 เยน (รวมภาษี)
คุ้มราคาตั้ง 250 เยน
ซื้อทันทีในตอนนี้ (ออนไลน์)

ตั๋วชุดที่มีตั๋ว 24 ชั่วโมงพร้อม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ Sunshine (สุดสัปดาห์)

ค่าบริการสำหรับผู้ใหญ่ (อายุ 18 ขึ้นไป) :3,300 เยน (รวมภาษี)
คุ้มราคาตั้ง 300 เยน
ค่าบริการสำหรับเด็กกลาง (นักเรียนมัธยมต้น) :1,900 เยน (รวมภาษี)
คุ้มราคาตั้ง 300 เยน
ค่าบริการสำหรับเด็กเล็ก (นักเรียนประถม) :1,500 เยน (รวมภาษี)
คุ้มราคาตั้ง 250 เยน
ซื้อทันทีในตอนนี้ (ออนไลน์)

สำหรับ Tokyo Subway Ticket จำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นตั๋วผ่านตู้ขายตั๋วสำหรับนักท่องเที่ยวที่รองรับการออกตั๋วด้วย QR โค้ด สถานีที่ติดตั้งตู้ขายตั๋วสำหรับนักท่องเที่ยว คลิกที่นี่

ตั๋วชุดที่มีตั๋ว 24 ชั่วโมงพร้อม Spa LaQua

รายการตั๋วชุด

ตั๋วชุดสุดคุ้มที่มี Tokyo Subway 24-hour Ticket พร้อม Spa LaQua!

ราคาจำหน่าย

ค่าบริการสำหรับผู้ใหญ่ (อายุ 18 ขึ้นไป) :3,740 เยน (รวมภาษี)
คุ้มราคาตั้ง 390 เยน
ซื้อทันทีในตอนนี้ (ออนไลน์)

สำหรับ Tokyo Subway Ticket จำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นตั๋วผ่านตู้ขายตั๋วสำหรับนักท่องเที่ยวที่รองรับการออกตั๋วด้วย QR โค้ด สถานีที่ติดตั้งตู้ขายตั๋วสำหรับนักท่องเที่ยว คลิกที่นี่

ตั๋วชุดที่มีตั๋ว 24 ชั่วโมงพร้อม teamLab Planets TOKYO DMM

รายการตั๋วชุด

ตั๋วชุดสุดคุ้มที่มี Tokyo Subway 24-hour Ticket พร้อม teamLab Planets TOKYO DMM!

ตั๋วชุดที่มีตั๋ว 24 ชั่วโมงพร้อม teamLab Planets TOKYO DMM (วันธรรมดา)

ค่าบริการสำหรับผู้ใหญ่ :3,850 เยน (รวมภาษี)
คุ้มราคาตั้ง 250 เยน
ค่าบริการสำหรับเด็กกลาง (นักเรียนมัธยมต้น / มัธยมปลาย) :2,750 เยน (รวมภาษี)
คุ้มราคาตั้ง 150 เยน
ค่าบริการสำหรับเด็กเล็ก (นักเรียนประถม) :1,350 เยน (รวมภาษี)
คุ้มราคาตั้ง 100 เยน
ซื้อทันทีในตอนนี้ (ออนไลน์)

ตั๋วชุดที่มีตั๋ว 24 ชั่วโมงพร้อม teamLab Planets TOKYO DMM (สุดสัปดาห์)

ค่าบริการสำหรับผู้ใหญ่ (อายุ 18 ขึ้นไป) :4,130 เยน (รวมภาษี)
คุ้มราคาตั้ง 270 เยน
ค่าบริการสำหรับเด็กกลาง (นักเรียนมัธยมต้น / มัธยมปลาย) :3,000 เยน (รวมภาษี)
คุ้มราคาตั้ง 200 เยน
ค่าบริการสำหรับเด็กเล็ก (นักเรียนประถม) :1,640 เยน (รวมภาษี)
คุ้มราคาตั้ง 110 เยน

สำหรับ Tokyo Subway Ticket จำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นตั๋วผ่านตู้ขายตั๋วสำหรับนักท่องเที่ยวที่รองรับการออกตั๋วด้วย QR โค้ด สถานีที่ติดตั้งตู้ขายตั๋วสำหรับนักท่องเที่ยว คลิกที่นี่

ตั๋วชุดที่มีตั๋ว 24 ชั่วโมงพร้อม TOKYO CITY VIEW

รายการตั๋วชุด

ตั๋วชุดสุดคุ้มที่มี Tokyo Subway 24-hour Ticket พร้อม TOKYO CITY VIEW!

ตั๋วชุดที่มีตั๋ว 24 ชั่วโมงพร้อม TOKYO CITY VIEW(วันธรรมดา)

ค่าบริการสำหรับผู้ใหญ่ :2,500 เยน (รวมภาษี)
คุ้มราคาตั้ง 400 เยน
ค่าบริการสำหรับเด็กกลาง (นักเรียนมัธยมปลาย / นักศึกษาวิทยาลัย) :1,800 เยน (รวมภาษี)
คุ้มราคาตั้ง 400 เยน
ค่าบริการสำหรับเด็กกลาง (นักเรียนมัธยมต้น) :1,400 เยน (รวมภาษี)
คุ้มราคาตั้ง 200 เยน
ค่าบริการสำหรับเด็กเล็ก (นักเรียนประถม) :1,000 เยน (รวมภาษี)
คุ้มราคาตั้ง 150 เยน

ตั๋วชุดที่มีตั๋ว 24 ชั่วโมงพร้อม TOKYO CITY VIEW(สุดสัปดาห์)

ค่าบริการสำหรับผู้ใหญ่ :2,700 เยน (รวมภาษี)
คุ้มราคาตั้ง 400 เยน
ค่าบริการสำหรับเด็กกลาง (นักเรียนมัธยมปลาย / นักศึกษาวิทยาลัย) :1,900 เยน (รวมภาษี)
คุ้มราคาตั้ง 400 เยน
ค่าบริการสำหรับเด็กกลาง (นักเรียนมัธยมต้น) :1,500 เยน (รวมภาษี)
คุ้มราคาตั้ง 200 เยน
ค่าบริการสำหรับเด็กเล็ก (นักเรียนประถม) :1,100 เยน (รวมภาษี)
คุ้มราคาตั้ง 150 เยน
ซื้อทันทีในตอนนี้ (ออนไลน์)

ที่นี่

วิธีซื้อ
ในกรณีที่ซื้อตั๋วในญี่ปุ่น จะขอดูพาสปอร์ตเพื่อตรวจวีซ่าการพำนักระยะสั้น